Projektledere

Freja ejendomme søger 1-2 projektledere.

Virksomhed:

Freja ejendomme

Arbejdssted:

Frederiksberg

Ansøgningsfrist:

12/03/2020 23:59

Omfattende udviklingsprojekter med attraktive beliggenheder, transformationer af fredede og bevaringsværdige bygninger, og konvertering af offentlige ejendomme som sygehuse og arresthuse. Vi har mange nye spændende projekter på vej og søger derfor 1-2 projektledere.

Freja ejendomme udvikler og sælger de ejendomme, som staten ikke længere skal anvende. I Freja er ikke to projekter ens, og som projektleder er du ansvarlig for en portefølje af forskellige ejendomme, som du udvikler i fællesskab med eksterne arkitekter og rådgivere. En vigtig del af arbejdet som projektleder er at udarbejde business-cases for ejendommene, der omfatter innovative udviklingspotentialer, byggefaglige aspekter, mulige bæredygtige tiltag og planer af mere kommerciel art. Du skal derfor kunne arbejde systematisk og analytisk og have en stringent, metodisk tilgang til dit arbejde, så du bevarer overblikket over de komplekse problemstillinger, der er forbundet med at udvikle store, offentlige ejendomme i en kommerciel sammenhæng.

Vi søger 1-2 projektledere med flair for de mere tekniske forhold i udvikling af ejendomme, som fx udstykning, bygge- modning, håndtering af forureningsaspekter mv. Du skal have indsigt i problemstillingerne, styre processerne, og være i stand til at identificere og samarbejde med de bedste fagfolk på markedet.

Derudover arbejder du tæt sammen med de øvrige projekt- ledere og salgsmedarbejdere i Freja ejendomme. En central opgave vil være gennemførelse af lokalplaner for de enkelte udviklingsprojekter, og derfor forventes projektlederen at være fortrolig med lokalplanprocesser og myndighedsprocesser.

Kvalifikationer:

 • Arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden bygge-/ ejendomsfaglig uddannelse
 • Positiv, fleksibel og fungerer godt i et tværfagligt team
 • Stærke forhandlingskompetencer
 • Relationsskabende personlighed
 • Erfaring med professionel projektledelse og indsigt i tekniske problemstillinger
 • Forståelse for ejendomsudvikling fra idé til salg og myndighedsbehandling
 • Kendskab til aktører og roller i branchen fra myndigheder til investorer og rådgivere
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og ansvarsbevidst

Vi tilbyder:

 • En hverdag med høj grad af selvstændighed
 • Udvikling af en unik ejendomsportefølje
 • En tværfaglig organisation med alle kompetencer inden for udvikling, salg og drift af ejendomme samlet i et hus
 • Daglig kontakt og samarbejde med mange forskellige aktører i branchen
 • Et åbent, videndelende, udfordrende og humørfyldt arbejdsfællesskab

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Lisbeth Nørskov Poulsen på telefon 33 73 08 25
eller direktør Carsten Rasmussen 33 73 08 09. Ansøgning og cv sendes til ansogning@freja.biz
Ansøgningsfrist torsdag d. 12. marts. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 13.

Om Freja ejendomme A/S

Freja er et aktieselskab ejet af den danske stat og har en professionel bestyrelse med baggrund i ejendomsbranchen og finanssektoren.

Freja overtager funktionstømte ejendomme over hele landet, som staten ikke længere anvender, og sørger for at ejendommene får et nyt liv på private hænder. Det sker enten ved direkte salg eller via længerevarende udviklingsprojekter af større arealer, hvor nye anvendelsesmuligheder identificeres. Som udgangspunkt varetager Freja salget af alle landets statslige ejendomme samt regionernes sygehuse, og i 2019 blev denne aftale udvidet til også at kunne omfatte andre typer af ejendomme fra regionerne end blot sygehuse.

Freja ejendommes portefølje består af alt fra fyrtårne, fængsler og fredede byhuse, til sygehuse, kaserner og større udviklings- arealer.

Som statens ejendomsselskab går Frejas overskud tilbage til vores allesammens fælleskasse. Således har Freja de seneste fem år leveret solide resultater med årlige udbytter til Finans- ministeriet på gennemsnitligt 460 mio. kr.

Frejas udviklingsarbejde sker med respekt for den kulturarv, vi forvalter, og vi bidrager arkitektonisk, kommercielt og juridisk til at skabe et solidt grundlag for udviklingsprojektets videre fremtid.

Læs mere her www.freja.biz

Ved ansøgning om stillingen anmodes venligst om, at der ikke i ansøgning, cv eller andet steds angives følgende oplysninger: cpr-nummer, race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +