Tre bygningsfaglige medarbejdere til byfornyelse i Københavns Kommune

Københavns Kommune har et mål om at sikre sunde og gode boliger til alle københavnere. Vi yder støtte til ejendomsrenoveringer og arbejder for grøn omstilling af byens boligejendomme i samarbejde med københavnerne. Samtidig har vi en særlige indsats for at sikre eget toilet og bad i boligen. Gennem byfornyelsesindsatsen er vi med til at skabe en bæredygtig hovedstad, der er attraktiv at bo og leve i. Det kan du være med til at gøre til virkelighed!

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Islands Brygge 37, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

11/09/2022

Om  jobbet

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor vi særligt arbejder med byens ældre bygningsmasse – ofte i udsatte byområder.

I de kommende år vil vi i et tæt samarbejde med københavnerne prioritere flere bæredygtige renoveringer. Dette vil blandt andet ske gennem en opsøgende indsats ift. nogle af de 18.700 lejligheder, som mangler eget toilet og/eller bad.

Vi arbejder med udviklings- og demonstrationsprojekter og administrerer flere forskellige puljer, som kan søges af københavnerne. Samlet set arbejder vi for sunde og sikre boliger til alle københavnere, grøn omstilling af byens private boligejendomme og bevaring og fremtidssikring af Københavns arkitektur. I kan finde eksempler på de puljer, vi arbejder med, på byfornyelsespuljer.kk.dk.

Vi er ikke udførende rådgivere, da bygherre/ansøger har egne rådgivere tilknyttet renoveringssagerne, men fordi vi yder økonomisk støtte, har vi stor mulighed for at præge renoveringerne.

Vi er også sekretariat for Boligkommissionen, som arbejder for at sikre, at byens boliger er tidssvarende og opretholder en vis standard. Boligkommissionen kan nedlægge forbud mod beboelse eller ophold, hvis forholdene er sundheds- og brandfarlige.

Væsentlige opgaver i stilling 1 – erfaren arkitekt til renoveringssager

 • Etablering af en tæt dialog med potentielle ansøgere til puljerne
 • Sagsbehandling af byfornyelsessager fra ansøgning til byggeregnskab både ved de mindre vinduesrenoveringer i støjplagede ejendomme, ved etablering af toilet og baderum i enkelt-lejligheder og ved de større helhedsrenoveringer, evt. med demonstrationsværdi
 • Bidrage til at styrke og kvalificere bæredygtige tiltag i renoveringssager, særligt inden for energi og genanvendelse af materialer
 • Løbende formidling – til københavnere, professionelle rådgivere, ansøgere og politikere
 • Projektleder/-deltager på projekter i enheden

Væsentlige opgaver i stilling 2 – projektledelse og sagsbehandling på toiletindsatsen

 • Projektleder for en opsøgende indsats, som skal tilbyde rådgivning til de københavnske boligejere, der mangler toilet og/eller bad, herunder ansvar for projektets fremdrift, udbud af konsulentydelser og tværgående koordinering
 • Opfølgende sagsbehandling af den opsøgende indsats, bl.a. i forhold administration af puljemidler og koordinering med Boligkommissionens supplerende indsats
 • Bistå med energiberegninger på enhedens sager samt arbejdet med DGNB
 • Bistå med enhedens øvrige opgaver, herunder generel behandling af byfornyelsessager, administration af puljer, deltagelse i udviklingsprojekter mv.

Væsentlige opgaver i stilling 3 – Sagsbehandling og projektarbejde på toiletindsatsen

 •  Sagsbehandler på konkrete byfornyelsessager, primært renovering af toilet/bad
 • Deltage i gennemførelse af den opsøgende indsats overfor boliger uden eget bad og toilet, herunder yde vejledning til københavnerne
 • Opfølgende sagsbehandling af den opsøgende indsats, bl.a. i forhold administration af puljemidler og Boligkommissionens eventuelle supplerende indsats
 • Potentielt indgå i nye udviklingsprojekter

Den endelige fordeling af opgaver mellem de tre stillinger kan tilpasses efter dine konkrete kompetencer.

Om dig

Vi søger tre medarbejdere, der kan indgå i et team af medarbejdere med høj faglighed og et stort engagement. Vi forventer, at du som vores nye kollega er god til at samarbejde, arbejder struktureret og har lyst til at arbejde tæt sammen med københavnerne. Der er gode muligheder for at indgå i den løbende udvikling af nye indsatser og metoder, og det er vigtigt, at du har lyst til at hjælpe med ift. enhedens øvrige opgaver og projekter, når der er behov for det.

Dine kvalifikationer

 • Du har relevant uddannelse, f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør og lign. Vi forventer, at stilling 1 kan besættes med en erfaren medarbejder, der har et godt kendskab til bygningsrenoveringer
 • Du har interesse for og kendskab til renoveringer af ejendomme og gerne erfaring med at arbejde i et politisk administrativt system
 • Du evner at skabe gode relationer med københavnerne og kan kommunikere med både borgere og professionelle samarbejdspartnere
 • Du har erfaring med at indgå i projektarbejde – og gerne kendskab til projektledelsesværktøjer
 • Du er nysgerrig og udviklingsorienteret og har lyst til at bidrage med at skabe rammerne for det gode københavnerliv.

Vi kan tilbyde dig

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job i en spændende og udviklingsorienteret organisation med gode kolleger, der har forskellige faglige baggrunde. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, have mulighed for fleksible arbejdstider og have god kollegial sparring og ledelsesmæssig opbakning.

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi arbejder tværfagligt og er p.t. 28 ansatte med forskellige uddannelser og kompetencer.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling (stilling 1) og to midlertidige fuldtidsstillinger (stilling 2 og 3) frem til 31. december 2025.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 37 timer inkl. frokostpause. Arbejdssted er Islands Brygge 37, 2300 København S.

Stillingerne ønskes besat senest den 1. november 2022 eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af jeres kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Mere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arkitekt Søren Bjarnø på 3032 4403 eller enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827.

Søg via linket senest søndag den 11. september 2022

Vi forventer at afholde samtaler i uge 37 og uge 38 i 2022.

OBS: Skriv i titlen af ansøgningen, hvilken af de tre stillinger du søger.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +