Arkitektfamilien

Arkitektforeningen er central i arkitektfaget i Danmark. Men der er også andre i 'familien'. Vi har det til fælles, at vi arbejder for at give arkitekturen en stemme. Se hvem de andre er.

Afd. 128, Lisbjerg Bakke. Tegnestuen Vandkunsten og et resultat af konkurrencen Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger, som Arkitektforeningen har været med til at arrangere. Foto: Tegnestuen Vandkunsten
Har du spørgsmål?

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)

Forbundet Arkitekter og Designere er et fagforbund med forhandlingsretten for arkitektoverenskomster.

Danske Arkitektvirksomheder – Danske Ark

Danske Ark er brancheorganisation for ca. 650 private rådgivende arkitektvirksomheder. Danske Arkitektvirksomheder er medlemsorganisation i DI, og forhandler sammen med Danske Arkitektvirksomheder hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

KADK er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som leverer undervisning på bachelor-, kandidat– og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område, samt en række andre discipliner – herunder design og konservator.

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus (AARCH) er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som leverer undervisning på bachelor-, kandidat– og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Derudover udbydes en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede arkitekter, designere og lignende.

Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) har til huse i BLOX i København og er Danmarks nationale arkitekturcenter. DAC har to spor i sit virke; et bredt borgerrettet spor og et professionelt sektorspor.

Danske Landskabsarkitekter

Danske Landskabsarkitekter (DL) er en interesseorganisation som arbejder for at arbejder på at synliggøre landskabsarkitekters arbejde. Kun medlemmer af DL må føje mdl til sin titel.

Akademiraadet

Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst og tilgrænsende kunstarter.

Arkitektens Forlag

Arkitektens forlag har til formål er at fremme bygningskunstens og den danske arkitektstands anseelse gennem udgivelse af fagbøger.

Architects Council of Europe

Architects’ Council of Europe (ACE) består af arkitektorganisationerne fra EU-medlemslandene samt Schweitz og Norge. For Danmarks vedkommende er både Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder medlem. ACE arbejder for at fremme arkitekturen, kvaliteten af det byggede miljø og bæredygtighed.

Union Internationales des Architectes

Eller The International Union of Architects (UIA) er den internationale arkitektforening. Som international NGO er UIA anerkendt af UNESCO som den eneste arkitektforening som opererer på internationalt niveau.

I 2023 er Arkitektforeningen vært for UIA verdenskongres .

Arkitekternes Private Arbejdsløshedkasse

Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse (APA) er et supplement til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser. Det er kun arkitekter med en godkendt EU-uddannelse, som kan blive medlem af APA. I Danmark er det arkitekter med afgangsbevis fra Arkitektskolen i Århus eller Kunstakademiets Arkitektskole.

Arkitekternes Pensionskasse

Arkitekternes Pensionskasse (AP) er en medlemsejet pensionskasse. Størstedelen af pensionskassens medlemmer er uddannede arkitekter, designere eller tilsvarende.

Har du spørgsmål?

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +