Afdelingsleder til Plan, Byg og Trafik

Faxe Kommune er i en rivende udvikling med blandt andet nye boligområder, erhvervs-/turismeudvikling, befolkningstilvækst, Femernbælt korridorren og kommende direkte togforbindelse til København. Derfor søger vi dig, der har lyst til at være afdelingsleder for Plan, Byg og Trafik.

Virksomhed:

Faxe Kommune

Arbejdssted:

Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Ansøgningsfrist:

01/02/2022

Her kommer du til at stå i spidsen for et område, som har høj politisk bevågenhed og en stor samfundsmæssig betydning i kommunen. Du og dine kommende kollegaer løfter en stor opgave, og I er med til at gøre en stor forskel.

Udviklingen i vores kommune understøtter vi med en særlig udviklingsenhed, som vores nuværende afdelingsleder skal stå i spidsen for. Derfor har vi brug for dig som ny afdelingsleder.

Dine overordnede opgaver

Som afdelingsleder for Plan, Byg og Trafik får du ansvaret for 16 engagerede medarbejdere i tre fagområder, som har ansvaret for blandt andet kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, byggesagsbehandling, landzoneadministration, trafiksikkerhed, vejmyndighed, BBR mv.

Ud over at have personaleansvar bliver du en nøgleperson i forhold til planlægning.

Du bliver et kendt ansigt i samfundet og skal lytte til ønsker fra erhvervsliv, borgere og frivillige organisationer. Du søger løsninger og arbejder for at skabe resultater for borgere, virksomheder og kommunen selv.

Du bliver en del af en kommune, der er imødekommende og løsningsorienteret. Og du får muligheden for at præge udviklingen i Faxe Kommune og i samarbejde med medarbejderne levere mærkbare resultater.

Du skal desuden understøtte produktionen og kvalitetssikring af politiske sager og indgå i ledergruppens arbejde med at udvikle centret som helhed.

Dine kompetencer

Og hvad forventer vi så af dig?

  • Du kan prioritere og håndtere mange forskellige opgaver og har sans for at styre de mange opgaver med respekt for medarbejdernes kompetencer og organisationens ressourcer.
  • Du skal kunne balancere i en hverdag, hvor afdelingen ofte skal navigere i et krydspres mellem mange aktører – eksempelvis borgere, lovgivning, politiske hensyn, erhvervsliv osv.
  • Et vigtigt fokuspunkt for Faxe Kommune er en løbende forbedring og udvikling af dialogen med kommunens borgere og erhvervsliv – du kan med fordel have erfaringer med, hvordan der kan skabes positive resultater på dette område.
  • Du har stærke kommunikative og relationelle kompetencer, har lyst til ledelse og har fornemmelse for det, at lede en mangfoldig og faglig kompetent afdeling med både nye og meget erfarne medarbejdere.
  • Din ledelsesstil er kendetegnet ved at være imødekommende og empatisk. Du skal have lyst til at bidrage til den gode tone og uformelle kultur i vores afdeling og i centret som helhed.
  • Vi ser gerne, at du har indsigt i planloven, og det er en fordel at du har kendskab til byggeloven, trafikområdet og forvaltningsloven.
  • Du har en længere videregående uddannelse. Om det er som arkitekt, byplanlægger, jurist, ingeniør eller noget helt andet er mindre afgørende. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med/ lyst til personaleledelse, i en politisk styret organisation, samt interesse og erfaring indenfor et eller flere af fagområderne.

Hvem er vi?

Som afdelingsleder for Plan, Byg og Trafik vil du være en del af ledelsen i Center for Plan & Miljø.

Vi er 36 medarbejdere i centret. Dit arbejdssted vil være på rådhuset i Haslev, Frederiksgade 9.

Vi kan tilbyde dig en travl og spændende hverdag med faglige og personlige udfordringer.
En arbejdsplads, hvor tillid og frie rammer under ansvar er nøgleord.
Vi har et godt arbejdsmiljø med erfarne medarbejdere, som glæder sig til at tage imod dig.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at ringe til centerchef Thorkild Lauridsen på telefon 3058 1575 eller nemmere på tlaur@faxekommune.dk.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 1. februar 2022, og vi forventer at afholde 1. samtale torsdag den 3. februar og og 2. samtale torsdag den 10. februar 2022.
Ansættelse er pr. 1. april 2022.

Du sender din ansøgning ved at trykke på “send ansøgning” under selve stillingsopslaget og derefter udfylde den formular, som kommer frem. Det er herinde du vedhæfter din ansøgning samt bilag som for eksempel CV og eksamensbeviser.

Om Faxe Kommune

Faxe Kommune ligger syd for hovedstadsområdet – med gode transportmuligheder til og fra København med kollektiv trafik eller motorvej. Faxe er rig på fantastiske naturoplevelser, historiske godser og herregårde og et aktivt erhvervs- og foreningsliv, som vores cirka 36.500 borgere har glæde af. Som arbejdsplads satser vi ambitiøst på udvikling af vores kultur. Vi kalder det Faxe i Fællesskab. Her har vi fokus på fællesskaber, samskabelse og innovation som naturlige ingredienser i vores samarbejde på alle niveauer – for og med borgerne i kommunen. (www.faxeifaellesskab.dk).

Du kan læse om Faxe Kommune på www.faxekommune.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +