Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet

Information om kursusforløbet

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

LAK – Ledelse af arkitektonisk kvalitet

Et ledelseskursus, der understøtter dig ledelsesfagligt og personligt i at lede projekter med fokus på den arkitektoniske kvalitet.

Har du ansvaret for gennemførelsen af den arkitektoniske kvalitet i de projekter, du er involveret i? Som en form for mellemleder står ofte du mellem tegnestuen/kommunen/arbejdspladsen og bygherre og ofte også brugere. I dette felt skal du sørge for at skabe rum for de arkitektoniske overvejelser og forhandlinger om kvalitet, prioritet, ambition og proces, så teamet kan fungere, arbejdspladsen bliver promoveret, og bygherre og brugere bliver tilfredse. Det kræver en særlig arkitektfaglig ledelseskompetence baseret på proces- og relationsforståelse at nå frem til de ønskede resultater: at få både loyale kunder, der kommer tilbage med nye opgaver, og at lykkes med den arkitektoniske ambition.

Dette kursusforløb styrker dig ledelsesmæssigt som arkitektonisk ansvarlig for dine projekter gennem en større strategisk selvindsigt og faglig afklaring omkring, hvordan man individuelt finder autoritet i varetagelsen af rollen som leder af arkitektonisk kvalitet, samtidig med at man får skabt gode arbejdsalliancer gennem forhandlinger, strategi, kommunikation og ledelse.

Forløbet veksler mellem teori, praksis og direkte træning og sparring omkring din personlige håndtering af lederrollen.

For at deltage og få det fulde udbytte af kursusforløbet forudsættes det, at du har mindst 10 års arkitektfaglig erfaring og projektansvar som fx sagsarkitekt/projektleder eller lignende.

Begrebet ‘projektleder’ anvendes overordnet i kursusforløbet uagtet deltagernes individuelle titler i virksomhederne privat og offentligt (eksempelvis sagsarkitekt, lead design architect, seniorprojektleder, seniorarkitekt, senior design architect).

Kurset er udviklet til og målrettet akademiske arkitekter. Hvis du har en anden uddannelse/faglighed, så kontakt os for en vurdering med henblik på tilmelding.
Der er temmelig stor interesse for kursusforløbet, og vente- og interesselister er lange, så vi gør opmærksom på, at arkitekter MAA har fortrinsret til optagelse.

Forløbet
Forløbet indledes med et individuelt online-interview for at skærpe det individuelle læringsfokus for deltagerne.

LAK er bygget op af fire moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for den arkitektfaglige leder.

Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er Thea Mikkelsen, MA og MSc, innovationskonsulent og erhvervspsykolog.

Kurset har afsæt i en individuel test af den personlige ledelsesprofil (vi anvender testværktøjet Hogan Assessment), og individuelle samtaler med deltagerne før, under og efter forløbet med kursusleder Thea Mikkelsen sikrer den optimale integrering af læringen.

Den samlede kursusrække strækker sig over 8 undervisningsdage fordelt på 4 moduler i løbet af 4 måneder samt et interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil, du skal tage online som del af kurset.

Det samlede forløb afsluttes med en skriftlig opgave på baggrund af kursusrækkens emner (maks. 3 sider) og en tilbagemelding på denne.

Holdstørrelsen er begrænset til maks. 18 deltagere (heraf højst 4 deltagere fra samme arbejdsplads).

Undervisningssted
Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K
(Kursets Modul 3 afholdes som internatophold på Sjælland)

Pris
For medlemmer af Arkitektforeningen er kursusafgiften kr. 33.600. For ikke medlemmer koster forløbet kr. 42.200.

Ledelse handler om at skabe tillid“. Læs interviewet med tidligere deltager på LAK, arkitekt MAA Dorte Sibast.

Se også interviewet “Arkitektonisk kvalitet på skemaet” med Carsten Fischer, arkitekt MAA og LAK-deltager.

Undervisningsforløb
Online-interview (Zoom) forud for opstart: Aftales individuelt med den enkelte deltager
Modul 1 – Leder af arkitektonisk kvalitet: 2 dage
Personlig tilbagemelding på lederprofil: 1,5 times individuelle samtaler via Zoom
Modul 2 – Faglig integritet: 2 dage
Modul 3 – Gennemslagskraft i det personlige lederskab: 2 dage
Modul 4 – Kommunikation skaber rum for ledelse: 2 dage
Online-tilbagemelding på afsluttende opgave (Zoom)

Kommende kursusforløb
Forløbet LAK 2023 begynder i februar 2023. FORLØBET ER UDSOLGT.
Næste afholdelse bliver LAK 2023-2024 fra september 2023.

Da der er stor søgning og lang interesseliste til forløbet, prioriteres deltagere med tilstrækkelig anciennitet (min. 10 år fra afgang) og relevant stilling med projektansvar. Medlemmer af Arkitektforeningen har fortrinsret til deltagelse, og ikke-medlemmer kan tilbydes evt. ledige pladser på holdet.

Information om kursusforløbet

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +