Campusudvikler

KADK søger en erfaren arkitekt til stilling som campusudvikler.

Virksomhed:

KADK

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

14/04/2020 09:00

Campusudvikler

KADK søger en erfaren arkitekt med høj æstetisk sans og stor erfaring med projektledelse til en nyoprettet stilling som udvikler af Campus. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2020 eller snarest muligt derefter. Ansættelsen vil være for en 5 årig periode, med mulighed for forlængelse.

Du vil indgå i et kreativt miljø på KADKs Campus på Holmen i København og i Nexø på Bornholm, som skal udvikles, så de udgør de bedst mulige rammer for studerende og medarbejdere. Campus skal transformeres så de i langt højere grad synliggør de aktiviteter inden for uddannelse -forskning -og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der finder sted.

KADK har en vision om at uddannelse, forskning og KUV på KADK skal være på højeste internationale niveau og bidrage til at vi når FNs 17 verdensmål, herunder bidrage til samfundsmæssige forandringer, som understøtter et godt liv for alle og en bæredygtig planet. Du vil med dit arbejde medvirke til at nå disse mål.

Om stillingen

Vi har store ambitioner med vores Campus, som skal udvikles til at være mere bæredygtig, understøtte vores fagligheder og optimere pladsanvendelsen. Du skal derfor være god til at inddrage vores ca. 1500 studerende og ca. 300 medarbejderårsværk i udviklingen. Du skal understøtte de forskelligartede miljøer på KADK og få dem til at spille sammen inden for de fysiske rammer og du skal kunne styre en bred portfolio af mindre projekter fra idé til realisering. Da en del af opgaven handler om at gøre Campus mere indbydende for gæster og samarbejdspartnere, skal du også kunne kommunikere bredt til erhvervsliv, myndigheder, mm.

Stillingen er placeret i en ny enhed, som bl.a. kommer til at arbejde med erhvervssamarbejde og du refererer direkte til lederen for denne enhed. De øvrige områder i enheden er vores laboratorier og værksteder, efter- og videreuddannelse og projekter tilknyttet Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark (LINKED) i samarbejde med Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I enheden vil du bl.a. få et tæt samarbejde med en nyansat partnerskabsansvarlig, som har til opgave at skabe en strategisk tilgang til partnerskaber og fundraising, og som skal facilitere dette på tværs af vores uddannelser. Du vil desuden få et tæt samarbejde med vores enhed for IT og Campus.

Arbejdsopgaver

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Deltagelse i og ledelse af udviklingsprojekter med inddragelse af medarbejdere, studerende, eksterne myndigheder og udlejere med flere.
 • Udvikling og gennemførsel af projekter som kan synliggøre fagligheder på Campus
 • Projektledelse på strategiske projekter som fx ny Campusplan; flytning af de konserveringsfaglige aktiviteter til Campus Holmen
 • Samarbejde med kolleger om fondsansøgninger som kan finansiere nye løsninger
 • Facilitering af udvikling af bæredygtighedsløsninger
  Indretningsopgaver
 • Retningslinjer for vedligeholdelse og udvikling af interiør, skiltning, mm.

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø, hvor der er udsyn til verden, bud på løsninger og høje ambitioner. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. Da der er tale om en nyoprettet stilling, vil du i høj grad selv kunne sætte dit præg på den.

Kvalifikationer

 • Du er uddannet arkitekt og har erfaring fra tegnestue, en offentlig myndighed eller institution, gerne med opgaver relateret til uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Du brænder for udviklingsopgaver, ser nye muligheder og griber dem
 • Du har stor erfaring indenfor projektledelse og forandringsprocesser
 • Du har erfaring fra samarbejde med erhvervsliv, myndigheder, m.fl.
 • Du er god til at samarbejde med flere typer af mennesker og generationer, herunder kolleger inkl. de, som har dybe kompetencer på de områder, du kommer til at arbejde med
 • Du er god til at netværke og kommunikere
 • Du er resultat -og løsningsorienteret
 • Du kan formulere dig mundtligt og forståeligt på både dansk og engelsk

Ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker som chefkonsulent i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og AC- organisationerne. Fastsættelse af lønnen sker efter konkret forhandling og vil tage udgangspunkt i et niveau på 627.012 kr. årligt inkl. pension i aktuelt niveau (pr. 1. april 2020). Forhandling af tillæg sker efter kvalifikationer.
Stillingen vil i første omgang være begrænset til 5 år. Der vil dog være mulighed for forlængelse.

Krav til ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via HR-manager gennem linket ”ledige stillinger” på www.kadk.dk, så den er KADK i hænde senest mandag den 14. april 2020 kl. 9.00
Ansøgningen vedlægges eksamensbevis, CV samt evt. referencer, karakterudskrifter el. lign.

Vi forventer at holde første samtalerunde i uge 17.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den kommende leder af den nye erhverv-enhed, Irene Lønne på tlf. 4170 1754, mail irlo@kadk.dk.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole i sommeren 2011. Uddannelserne er moderniserede og tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). Læs mere på www.kadk.dk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +