Bliv fagdommer MAA

Arkitektforeningen optager jævnligt nye fagdommerkandidater for at sikre udvikling og fornyelse i bedømmelserne. Det er i øjeblikket ikke muligt at søge.

Har du spørgsmål?

Bodil Krohn

Udvalgssekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Vi søger nye fagdommere cirka hvert andet år. Du kan søge om at komme på fagdommerlisten – følg med her på siden, hvor vi slår nye ansøgningsfrister op.

Vores fagdommeres kernekompetencer ligger inden for fire kategorier:

 • Faglig anerkendelse og engagement
 • Skriftlig faglig formidling
 • Mundtlig faglig formidling og interessehåndtering
 • Praktisk erfaring og specialområder

Optagelse og kursus

Det er konkurrenceudvalget og bestyrelsen, der sammen bedømmer ansøgningerne og udvælger fagdommerkandidaterne. Bliver du optaget, bliver du bedt om at gennemgå et obligatorisk fagdommerkursus af én dags varighed, inden du kan sendes ud som fagdommer.

Fagdommere udpeges som regel højst én gang om året. Du skal derfor indstille dig på udsving i frekvensen af fagdommerarbejdet, og det er ikke sikkert, at du bliver udpeget som fagdommer det første år. Første gang, du skal på en opgave, har du altid en erfaren fagdommer med, og du kan også hente råd i Arkitektforeningen.

Som fagdommer MAA er du ambassadør for faget og kan derfor blive sendt ud til varierende typer af dommeropgaver:

 • Åbne og indbudte konkurrencer
 • Idekonkurrencer
 • Totalrådgivningskonkurrencer
 • Totalentreprisekonkurrencer
 • Parallelt opdrag
 • Andre typer af udbud hvor arkitektydelser indgår
 • Bygningspræmieringer
 • DGNB Diamant-certificeringen
 • Arkitekturråd i kommunerne
 • Advisory Boards

Har du spørgsmål?

Bodil Krohn

Udvalgssekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Formelle adgangskrav

Fagdommere skal være medlemmer af Arkitektforeningen med undtagelse af udenlandske arkitekter. I særlige tilfælde kan Arkitektforeningen udpege fagdommere uden arkitektuddannelse, hvis de har kompetencer, der er særligt relevante i den konkrete sag ⋅ Fagdommere skal have mindst fem års erhvervserfaring (arkitektfagligt arbejde) og skal være aktivt udøvende arkitekter inden for et eller flere af fagets fire virkeområder, dvs. projektering og rådgivning, planlægning og forvaltning, proces og produktudvikling samt forskning og formidling ⋅ Fagdommere må ikke være over 70 år.

Faglig anderkendelse og engagement

Konkurrencer hvor man som selvstændig/partner/ledende medarbejder har vundet eller fået pris/hædrende omtale ⋅ Legater/ priser eller andre hædersbevisninger man har modtaget for sit faglige virke ⋅ Underviser- og/eller censorerfaring fra afgange ved danske eller internationale arkitektskoler ⋅ Udnævnelser og lignende man har opnået i kraft af sit faglige virke, fx formandsposter og professorater ⋅ Afhandlinger, projekter eller artikler i tidsskrifter og bøger om arkitektur, byplanlægning eller landskab ⋅ Selvstændige initiativer til eller frivilligt engagement i udviklingsprojekter eller nytænkning inden for faget ⋅ tidligere erfaring som fagdommer.

Skriftlig faglig formidling

Skriftlige bidrag til konkurrenceforslag. Skriftlige bidrag til konkurrenceprogrammer og -bedømmelser ⋅ Faglige artikler i fagblade ⋅ Faglige artikler og andet faglig formidling til lægfolk, fx kronikker ⋅Afhandlinger, analyser, lærebøger eller lignende faglig formidling.

Mundtlig faglig formidling og interessehåndtering

Rollen som kritiker og dommer i bedømmelsesprocesser i konkurrencer og i undervisningssammenhæng ⋅ Mundtlige fremlæggelser for beslutningstagere ⋅ Faglige oplæg og foredrag ⋅ Facilitering, inddragelsesprocesser og dialogmøder.

Praktisk erfaring og specialområder

Skitserings-, projekterings-, og tilsynserfaring ⋅ Projektledelseserfaring (herunder projektledelse, økonomi og styring) ⋅

Særlige specialeområder (fx bæredygtighed, belysning, landskab, byplan, inddragelse eller andre særlige faglige kompetencer).

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +