Arkitekt

Struer Kommune søger arkitekt til Lydens By

Virksomhed:

Struer Kommune

Arbejdssted:

Struer, Plan og Miljø

Ansøgningsfrist:

22/01/2021 12:00

Synes du, at det er interessant at beskæftige dig med byudvikling, hvor du skal bidrage til at realisere Lydens By, som er kommunens strategiske fokus? Vil du være med til at inddrage lyd som et nyt designparameter i planlægning og projekter?

Der er vækst og en positiv udvikling i Struer Kommune. Det mærker vi også i Planafdelingen, hvor der er efterspørgsel på lokalplaner og gang i mange byudviklingsprojekter, som understøtter kommunens strategi – Lydens By. Vi har derfor fået mulighed for at ansætte nye kollegaer i vores afdeling.

I Struer Kommune er lyd en del af vores kulturarv – vores DNA. Vi har en stærk historie om at skabe god lyd, men til kulturarven hører også en insisteren på at udvikle sig og skabe kvalitet samt at udnytte og styrke de lokale samarbejdsmuligheder, som gør, at vi har en fødekæde af lokale producenter, som er innovative og modige. Disse kvaliteter ligger i vores DNA, og vi stiller krav om, at vi overfører disse kompetencer i arbejdet med den fysiske udvikling og planlægning af kommunen.

Vi er TÆT PÅ. På baggrund af kommunens geografiske og demografiske størrelse er vi en kommune, som er tæt på mennesker, teknologi og natur. Det er her indenfor vores ressourcer og potentialer for udviklingen findes. Vi udnytter, at der ikke er langt fra idé til handling, og du vil derfor være tæt på beslutningsprocesser.

Lidt om stillingen

I Center for Plan og Miljø vil du blive en del af Planafdelingen. Vi har store ambitioner for udviklingen i byen, lokalområderne og i det åbne land. I afdelingen har vi en bred berøringsflade med mange typer af opgaver, hvor du både får muligheden for at arbejde i detaljer og sætte den overordnede retning og være helhedsorienteret.

I Struer by har vi igangsat et stort arbejde med at styrke bymidten og udvikle vores havn til et bolig- og rekreativt område. Du vil indgå i en række projekter, som arbejder med at styrke forbindelserne på tværs af byen, så vi skaber en levende midtby. Du skal formå at forstå byens forbindelser i en helhed og kunne tænke strategisk i forhold til, hvordan vi bedst udnytter byens rum for at understøtte den samlede udvikling i byen, men du skal også dyrke detaljen og bidrage til projektforslag til konkrete tiltag, som styrker forbindelserne og byrummene. Som et led i dette arbejde skal du arbejde med udgangspunkt i vores lydmanual, og du skal også bidrage til evaluering af vores arbejde med lyd i byrummet, så vi kan forbedre os.

Vi søger en kollega, som med sin rumlige forståelse også skal udarbejde lokalplaner og behandle dispensationer. I lokalplanprocessen er du med fra de indledende drøfter med bygherre til lokalplanen endelige vedtagelse, og som trives i myndighedsrollen. Opgaverne er varierende og udfordrende, og du skal have lyst og evner for at planlægge på et højt fagligt niveau i tæt samarbejde med interne og eksterne aktører.

Vi arbejder dynamisk med opgaver og projekter, og for os er det vigtigt, at vi bruger teamets kompetencer klogest. Det betyder, at vi forventer, at du er fleksibel i opgavehåndteringen, så vi kan bruge vores kompetencer og fagligheder dér, hvor det giver mest værdi – for borgerne og for kommunen.

Vores forventninger til dig

  • Du har en uddannelse, som er relevant for stillingen som arkitekt, urban designer eller lignende med kendskab til planlægning og arkitektur.
  • Du har gode formulerings-, kommunikations- og visuelle formidlingsevner.
  • Du er ambitiøs og brænder for at udvikle dig i en kommune, hvor det er vigtigt at turde tage ansvar og initiativ i en travl hverdag.
  • Du har lyst til at arbejde i en tværfaglig og politisk organisation og bidrage til helhedsorienterede løsninger.

Derfor skal du vælge os

Hos os får du mulighed for at bruge dine kompetencer i en bred vifte af opgaver og indgå i et fagligt men også uformelt fællesskab i en lille organisation. En lille organisation betyder også, at du har mulighed for at sætte dit aftryk. Du får berøring med det politiske niveau, så du får derfor også mulighed for at udfordre din faglighed af politiske interesser. Dit arbejde kommer til at gøre en forskel for byudviklingen.

I Planafdelingen er vi 15 dygtige kollegaer og en afdelingsleder. Planafdelingen består af Plan, Byg og Service og Data. I Plan arbejder vi med planlægning og udvikling af byerne og det åbne land og for at beskytte og styrke naturen.

Tiltrædelse

Den 1. april 2021 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Kontakt centerchef John Patuel Hansen på telefon 96 84 84 45 eller afdelingsleder for Planafdelingen Josefine Gert på telefon 96 84 84 50.

Ansøgningsfrist

Fredag den 22. januar 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at holde første samtale i uge 5 og anden samtale i uge 6.

Imellem første og anden samtalerunde vil du skulle udfylde en personlighedsprofil, som vil skabe baggrunden for den anden samtale.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +