Planlægger

Brønderslev Kommune søger to nye planlæggere til deres planteam.

Virksomhed:

Brønderslev Kommune

Arbejdssted:

Brønderslev

Ansøgningsfrist:

05/08/2021

Ønsker du at bidrage til udvikling af en kommune i vækst? Vi søger to planlæggere til Brønderslev Kommune

Vi søger to nye kollegaer til vores planteam, der er organiseret under Teknik & Miljø i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune er en kommune i vækst og gennem planlægning har vi fokus på bosætning, erhvervsudvikling, natur og landskab. Vi arbejder i øjeblikket med byudviklingsplaner i Brønderslev, midtbyplan for Hjallerup, landdistriktsudvikling, udviklingsplaner for flere af kommunens lokalbyer, nye sommerhusområder, strategisk energiplanlægning og har netop revideret vores kommuneplan. Derudover understøtter vi den positive udvikling i lokalsamfundet og skaber grundlag for yderligere vækst gennem udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg.

Vi søger to planlæggere som vil komme til at indgå i planteamet. Du har mulighed for at præge arbejdsopgaverne med din faglige viden og interesse, men vil primært komme til at arbejde med:

 • Lokalplanlægning
 • Miljøvurderinger af planer og projekter
 • Diverse planvurderinger og plansager

Derudover er der mulighed for at arbejde inden for nogle af følgende områder:

 • Udvikling af nye boligområder
 • Fortætning af bymidterne
 • Klimaplanlægning (DK2020)
 • Landskabsvurderinger
 • Udvikling af vores digitale planer i DKplan

Vi har i øjeblikket mange projekter, som kræver lokalplaner. Derfor vil en af de primære arbejdsopgaver være udarbejdelse af lokalplaner samt sagsbehandling efter planloven. Som planlægger bliver du projektleder for en række lokalplaner og kommuneplantillæg med stor variation i både skala, type og anvendelse. Du skal deltage i og styre hele planprocessen fra de indledende forhandlinger med bygherre, til borgerdialog og den politiske behandling. Opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med de øvrige teams i Teknik & Miljø.

I øjeblikket oplever vi stor interesse for planlægning af vedvarende energianlæg som eksempelvis solcelleanlæg og vi har netop igangsat en temaplan for energianlæg. Et andet fokusområde inden for lokalplanlægning er boliglokalplaner, der efterspørges i flere af byerne.

Som planlægger vil du også komme til at arbejde med en vifte af forskellige sager som planvurderinger, landzonesager, udstykningssager, forespørgsler og lign. Her vil opgaven være at vejlede ansøgere og borgere til, hvordan de bedst muligt kan realisere deres projekt – med udgangspunkt i afdække udfordringerne og afsøge mulighederne inden for planloven.

Vi forventer, at du

• Har en uddannelse som planlægger, urban designer, landinspektør, arkitekt eller lignende
• Har kendskab til, og gerne erfaring med, udarbejdelse af lokalplaner
• Kan håndtere komplekse projekter i tæt samarbejde med bygherre, developere og private rådgivere
• Er imødekommende og dialogorienteret i samspil med borgerne
• Er fagligt nysgerrig og har en struktureret og pragmatisk tilgang til opgaveløsningen

Derudover vil det være en fordel hvis du har erfaring med og interesse for et eller flere af disse områder

 • miljøvurderinger af projekter og planer
 •  planjura og forvaltningsret
 • Udarbejdelse af digitale planer i DKplan

Lidt om os

Du bliver en del af et team på 8 planlæggere, hvor vi har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af vores egne opgaver. Vi kan tilbyde dig mulighed for faglig udvikling, engagerede kolleger at sparre med og en varieret hverdag med mange forskellige opgaver. Vi lægger vægt på samarbejde og vidensdeling i et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi går til opgaven med et godt humør.

Teknik og Miljø består af 43 medarbejdere fordelt på faggrupperne Trafik og Veje, Grundvand, Administration, Vandløb, Spildevand, Virksomheder, Landbrug, Byggeri, Natur, GIS og Planlægning samt Vej og Park. Vi har til huse på Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.

Ansøgning sendes via det kommunale ansøgningssystem Emply senest den 5. august 2021. Vi ønsker din tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. oktober. Yderligere oplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Afdelingsleder Gitte Hyttel på 9945 4795 eller planlægger Tine Astrup på 99454621 eller planlægger Loa Dahl på 99454856.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 12. august.

Arbejdstiden er 37 timer med flextid. Du bliver ansat med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Du kan læse mere om Brønderslev Kommune på http://www.bronderslev.dk

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +