Arkitekt / Arealplanlægger

Arkitekt til arealforvaltning på Rigshospitalet (2,5 år tidsbegrænset). Vil du arbejde med planlægning og optimeret anvendelse af arealer på Danmarks højest specialiserede hospital? Så er du måske vores nye arealplanlægger.

Virksomhed:

Region Hovedstaden

Arbejdssted:

Rigshospitalet - Blegdamsvej

Ansøgningsfrist:

05/05/2022

Du vil blive ansat i Planlægningsenheden, som er en del af Rigshospitalets Økonomi- og Planlægningsafdeling. Afdelingen er præget af et godt arbejdsmiljø med en uformel og ambitiøs samarbejdsform, hvor professionalisme, helhedssyn og tillid er bærende værdier.

Planlægningsenheden består af 12 medarbejdere, heraf to arkitekter, og har som sin primære opgave at sikre helhedsoverblik og gode beslutningsoplæg på planlægningsområdet. Som del af denne opgave arbejder vi med arealforvaltning, rokader og understøttelse af Rigshospitalets kliniske funktioner i forhold til deres behov for fysiske rammer.

Vi står i den kommende tid overfor store opgaver, som skal løses parallelt med de mere akutte og mindre lokaleopgaver. Det handler bl.a. om udarbejdelse af en visionsplan og tilhørende plan for de fysiske rammer på Rigshospitalet samt om rokader i forbindelse med renovering af de gamle bygninger. Hertil kommer indflytning af nye funktioner og ibrugtagning af nye bygninger, som skaber muligheder for ny anvendelse af de fysiske rammer på vores to matrikler på Blegdamsvej og i Glostrup.

Vi har derfor valgt at styrke arealplanlægningen og ansætter en ny planlægningskonsulent med arkitektfaglig baggrund i en tidsbegrænset stilling på 2 år og 6 måneder.

Som planlægningskonsulent vil du have samarbejde på tværs af organisationen med den øvrige Økonomi- & Planlægningsafdeling, læger, sygeplejersker og andre kliniske brugere, Center for Ejendomme og Rigshospitalets servicecenter.

I Planlægningsenheden lægger vi vægt på at løse opgaverne på et fagligt højt niveau. Vi er samarbejdsorienterede og har et godt arbejdsmiljø med højt til loftet.

Stillingen

Som del af arbejdet med arealplanlægning på Rigshospitalet bliver dine primære opgaver, at

 • skabe overblik over og sammenhæng mellem funktionelle behov og bygningsmæssige muligheder
 • planlægge og kvalificere større og mindre rokader mellem kliniske afdelinger, når der opstår ændrede sundhedsfaglige behov
 • arbejde med løbende optimering af de eksisterende fysiske rammer, så de udnyttes bedst muligt
 • sparre med projektledere fra Center for Ejendomme om at opfylde de kliniske afdelingers behov for mindre, fysiske forandringer – under hensyn til hospitalets samlede udvikling.
 • udarbejde og vedligeholde lang- og kortsigtede arealplaner for det samlede Rigshospital, på tværs af de 2 matrikler (Blegdamsvej og Glostrup)

Dine kompetencer

Samarbejdet om arealplanlægning og større rokader med centrale stabe og kliniske afdelinger forudsætter, at du er god til at lytte til brugernes behov og hurtigt kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger. Det er afgørende for dit virke, at du værdsætter betydningen af at skabe konstruktive og tillidsbaserede relationer med de involverede brugere og formår at facilitere brugerprocesser.

I projekter om større arealmæssige forandringer på hospitalet forventes du at tage ansvar for fremdriften, være løsningsorienteret og kunne se mulighederne og sammenhængene i de fysiske rammer. Du skal kunne inspirere brugere og samarbejdsparter til at tænke med på kreative løsninger, og samtidig skal du være robust og vedholdende i.f.t. at få løsninger gennemført.

Det er en nødvendighed, at du kan levere letforståeligt grafisk materiale af komplekse sammenhænge, udarbejde indretningsforslag samt mestrer et godt skriftsprog, da en del af arbejdet vil indebære at præsentere mulige arealløsninger for hospitalets direktion samt de kliniske ledelser på afdelings- og centerniveau.

Rigshospitalet er kendetegnet af mange afdelinger, hvor aktivitetsniveau og sammensætningen af aktiviteten konstant er under forandring. Der er i forlængelse heraf et vedvarende pres på de fysiske rammer. Det er derfor en forudsætning, at du i alle opgaver respektfuldt kan udfordre vanetænkning i.f.t. anvendelse af arealer.

Erfaring

 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med rokadeplaner og optimering af arealer i en større organisation og er vant til at se bygninger, rum, brugerbehov, udviklingspotentiale og drift i en helhed
 • Du har kendskab til byggeri fra idéfase til projektaflevering – og vi ser gerne at du særligt har arbejdet med planlægning og proces
 • Du har en vis erfaring med projektledelse og med at have en tværgående rolle med kontakt til mange interessenter
 • Du er analytisk og evner at sætte dig ind i og forstå kliniske problemstillinger
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med konkrete brugerprocesser
 • Du behersker AutoCAD, MS Office og Adobe Indesign på brugerniveau
 • Erfaring med hospitalsbyggeri, hospitalsdrift eller bygningsdrift er en fordel, men ikke et krav

Uddannelse

Du har en relevant videregående uddannelse gerne arkitekt, bygningskonstruktør, Facility Manager eller lignende.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder
 • Engagerede kolleger med respekt for hospitalets kerneydelser
 • Interessante opgaver, der går på tværs af hospitalet, og hvor der vil være dialog og tæt samarbejde med mange afdelinger, ledelsesniveauer og faggrupper
 • En stor og højt specialiseret virksomhed med et udgiftsbudget på 9 mia. kr.

Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år og 6 måneder. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte planlægningschef Lisbeth Simper Elmstrøm, tlf. 93566629, mail: lelm0020@regionh.dk eller arkitekt og planlægningskonsulent Sidse Nielsen, tlf. 20264880, mail: sidse.nielsen@regionh.dk

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 10. og 11. maj. Tiltrædelse pr. 1. august.

Ansøgningsfrist

Ansøgning sendes via linket senest den 5. maj 2022.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +