Arkitekt eller bygningskonstruktør til restaurering og projektering på Danmarks smukkeste ejendomsportefølge

Vil du være med til at løfte kulturarven sikkert ind i fremtiden? Og vil du være en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du selvstændigt skal gennemføre projekterings- og restaureringsopgaver på nogle af Danmarks smukkeste bygninger?

Virksomhed:

Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdssted:

Hammerichsgade 14 ,1611 København

Ansøgningsfrist:

21/02/2023

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at passe på statens slotte og haver og på de bygninger som huser Danmarks vigtigste kulturinstitutioner. Vi arbejder på at bevare og udvikle kulturarven til glæde for nuværende og kommende generationer, og det gør vi sammen i en kombination af mange stærke fagligheder.

Om jobbet

Stillingen er organisatorisk placeret i Center for Slotte og Haver, som varetager det samlede ejerskab af statens slotte og haver.

Dine opgaver vil typisk være vedligeholdelsesopgaver og mindre genopretningssager, der indeholder egen projektering (udarbejdelse af tegninger, beskrivelser m.v.) med efterfølgende myndighedsbehandling, udbud, byggeledelse og tilsyn. Du får ansvaret for at sikre projekternes kvalitet, økonomi og tidsforbrug. Du deltager i de løbende bygningssyn, der gennemføres på styrelsens ejendomme hvert andet år med tilhørende 10-års budgetter. Derudover vil du være med til at identificere fredningsværdier og tage stilling til de restaureringsfaglige spørgsmål, som altid rejser sig i forbindelse med varetagelsen af opgaver på vores særlige ejendomsportefølje.

Du skal kunne samarbejde og kommunikere med kolleger og interessenter på alle niveauer og have blik for dialog og inddragelse på rette tid og sted.

Vi tilbyder

Du kommer til at indgå i projekteringsgruppen, som består af i alt syv medarbejdere og en faglig leder. Vores projekteringsgruppe er kendetegnet ved høj faglighed og et stærkt arbejdsfælleskab.

Vi arbejder løbende på at styrke de restaureringsfaglige kompetencer og viden om styrelsens portefølje, så vi sikrer en ensartet og kompetent vedligeholdelse og restaurering af ejendommene. Vi holder os løbende ajour med udviklingen i restaureringsbranchen og vedligeholder vores viden gennem seminarer, kursusforløb og besigtigelser af relevante byggepladser, hvor vi drøfter restaureringsmetoder og holdninger og sparrer med de bedste på feltet.

Om dig

Du er uddannet arkitekt, bygningskonstruktør eller tilsvarende, og du har solid projekterings- og tilsynserfaring.

Du:

  • interesserer dig for restaurering, bygningshistorie og god byggeskik
  • interesserer dig for gode samarbejdsprocesser og deler gerne din viden med andre
  • kan håndtere at have flere igangværende projekter og opgaver på samme tid
  • arbejder selvstændigt og har lyst til at blive dygtigere
  • har gode formuleringsevner både i skrift og tale

Vi forventer, at du har 2-5 års projekteringserfaring, og at du selvstændigt kan gennemføre en sag fra forundersøgelse til aflevering af det færdige byggeri.

Restaureringskompetencer og erfaring med projektering på fredede eller bevaringsværdige ejendomme samt erfaring med byggeri inden for det offentlige er en fordel, men ikke nødvendigt.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldmægtigstilling på fuldtid. Tiltrædelse 1. maj 2023. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Akademikerne.

Arbejdsstedet er Hammerichsgade 14 i København.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.

Information og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig leder af Projektering Jan Wulff på jwu@slks.dk tlf. 33 92 62 28 eller enhedschef Anne Kathrine Kirkegaard på akk@slks.dk tlf. 33 95 49 84.

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk.

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 21. februar 2023.

Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 8 og 9.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +