Verdensmålsbarometer

Stadig flere bygherrer, både private og offentlige, har en strategi om at leve op til FN’s 17 verdensmål. Men hvordan konkretiserer man de mange komplekse mål bæredygtighedsmål i et bygge- eller planlægningsprojekt? Verdensmålsbarometeret hjælper til at bryde kompleksiteten ned og skabe fælles fodslag.

Verdensmålsbarometeret skaber overblik og sikrer fokus på bæredygtighed.

Dorte Sibast

Udviklingschef i Akademisk Arkitektforening

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Jo tidligere i processen verdensmålene bliver tænkt ind i et byggeprojekt og forventningerne afstemt, des lettere bliver det for alle parter at arbejde mod de samme mål. Det er tanken bag Verdensmålsbarometeret, som er et enkelt værktøj, der hjælper bygherrer med at gå helhedsorienteret til verdensmålene og prioritere, hvilke mål og delmål, der giver mest værdi for dem og brugerne i deres byggeprojekter.

Tidlig dialog er afgørende

At integrere FN’s 17 verdens mål i fremtidens bæredygtige bygge- og anlægsprojekter kræver en tidlig dialog mellem rådgiver og bygherre. For verdensmålene er ikke bare 17 mål, men omfatter også hele 169 delmål, man skal forhold sig til.

Derfor har Arkitektforeningen og Bygherreforeningen sammen udviklet et redskab, som rådgivere og brugere kan bruge som afsæt for at integrere verdensmålene i bygge- og anlægsprojekter. Barometeret bruges til at at bryde kompleksiteten og få en dialog om, hvilke bæredygtighedsmål, der har størst relevans.

Let at bruge og måle

Verdensmålsbarometeret udfyldes af bygherre og bygherrerådgiver med henblik på at tydeliggøre bygherrens bæredygtighedsprofil – både strategisk og i et givent projekt. Det bruges til at vægte hvert af verdensmålene som strategiske mål på en skala fra 0 til 5 point. Målene suppleres med en kort tekst som svar på 17 spørgsmål.

Pointsystemet genererer herefter et let aflæseligt barometerdiagram, der viser prioriteringerne. Det skaber overblik i den tidlige dialog, sikrer fokus på bæredygtighed – og ikke mindst kan svarene på de 17 spørgsmål kan overføres direkte til bygge- og konkurrenceprogrammerne. Dermed bliver det lettere at holde fokus hele vejen i processen – og helt frem til det færdige byggeri skal i drift.

Gå til Verdensmålsbarometeret her

English version

Verdensbarometeret stilles frit til rådighed for byggebranchen, og brugen heraf er uden ansvar for Arkitektforeningen og Bygherreforeningen. Udviklingen af Verdensmålsbarometeret er sket i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Bygherreforeningen. Spørgsmålene er blevet til med inspiration fra The UIA SDG Dhaka Declaration og Bygherreforeningens Bygherremanifest.

Dorte Sibast

Udviklingschef i Akademisk Arkitektforening

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +