Byggeteknik for arkitekter

På dette kursus får du et systematiseret overblik over, hvordan byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen. Kurset henvender sig til dig, der har ingen eller begrænset viden om byggeteknik.

For yderligere information om kurset kontakt:

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Arkitektur er byggeteknik – og byggeteknik er arkitektur: Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendigt for at beherske de arkitektoniske virkemidler. Dette kursus giver overblik over byggetekniske forhold og valg, og hvordan de indvirker på den arkitektoniske formgivning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle færdiguddannede arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik, der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning.

Indhold

Deltagerne introduceres til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger og får styrket forståelsen af de krav og udfordringer, der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger.

Tematisk bevæger kurset sig fra de tidlige valg i de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og videre til de bærende og karakterskabende knudepunkter.

Metodisk tages der udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Vi gennemgår byggeriet med de udførende arkitekter og ’regner baglæns’ på, hvorfor projektet ser ud, som det gør – og hvordan den arkitektoniske fane blev holdt højt under de mange og ofte komplicerede valg undervejs.

Deltagerne får struktureret byggetekniske begreber og problemstillinger og styrket de byggetekniske kompetencer, og bliver herigennem i stand til at inddrage dem i projekteringen og i samarbejdet med andre involverede i byggeprocessen.

Byggeteknik kan naturligvis ikke læres på seks dage, og både byggeprocesser og mængden af byggematerialer, installationer og dokumentationskrav er nu så komplekse, at et nutidigt byggeri sjældent kan planlægges ideelt. Men bygningsfysiske forhold spiller til stadighed sammen med formgivningsmæssige ønsker og vil altid kunne inspirere til gennemtænkt arkitektur:

  • Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav?
  • Hvordan vises vandet væk?
  • Hvordan holdes kulden ude?
  • Hvordan sikres mod brand?
  • Hvordan skiftes de enorme luftmængder?
  • …Og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

Kurset er bygget op over tre temamoduler á hver to dage. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne og øvelser, der relaterer direkte til undervisningen.

Læs interview med kursusleder og underviser arkitekt MAA Mette Rydahl Anker.

MODUL 1 – Bygningsdele og materialer
Lovgivning og alment fælles teknisk fælleseje
Bygningsdele og klimaskærm
Funktionskrav og myndighedskrav
Vurdering og argumentation for valg
Materialeegenskaber – bæring, isolering og beskyttelse
Case: Børnehuset Grønnegården af BBP Arkitekter

MODUL 2 – Konstruktioner og knudepunkter
Tunge/lette konstruktioner
Ventilerede/uventilerede konstruktioner
Byggetekniske udfordringer i klimaskærmen og internt adskillende bygningsdele
Opbygning og udformning af konstruktioner
Opbygning og udformning af knudepunkter
Case: Sundbyøster Skole af Mangor og Nagel

MODUL 3 – Disponering og kompleksitet
Statiske principper ved forskellige bærende systemer
Valg af byggesystemer og materialer til dette
Føringsveje til tekniske installationer
Komplekse normalkonstruktioner og knudepunkter
Opsamling og afslutning
Case: Copenhagen Plant Science Center af Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Arkitektforeningen, MOLIO/Byggeriets Videnscenter og KEA/Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Udbytte
Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til valget af konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Undervisere
Mette Rydahl Anker – arkitekt MAA, adjunkt KEA/Københavns Erhvervsakademi
Magnus Sølvhøj Kühn – bygningskonstruktør og arkitekt BA, Lendager Group
Anne Helene Hornhaver – arkitekt MAA, adjunkt KEA/Københavns Erhvervsakademi
Martin Carlsen Dam – arkitekt, adjunkt KEA/Københavns Erhvervsakademi

Modul 1:
Mette Rydahl Anker
Anne Helene Hornhaver

Modul 2:
Magnus Sølvhøj Kühn
Martin Carlsen Dam

Modul 3:
Magnus Sølvhøj Kühn
Mette Rydahl Anker

Hertil kommer oplæg fra en række specialister.

Sted
Arkitektforeningen
Åbenrå 34
1124 København

Varighed
6 dage

Pris
kr. 19.500 for medlemmer / kr. 23.000 for andre

Afholdelse
Kurset afholdes løbende i Arkitektforeningen, København. Hold øje med kursusoversigten for kommende forløb.

For yderligere information om kurset kontakt:

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +