Arkitekt eller konstruktør

Gladsaxe Kommune søger arkitekt eller konstruktør til kommunens ejendomscenter.

Virksomhed:

Gladsaxe Kommune

Arbejdssted:

Gladsaxe

Ansøgningsfrist:

16/04/2020

Vil du arbejde i en kommune, der tager vedligehold seriøst?

Gladsaxe Kommune er ambitiøs – også med sine ejendomme. Kommunen ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer. Derfor kan vi tilbyde et spændende job, der rummer gode muligheder for at bruge din faglighed.

Ejendomscenteret har en spændende stilling som bygningsrådgiver ledig. Vi søger derfor en person med bred relevant byggeteknisk baggrund med mindst fem års relevant erfaring til at varetage opgaver inden for bygningsvedligehold samt varetage rollen som projektleder til mindre ombygningsprojekter i varieret størrelse og kompleksitet.

Du kommer til at være en del af Ejendomscenteret team I som består af arkitekter og ingeniører. Team I har ansvaret for vedligeholdelse, renovering, ombygning og nybyggeri af kommunens idrætsanlæg, kulturinstitutioner, plejeboliger, genoptræningsfaciliteter samt boliger og tilbud for borgere med særlige behov.

Din baggrund

Du har en relevant baggrund indenfor byggeri f.eks. som bygningskonstruktør eller arkitekt, og så har du erfaring med vedligeholdelsesopgaver, måske byggeledelse og lidt erfaring med projektledelse af byggeprojekter.

Derudover lægger vi vægt på, at du

  • har erfaring eller kendskab til struktureret, langsigtet vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn
  • har erfaring med byggeledelse og tilsyn, herunder varetagelsen af bygherreansvaret for sikkerhedskoordinering på byggepladsen
  • har erfaring med økonomisk planlægning, herunder udarbejdelse af overslagsøkonomi og totaløkonomiske betragtninger
  • har et godt kendskab til bygningsfysik – bygningsstabilitet, fugt, indeklima, brandforhold, lys, energi og lyd

Det vil være et plus, hvis du

  • har kendskab til brandstrategier og brandtekniske løsninger
  • har erfaring med projektlederrollen evt. som bygherre i en politisk styret organisation
  • har erfaring med bæredygtigt byggeri
  • har erfaring med at kommunikere, skabe gode relationer og samarbejde med mange forskelligartede brugere, teknisk personale samt andre interessenter

Det kan du forvente

Du kan forvente at blive en del af et engageret, arbejdsomt og samtidig hyggeligt team. Du får dygtige kolleger med en forskelligartet faglig baggrund, som kan give god faglig sparring og som gerne deler viden og erfaring med dig.

Vi har mange opgaver og mange midler at forvalte, og derfor kan du forvente, at du kan udvikle dig i jobbet uanset, hvor erfaren du allerede er.

Du kan forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, og som følger op på aftaler og skaber afklaring hos vores samarbejdspartnere.

Læs mere om kommunen, afdelingen og teams nedenfor. Derudover kan du finde informationer om kommunens visioner indenfor bæredygtigt byggeri samt Gladsaxestrategien på kommunens hjemmeside www.gladsaxe.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du gerne vil høre mere

om stillingerne og arbejdspladsen er du velkommen til at kontakte teamleder Filip Finell på telefon 21 51 86 08 eller sende en mail til filfin@gladsaxe.dk eller Ejendomschef Niels Thygesen på telefon 93 84 73 10 eller via mail niethy@gladsaxe.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest torsdag 16. april. Vi forventer at afholde samtaler 22. april.

Ønsket tiltrædelsesdato: Snarest muligt eller senest 1. juni.

Om kommunen

Vi er en ambitiøs kommune og sammen med dig er der meget, vi skal gøre til virkelighed
Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune, også med sine ejendomme, hvor en stor del er i en høj arkitektonisk kvalitet. Vi ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer.

Byrådet har afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, til Fremtidens Skole, til nye skøjtefaciliteter, et sundheds- og beskæftigelseshus ved Buddinge Station, nye anvendelser af de bygninger, som husede Blågård Seminarium og meget andet.

I Gladsaxe Kommune i øvrigt er der en massiv udvikling i gang, som også får betydning for Ejen-domscentrets arbejde, bl.a. arbejdet med Letbanen, men også Grøn strategi, Bagsværd bymidte, samarbejdet om Gladsaxe erhvervsområde og Søborg Hovedgade. Samtidig skal driften af kommunens eksisterende 386.000 m2 kommunale ejendomme optimeres, bl.a. for at skabe sammenhæng til den daglige drift, klima- og energioptimering, indeklimaforhold for de daglige brugere mv.

Gladsaxe arbejder med FNs verdensmål. Verdensmålene balancerer de tre dele af bæredygtig udvikling, der også ligger i Gladsaxe Kommunes vision: Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det forudsætter bl.a. en grøn og levende kommune, hvor kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng. Derfor skal dialog og nye samarbejdsformer være drivende for byudviklingen og dine kommunikationsevner skal være med til at skabe fremdrift.

Om Ejendomscentret

Ejendomscentret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi yder bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimeringen og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Ejendomscentret blev i 2019 omorganiseret i teamstruktur, hvor tre teams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Hvert er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere.

Læs mere om Gladsaxe Kommune
Et fjerde team er et strategisk og administrativt team, som har ansvaret for kommunens strategi for køb og salg af ejendomme, optimering og tilpasning af bygningsmassen samt strategiske udviklingsprojekter vedr. bygningsregistrering, vurdering af bygningsværdier, digitalt tegningsarkiv m.v.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +