Strategisk planlægger til Plan og Kultur

Vil du være med til at styrke og udvikle en attraktiv kommune i vækst? Kan du arbejde analytisk og strategisk og samtidig skabe resultater sammen med borgere og dygtige kollegaer? Har du viden om og/eller erfaring med fysisk planlægning, og vil du være med til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede planer og byudvikling? Så er her en unik mulighed for at blive en del af en attraktiv arbejdsplads og præge kommunens fremtidige udvikling!

Virksomhed:

Assens Kommune

Arbejdssted:

Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Ansøgningsfrist:

19/06/2022

Hos Plan og Kultur i Assens Kommune søger vi en planlægger til en fast stilling på 37 timer pr. uge og tiltrædelse 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Du bliver en del af planafdelingen, der arbejder med fysisk planlægning i alle dens mange afskygninger – fra planstrategi, kommuneplan til udviklingsplaner og lokalplaner.

Afdelingen arbejder med mange tværgående indsatser, strategier og planer, og spiller en afgørende rolle i udviklingen af Assens Kommune.

Her er højt til loftet, plads til udvikling og gode muligheder for at arbejde med spændende opgaver med vide rammer for selv at planlægge sin arbejdstid og udforske forskellige arbejdsmetoder og redskaber.

I Assens Kommune arbejder vi målrettet for at styrke kommunes potentialer. Det gør vi for at skabe vækst og udvikling, der kan styrke erhvervslivets vilkår, turisme, bosætning og de bedste rammer for det gode liv.

Der er stor interesse for at investere og bygge i hele kommunen. Samtidig har Byrådet sat overliggeren højt med ambitiøse projekter og planer inden for boligudbygning, turismeinfrastruktur, erhvervsudvikling og grøn omstilling.

Du vil i denne stilling få unikke og gode muligheder for at være med til at gøre en reel forskel og præge udviklingen i kommunen.

Om stillingen

Som strategisk planlægger vil dit hovedfokus være at varetage det strategiske arbejde med udviklingen af planstrategi og kommuneplaner for Assens Kommune. Du vil her indgå i et tværfagligt team af planlæggere og fagkollegaer. Du vil også have mulighed for at indgå i udviklingsprojekter og få mulighed for at byde ind med netop dine særlige faglige interesser indenfor området. Du vil desuden få mulighed for at bidrage til lokalplanlægning og i nogen grad kunne præge stillingens indhold.

En af flere kerneopgaver er arbejdet med kommunens planstrategi, dvs. revidere seneste planstrategi og bidrage til bedre planlægning og bæredygtig udvikling i hele kommunen, herunder at udvikle bedre grundlag for det gode liv, bosætning og grøn vækst. Planstrategien forventes udarbejdet som en del af en samlet udviklingsstrategi, der skabes på tværs af den kommunale organisation. Du skal kunne arbejde strategisk på tværs af planniveauer og omsætte Byrådets ambitioner og politiker til konkret kommune- og lokalplanlægning. Det vægtes højt, at du har godt styr på planloven samt de formelle principper for god forvaltningsskik.

Med afsæt i en revideret planstrategi fortsætter arbejdet med at tilrette og ajourføre kommuneplanen, der tegner den overordnede retningen for kommunens fysiske udvikling og administrationens arealforvaltning. Du vil i denne stilling ligeledes blive en aktiv del af kommuneplangruppen og vil skulle bidrage til udviklingen af de strategiske mål og retningslinjer, der indgår i kommuneplanen.

Kommuneplanen rummer en lang række faglige temaer og heraf mulighed for at bidrage med netop den faglige indsigt du besidder. Der er i disse tider særligt fokus på at styrke vores arbejde med at understøtte den grønne omstilling, herunder varetagelse af den kommunale opgave indenfor varme- og energiplanlægning.

Vi ser derfor gerne, at du har erfaring med kommunal varmeplanlægning og har kendskab til lovgivningen på området. Derudover ser vi meget gerne, at du også har erfaring med at udarbejde lokalplaner, og kan hjælpe lokalplangruppen i perioder med travlhed.

Du får derudover mulighed for at blive en del af kommunens klimasekretariat, der løbende ajourfører kommunens håndtering og stillingtagen til den pågående klimamæssige udfordring, som vi er tvunget til at forholde os til som samfund og kommune.

Alt efter din faglighed, dit erfaringsniveau og dine interesser, vil dine opgaver typisk kunne være, at:

  • være aktiv medansvarlig for udarbejdelse af kommunens planstrategi og kommuneplan
  • udarbejde redegørelser og analysegrundlag for den overordnede planlægning
  • koordinere, afveje og prioritere den overordnede fysiske udvikling af kommunen
  • deltage i tværgående udviklingsprojekter, fx klimatilpasning og by- og erhvervsudvikling
  • bistå til udmøntning af Assens Kommunes Klimastrategi 2030
  • deltage aktivt i kommunens klimasekretariat
  • bidrage til varme- og energiplanlægning
  • sdarbejde lokalplaner
  • bidrage til strategisk byudvikling, herunder Initiativer under byfornyelsesloven

Du får din primære arbejdsplads på Assens Kommunes spændende rådhus, der er indrettet i de tidligere produktionsbygninger der oprindeligt husede Assens Sukkerfabrik. Adressen er Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Hos os er der gode muligheder for hjemmearbejdsplads og flextid.

Hvem er vi

Planafdelingen er en afdeling med en god blanding af erfarne kræfter og nye ansigter, som er kommet til i de senere år.

Fagligheden og engagementet er højt, og vi skaber sammen en afdeling, hvor trivsel og opgaveløsning hænger uløseligt sammen. Som ny kollega får du derfor også gode muligheder for at præge afdelingens fortsatte positive udvikling.

Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne, som løses i tæt dialog med kolleger, borgere, erhvervsliv, interessenter og politikere.

Afdelingen består af 11 dygtige medarbejdere, bredt sammensat både personligt og fagligt. Sammen varetager vi forskellige opgaver af udviklings- og planlægningsmæssig karakter inden for fysisk planlægning.

Vi arbejder bl.a. med byudviklingsprojekter og byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, landzoneadministration og pulje til landsbyfornyelse. Vi baserer vores samarbejde på tillid, og vi synes helt grundlæggende, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Som ansat i planafdelingen refererer du til afdelingslederen for Plan og Byg, som er en del af fagchefområdet Plan og Kultur under direktørområdet By, Land og Kultur.

Hvem er du

Du har en relevant akademisk uddannelse, som fx arkitekt, landskabsarkitekt, geograf, urban designer, landinspektør, cand.soc. eller tilsvarende byplanfaglig uddannelse. Derudover har du formentlig erfaring med arbejdet i en politisk organisation, borgerinddragelse, procesledelse og facilitering.

Vi lægger vægt på, at du er initiativrig og selvstændig. Du er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt, og at du fremtræder troværdig og anerkendende i samarbejdet med både borgere og erhvervsliv. Vi ved godt, at du ikke kan det hele, men vi ser gerne, at du er stærk på flere af ovenstående kompetencer, og har lyst til at udvikle dig på de øvrige. Relevant erfaring vil være en stor fordel, men motivation og engagement endnu vigtigere.

Vi tilbyder derfor også, at du alt efter dine interesser og behov vil kunne deltage i relevante kurser i projektledelse, kommune-, lokal- og varmeplanlægning, klimatilpasning m.m.

Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med GIS programmer, digitale kort og håndtering af geografiske data.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at straffeattest indhentes i forbindelse med din ansættelse.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Kristian Kipp på tlf. 21 44 36 80 eller planlægger Anders Dam på tlf. 64 74 72 90.

Ansøgningsfristen er søndag den 19. juni 2022, og samtaler forventes gennemført fredag den 24. juni 2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +