LKVV – styrk dit lederskab

Leder i det kreative felt? Kom med på Danmarks eneste lederuddannelse, som er målrettet ledere i den kreative branche. Sammen stiller vi skarpt på opgaverne med at skærpe både en markedsorienteret tilgang til driften og videnvirksomhedens kerneydelse: de kreative kompetencer.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

LKVV sætter fokus på ledelse i kreative videnvirksomheder

LKVV er et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere. Undervisningen kobler teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, du kan omsætte og bruge i hverdagen med det samme.

Over 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen, museumsmiljøet m.fl. har indtil nu gennemført lederudviklingsforløbet med undervisere, der blandt andet er fast tilknyttede som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet.

Er LKVV for dig?

‘LKVV – Ledelse i Kreative VidenVirksomheder’ er for dig, der vil undersøge og arbejde med de ledelsesmæssige dilemmaer, der knytter sig til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og udvikling i en kreativ virksomhed.

Sammen stiller vi skarpt på opgaverne med at skærpe både en markedsorienteret tilgang til driften og videnvirksomhedens kerneydelse: de kreative kompetencer. Vi arbejder ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus, samtidig med at dit personlige lederskab styrkes. Det sker gennem konkrete delopgaver, hvor dine og de øvrige deltageres aktuelle udfordringer løbende inddrages i læringsprocessen.

For at deltage i – og få det fulde udbytte af – kursusforløbet er forudsætningen, at du har et vist personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger. Du skal også have relevant anciennitet på mindst 10 år.

Sådan er forløbet

Forløbet strækker sig over 14 undervisningsdage, som er fordelt over 8 måneder. Det afsluttes med, at du udarbejder en forretningsplan for din virksomhed på baggrund af det tilegnede stof. Du eksamineres i din forretningsplan til den afsluttende mundtlige eksamen. Undervejs vil du være tilknyttet en mindre studiegruppe til opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal du påregne hjemmeopgaver og selvstudium samt den afsluttende eksamen (bestået/ikke bestået).

Som deltager skal du en indgå en forpligtende aftale med nærmeste leder om ledelsesmæssig sparring og bistand til implementering af det lærte stof. Sparringspartneren kontaktes af kursets gennemgående underviser efter introduktionsworkshoppen og forventes desuden at deltage på dele af det afsluttende modul 4.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Undervisere og oplægsholdere

Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation
Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS
Peter Bjørn Eriksen, strategisk rådgiver, MBA, Peter Bjørn Management Consulting
Louise Marie Genefke & Nikoline Nybo, partnere og rådgivere, Inclusify
August Hage, godsejer, Orremandsgaard

Program

Forløbet begynder ultimo august 2023. Vil du vide mere om de enkelte moduler, kan du se det overordnede program for forløbet.

Programmet består af følgende moduler:

Introduktionsworkshop – indhold og proces: 2 dage
Modul 1 – organisation, ledelse og relationer: 2 dage
Modul 2 – det personlige lederskab: 2 dage
Ledelsesportrættet: 2 dage (OBS! Afholdes som internatophold)
Træningsdag: 1 dag
Modul 3 – forretningssystemet: 2 dage
Modul 4 – forretningsplanen: 2 dage
Eksamensforberedende dag (træningsdag): 1 dag
Aflevering af projektopgave/forretningsplan
Eksamen (mundtligt forsvar af forretningsplan – bestået/ikke bestået)
Evaluering og afslutning

Pris

Kursusforløbet koster kr. 64.000 for medlemmer af Arkitektforeningen. For ikke-medlemmer er kursusafgiften kr. 80.000.

NB! Maksimalt 4 deltagere på holdet fra samme arbejdsplads.

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +