Arkitekt til byfornyelse af Københavns boligejendomme

Københavns Kommune søger en arkitekt med en stærk byggeteknisk profil til byfornyelsen, der i tæt samarbejde med københavnerne understøtter en bæredygtig udvikling af byens boligejendomme.  

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Islands Brygge 37, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

23/04/2023

Om byfornyelse i København

Københavns Kommune har et mål om at sikre sunde og gode boliger til alle københavnere. I bygningsfornyelsen støtter vi ejendomsrenoveringer og arbejder for grøn omstilling af byens boligejendomme i samarbejde med københavnerne. Med byfornyelsesindsatsen skaber vi en bæredygtig hovedstad, der er attraktiv at bo og leve i. Vi mangler dig, der kan tilføre høj arkitektonisk kvalitet, har blik for det strategiske og kan samle de gode visioner til konkrete projektideer.

Om jobbet

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Her skal du arbejde med byens ældre bygningsmasse – ofte i udsatte byområder – sikre bevaring og fremtidssikring af Københavns arkitektur og boligmasse. Du bliver en del af et arkitektteam, der arbejder med udviklings- og demonstrationsprojekter og administrerer flere forskellige støttepuljer, som kan søges af københavnerne.

I dagligdagen understøtter du ansøgers visioner og hjælper med, at deres renoveringssager fremtidssikrer deres boligejendom. Du vil således ikke arbejde som udførende rådgiver, da bygherre/ansøger har egne rådgivere tilknyttet renoveringssagerne. Din opgave bliver at sikre arkitektoniske helhedsløsninger i de enkelte sager og samtidig have fokus på energiforbedrende tiltag, som Københavns Kommune tilbyder økonomisk støtte til.

Væsentlige opgaver

 • Behandling af byfornyelsessager helt fra den indledende ansøgning, besigtigelse og dialog med forening og rådgivere undervejs i processen til det afsluttende byggeregnskab. Det vil særligt være ved de større helhedsrenoveringer, men kan også være ved mindre renoveringsprojekter fx i støjplagede ejendomme.
 • Styrke og kvalificere bæredygtige tiltag i renoveringssager fx ved at genanvende materialer og etablere løsninger, der fremtidssikrer København med udgangspunkt i den enkelte bygnings energibesparelsespotentiale.
 • Tæt dialog med ansøgere til puljerne samt de tilknyttede private rådgivere på bygningssagen.
 • Formidling og kommunikation til både københavnere, rådgivere, ansøgere og politikere.
 • Indgå i nye tværgående udviklingsprojekter i enheden.

Du har ansvaret for at sikre fremdrift i dine egne projekter, og at de kommer godt i mål. Samtidig skal du kunne se værdien i et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor det er naturligt at inddrage kollegaer eller andre fagpersoner, beboere og aktører i løsningen af dine opgaver.

Den endelige fordeling af opgaver kan tilpasses efter dine konkrete kompetencer og interesser.

Om dig

Vi søger en arkitekt, der kan indgå i enhedens team af arkitekter og andre bygningsfaglige medarbejdere med høj faglighed og stort engagement. Som vores nye kollega forventer vi, at du er god til at samarbejde, arbejder struktureret og har lyst til at arbejde tæt sammen med københavnerne. Der er gode muligheder for at indgå i den løbende udvikling af nye indsatser og metoder, og det er vigtigt, at du har lyst til at bidrage i enhedens øvrige opgaver og projekter, når der er behov for det.

Dine kvalifikationer

 • Arkitekt eller anden relevant uddannelse, fx bygningskonstruktør med erfaring fra fx tegnestue eller arkitektfirma.
 • Du har viden om arkitektur, bygningsrenovering, byggesagsforløb samt besigtigelse og tilsyn.
 • Du evner at skabe gode relationer med københavnerne og kommunikerer i både skrift og tale godt med borgere og professionelle samarbejdspartnere.
 • Du har interesse for og gerne kendskab til at arbejde i en kommune eller anden politisk styret organisation.
 • Du har erfaring med dokumentation af dit arbejde, herunder brug af gængse Office-programmer som fx Word og Excel.
 • Du er nysgerrig og udviklingsorienteret og har lyst til at bidrage med at skabe rammerne for det gode københavnerliv.
 • Du arbejder selvstændigt og struktureret men trives også i tætte samarbejdsrelationer med dine kolleger.

Vi tilbyder dig et alsidigt job i en spændende og udviklingsorienteret organisation med gode kolleger, der har forskellige faglige baggrunde. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, have mulighed for fleksible arbejdstider og have god kollegial sparring og ledelsesmæssig opbakning.

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi arbejder tværfagligt og er aktuelt omkring 30 ansatte med forskellige uddannelser og kompetencer.

Du kan finde eksempler på de puljer, københavnerne kan søge på byfornyelsespuljer.kk.dk og danne dig et overblik over typen af projekter, vi støtter og understøtter.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en tre-årig stilling. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 37 timer inklusive frokostpause. Arbejdssted er på Islands Brygge i København S. Stillingen ønskes besat senest den 1. juni 2023 eller hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arkitekt Søren Bjarnø på 3032 4403 eller enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827.

Søg via linket senest søndag den 23. april 2023.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 17.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Kontakt

Arkitekt Søren Bjarnø
på tlf.: 3032 4403

Enhedschef Janus Christoffersen
på tlf.: 2036 3827

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +