Arkitekt

Region Hovedstaden søger to arkitekter til hospitalsplanlægning

Virksomhed:

Region Hovedstaden

Arbejdssted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

28/02/2021

Har du lyst til at arbejde med udviklingen af Region Hovedstadens hospitaler og være med til at planlægge, hvordan vi bedst muligt kan udnytte regionens bygninger – både på kort og lang sigt?
Er du skarp til arealplanlægning og grafisk formidling af rumlige disponeringer og analyser?
Så er du måske vores nye kollega i Center for Ejendomme.

Om os:

Center for Ejendomme (CEJ) er et koncerncenter i Region Hovedstaden, som blev oprettet i januar 2017, og varetager regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter med alt fra fredede ejendomme til nyt hospitalsbyggeri. Sammen skal vi skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices. Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”Ventet og Velkommen” overalt, hvor de kommer på regionens matrikler.

I Planlægningssektionen arbejder vi med kort- og langsigtet anvendelse af regionens ejendomme. Der opføres og ibrugtages frem mod år 2025 ca. 500.000 m² nyt hospitalsbyggeri i regionen. De nye hospitalsbyggerier frigiver areal i den eksisterende bygningsmasse, og der er derfor behov for større rokader og flytninger af funktioner. I Planlægningssektionen er det vores opgave – med afsæt i kliniske behov – at finde optimale bygningsfysiske løsninger og visioner, som skal realiseres i et samspil mellem nyt og ældre byggeri.

Vi har stor berøringsflade til hospitalerne og løser vores opgaver sammen med de øvrige enheder i Center for Ejendomme, der omfatter en bred vifte af ekspertiser. Samarbejde er væsentligt for, at vi kan levere helstøbte løsningsforslag. Aktuelt er et af vores største projekter en master- og visionsplan for Rigshospitalets komplekse bygningsmasse. Her er vi med til at finde løsninger, der skal skabe de bedste fysiske rammer, som skal understøtte hospitalets vision for fremtidens behandlingsmuligheder.

Om stillingerne

Vi udvider vores planlægningssektion med i alt fire stillinger, hvoraf to af stillingerne er rettet mod arkitekter, og de to andre stillinger er rettet mod planlæggere med samfundsfaglig baggrund. Vi søger derfor to fagligt stærke og målrettede arkitekter i nyoprettede stillinger
Dit bidrag til opgaveløsningen bliver bl.a. at efterprøve eksisterende fysiske rammers egnethed til forskellige kliniske specialer, på baggrund af forundersøgelser og indsamling af data og analyser. Opgaverne vil variere i både skala og kompleksitet, fra enkeltstående arealplanlægningsopgaver til generalplanlægningsopgaver med høj kompleksitetsgrad. Vi lægger også vægt på, at vores planlægning tager højde for matriklernes arkitektur og særegenhed.
Vi kan tilbyde dig et spændende og udfordrende job.

Dine primære opgaver bliver at bidrage med at:

• Udarbejde skitse- og løsningsforslag i forbindelse med alsidige arealplanlægningsopgaver
• Lave analysearbejde og mulighedsstudier i forbindelse med general- og masterplaner til Region Hovedstadens hospitaler
• Koordinere og varetage løbende brugerinddragelse i projekter
• Producere dokumentation af høj kvalitet, i form af notater og rapporter, samt indgå i dialog med relevante samarbejdspartnere, herunder det sundhedsfaglige personale på hospitalerne
• Udarbejde præsentationer og understøttende illustrationer der klart og tydeligt formidler pointer
• Udvikle solide og innovative løsninger i Regionen Hovedstadens ejendomsportefølje

Du vil indgå i et tværfagligt miljø og komme til at samarbejde med professionelle og engagerede kollegaer med bl.a. samfunds- og arkitektfaglige baggrunde. Vi prioriterer at arbejde i et uformelt miljø og have det sjovt, selvom vores mål er ambitiøse.

Om dig

Den ene stilling er rettet imod en arkitekt med indgående kendskab til og erfaring fra hospitalsvæsenet, fx fra en stabsfunktion, byggeafdeling eller fra en rådgivningsvirksomhed.
Den anden stilling er rettet imod en nyuddannet arkitekt eller arkitekt med få års erfaring.

Vi forestiller os, at du:
• Er en visuel dygtig formidler og analytisk stærk
• Er god til og interesseret i at organisere, koordinere og facilitere kliniske krav og ønsker i en eksisterende bygningsfysik
• Er i besiddelse af en høj grad af empati og konstruktiv forståelse for de mange – til tider modsatrettede – hensyn i opgaveløsningen
• Kan tegne i AutoCad

I stillingen rettet mod den erfarne arkitekt forestiller vi os endvidere, at kan udarbejde prisestimater på baggrund af mulighedsstudier og projektforslag, og at du kan udarbejde relative tidsplaner for indplacerings- og rokadeplaner.

I stillingen rettet mod den nyuddannede eller med få års erfaring forestiller vi os, at du er sikker bruger i SketchUp, Adobe Creative Cloud, evt. Revit samt Office-pakken.
Herudover lægger vi for begge stillinger vægt på, at du kan strukturere og prioritere opgaver og bevare overblikket. Du skal kunne arbejde selvstændigt med mange bolde i luften, men også være god til at løse opgaver i teams og skabe relationer på tværs af organisatoriske skel og faglige grænser.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.
Du får en fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efteruddannelse.

Tiltrædelse pr. 1. maj 2021.

Arbejdssted er Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup samt CEJ Hovedkontor Lyskær 13A, 2730 Herlev.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte arkitekt Hanne Møller Sørensen tlf.: 51169345 eller mail: hanne.moeller.soerensen@regionh.dk eller vicedirektør Søren Helsted tlf. 26733842 eller soeren.henrik.helsted@regionh.dk, hvis du vil høre nærmere om stillingen.

Ansøgningsprocedure

Søg en af stillingerne ved at sende ansøgning, CV og relevante uddannelsesdokumenter via link
https://www.regionh.dk/job/s%C3%B8g-job/Sider/Region-Hovedstaden-soeger.aspx?positionid=229790
Ansøgningsfrist den 28. februar 2021.
Vi afholder samtaler snarest muligt derefter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +