Diversity & Equality Platform samler kræfterne på tværs af faget

Mener du også at der er behov for en kulturforandring mod en mere mangfoldig og inkluderende kultur og formgivningstradition i arkitektfaget? Så bliv en del af en del af Diversity & Equality Platform, som samler arkitekter på tværs, bliver klogere sammen og holder faget fast på at levere den viden og handling, der skal til, for at skabe en reel forandring. (Find the text in English below)

Fra arrangementet "Diversity Beer" den 1. marts 2022. Panelet fra venstre Rebecca Engel Norberg, Sveriges Arkitekter, Thea Christine Høeg, Sexism in Architecture og Katja Viltoft, Danske Arkitektvirksomheder
Vil du vide mere eller tilmelde dig platformen, så kontakt:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Diversity & Equality Platform er et åbent netværk, som er drevet af frivillige kræfter, der udspringer af den tidligere arbejdsgruppe i Arkitektforeningen for fremme af diversitet og ligestilling. Platformen er åben for alle arkitekter og beslægtede fagligheder, der vil være med til at skabe en mere mangfoldig og inkluderende kultur.

Flere måder at være med på

Du kan blive en del af platformen på flere måder:

Struktur og forankring: For at sikre forankringen ind i Arkitektforeningens sekretariat og bestyrelse er der behov for en fast gruppe af MAA’ere. Gruppen sikrer blandt andet en fremdrift i forhold til realiseringen af de 10 anbefalinger for diversitet og ligestilling i arkitektfaget, som blev udarbejdet i 2021. Gruppen består i dag af syv medlemmer og er åben for flere.

Viden, dialog og aktivisme: Platformen danner både ramme om workshops, videndeling, debatter og events. Som en del af platformen kan du bidrage til at arrangere aktiviteter samt debattere, samle, formidle eller producere viden om diversitet og ligestilling i arkitektfaget. Et mål er at spille ind i programmet til UIA’s verdenskongres for arkitekter “Sustainable Future – Leave No One Behind” i 2023.

Følg og like: Hvis du blot har lyst til at følge med i hver der sker, kan du tilmelde dig vores maillingliste og blive opdateret, når vi afholder debatter og arrangementer eller udkommer med nyheder.

Arkitektforeningen støtter op om arbejdet

Platformen har mulighed for at benytte sig af Arkitektforeningens faciliteter og foreningen støtter arbejdet med procesfacilitering, kommunikation m.m.

(Find the text in English below)

 

Vil du vide mere eller tilmelde dig platformen, så kontakt:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Diversity & Equality Platform join forces across the profession

Do you agree we need a cultural change towards a more diverse and inclusive culture and design tradition in the architectural profession? Join the Diversity & Equality Platform, where we become wiser together – and keep the architectural field committed to the topic.

Different ways to join

The Diversity & Equality Platform is an open network run by volunteers. The initiative emerged from the former Task Force for Diversity & Equality in Architecture (Arbejdsgruppen for diversitet og ligestilling i arkitektfaget), and is open to anybody who is committed to the ongoing cultural change towards a diverse and inclusive culture.

You can become part of the platform in several ways, depending on how much you want to get involved:

Structure and mandate: In order to anchor and implement the work in the Architects’ Association’s secretariat and board, a permanent group of MAAs will continue to work on a policy level. Among other things, the group ensures progress in relation to the realization of the 10 recommendations for diversity and gender equality in the architectural profession, which were prepared in 2021.

The group currently consists of seven members and is open to more volunteers.

Knowledge, dialogue and activism: The platform is an open network where we arrange workshops, debates and events, as well as share knowledge and experience. As part of the platform, you can pitch ideas, plan activities, contribute to the public debate or bring in knowledge about diversity and gender equality in the field of architecture – or just listen and learn. One of the platform’s goals is to contribute to the program at UIA’s world congress “Sustainable Future – Leave No One Behind” in 2023.

Follow and like us: If you just want to follow us and join our events, you can sign up for our mailing list and be updated on news and events. To sign up contact Sussi Heimburger on sh@arkitektforeningen.dk.

The Danish Association of Architects supports the work

The platform is supported and facilitated by the Danish Association of Architects.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +