Bygningschef

Gymnasiefællesskabet søger en udadvendt og visionær bygningschef

Virksomhed:

Gymnasiefællesskabet

Arbejdssted:

Roskilde

Ansøgningsfrist:

08/02/2021 09:00

Gymnasiefællesskabet søger en udadvendt og visionær bygningschef, som kan være med til at udvikle fremtidens gymnasiebyggeri og læringsarkitektur på 22 gymnasieskoler.

Gymnasiefællesskabet i Roskilde søger en bygningschef med interesse for at skabe attraktive læringsrum, hvor klimaskærm og indretning understøtter både bæredygtighed og moderne pædagogiske metoder. Som bygningschef i Gymnasiefællesskabet får du en spændende mulighed for at sætte dit præg på morgendagens læringsarkitektur.

Vi forvalter sammen med 22 gymnasier ca. 250.000 m2 gode undervisningsbygninger, der løbende skal udbygges, moderniseres og vedligeholdes, så de bygningsmæssige rammer fortsat kan understøtte skolernes pædagogiske udvikling. Bygningsmassen repræsenterer et bredt udsnit af gymnasiebygninger, fra fredede ejendomme til de mest moderne gymnasieskoler. Gymnasiefællesskabet har til huse i en smuk, fredet ejendom ved Domkirkepladsen i Roskilde.

Om jobbet

Bygningsafdelingen udvikler, skaber og vedligeholder gymnasierne i tæt samarbejde med de deltagende skolers ledelser og administrationer. Dette med blik for institutionernes særkende – æstetisk, funktionelt og kulturelt.

Afdelingen varetager bygherrerådgivning, projektering af mindre opgaver, indretningsopgaver, udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner, udbud af rådgiver- og entrepriseydelser, og afdelingen medvirker også til at sikre beslutningsgrundlag og økonomi på projekterne. Projekterne er varierende i størrelse og kompleksitet. Opgaverne løses ofte sammen med brugergrupper, hvor lærere, elever og administrativt personale også er repræsenteret. Afdelingen fungerer også som koordinator og formidler af byggerelaterede emner til og fra nationale myndigheder og brancheorganisationer og mellem teknisk personale på de tilknyttede skoler.

Du skal videreføre og udvikle afdelingsydelser og igangsætte nye initiativer på bygningsrelaterede områder. Senest er der ambitiøse planer om at udvikle et koncept for at udarbejde ”bæredygtighedsplaner” for de enkelte skoler.

Vi tilbyder mulighed for stor indflydelse på gymnasiernes ejendomsdrift og de tilhørende byggeprojekter samt faglig og personlig udvikling i en afdeling med dygtige medarbejdere og et rart uformelt arbejdsmiljø. Som bygningschef får du en markant rolle i udviklingen af bygningsafdelingen i Gymnasiefællesskabet, og du får du store frihedsgrader og indgår i et agilt arbejdsmiljø med mange forskellige interessenter, herunder Gymnasiefællesskabets øvrige ansatte samt rektorer, tekniske serviceledere, byggerådgivere, myndigheder m.fl.

Om dig

Vi søger en bygningschef der står i spidsen for Gymnasiefællesskabets bygningsafdeling. Stillingen indebærer ledelsesansvar for arkitekterne i bygningsafdelingen. Der stilles ikke krav om forudgående ledelseserfaring. Bygningschefen refererer til direktøren.

Ud over en solid arkitektmæssig faglighed skal du være kreativ, visionær, innovativ, have æstetisk sans, lyst til at samarbejde med mange forskellige aktører og have dokumenteret erfaring med at få processer til at lykkes.

Vores kommende bygningschef skal være åben og have fingerspidsfornemmelse for en organisation med 22 individuelle selvstændige institutioner, samt for den særlige kultur og dannelsestænkning, der præger gymnasierne.

Du er uddannet arkitekt, og har erfaring med projektledelse og gennemførelse af byggesager i det offentlige. Du er positiv, pragmatisk og løsningsorienteret i håndteringen af udfordringer, og du vægter professionalisme, dialog og udvikling højt.

Vi forventer, at du har forudsætningerne for at indgå i et samarbejde på et højt fagligt niveau både internt i samarbejdet med skolerne samt eksternt med vores samarbejdspartnere. Vi forventer også, at du har erfaring og flair for at arbejde i et politisk styret system med mange interessenter.

Som offentlig bygherre er ordentlighed, gennemsigtighed og legitimitet højt prioriteret og tænkes ind i tilrettelæggelsen af alle byggeforløb. Det er en fordel, hvis du har erfaring med statslige udbudsregler og sagsgange i de offentlige myndigheder samt kendskab til undervisningssektoren og gymnasieskolernes rammevilkår.

Vi forventer, at du har erfaring med bygherrerådgivning, fag-, hovedentreprise, økonomistyring af byggerier, byggeriets aftaleforhold – AB18, ABR18 samt kendskab til tegneprogrammerne Revit og AutoCAD. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har interesse for bæredygtighed.

Om os

Gymnasiefællesskabet er et administrativt fællesskab, som har Roskilde Gymnasium som værtsinstitution. Gymnasiefællesskabet servicerer 22 gymnasier inden for afdelingerne Løn & Bogholderi, It & Digitalisering, Bygning, Jura & Datasikkerhed samt Indkøb.

Chefen for Bygningsafdelingen er en del af ledergruppen i Gymnasiefællesskabet. Bygningsafdelingen er en enhed bestående af pt. 3 arkitekter med indsigt i alle byggeriets faser og stort selvstændigt ansvar samt en administrativ medarbejder. Du kan læse mere om Gymnasiefællesskabets her www.gymnasiefaellesskabet.dk

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte: Mikkel Harder Sørensen rektor på Tårnby Gymnasium tlf. 2621 0831, direktør i Gymnasiefællesskabet Camilla Schaldemose tlf. 2129 2043, arkitekt i Gymnasiefællesskabet Peter Gadegaard tlf. 2130 1678 eller ekstern konsulent i Muusmann Carsten Lysdahl Søgaard tlf. 3030 2881.

Ansættelse

Stillingen er indplaceret i lønramme 36, og der ydes 18% i pension. Ud over grundløn kan der aftales kvalifikationsløn. Ansættelse sker i henhold til cirkulære om Ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriet område af 28. juni 2019.

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning med en beskrivelse af dine kvalifikationer, din motivation for at søge stillingen, cv og eksamensbevis senest den 8. februar 2021 kl. 9. Stillingen er til besættelse den 1. april 2021. Ansøgning sendes via Gymnasiefællesskabets hjemmeside www.gymnasiefaellesskabet.dk. Første samtalerunde afholdes i uge 6. Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +