Arkitekt til byggesagsbehandling

Gribskov søger en arkitekt til et spændende job som sagsbehandler af ansøgninger beliggende indenfor bevarende lokalplaner – et job der kombinerer arkitektur, jura og byggeri.

Virksomhed:

Gribskov Kommune

Arbejdssted:

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Ansøgningsfrist:

11/05/2023

Hvem kan sige nej til at blive en del af et fantastisk godt team! Vi værdsætter vores hverdag fordi samarbejdet er godt og bare fordi Gribskov Kommune er et godt sted at arbejde. Vi prioriterer faglig sparring og godt humør – både i teamet og på tværs af fagligheder. Hos os er der politisk lydhørhed for god servicering af virksomheder og borgere og det interne arbejdsmiljø vægtes højt, hvilket blandt andet ses i opnormering af antallet af byggesagsbehandlere det seneste år. Kom til os og oplev det.

Om jobbet

Vores dygtige kollega har fået job nærmere sin bopæl og vi søger derfor en ny byggesagsbehandler til vores skønne team. Vi søger en arkitekt, der har lyst til at arbejde med sagsbehandling af byggeansøgninger indenfor bevarende lokalplaner. Tilmed indebærer jobbet en tæt dialog med Planteamet omkring input til nye lokalplaner og til en tværgående gruppe om byggeri indenfor naturfredninger.

Jobbet består i en byggefaglig- og arkitektonisk vurdering af ansøgninger, der kræver dispensationer fra bevarende lokalplaner. Sagerne skal behandles politisk og man skal derfor være skarp på både de arkitektoniske vurderinger og på den skriftlige fremstilling, så sagerne bliver kvalificeret til politisk beslutning.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som byggesagsbehandler (men ikke et krav) og med byggeriets forskellige faser og problemstillinger, for eksempel fra en lignende stilling eller fra bygge- eller rådgivningsbranchen.

Udtalelser fra vores kollega, som har opsagt sit job

”Som byggesagsbehandler med arkitektbaggrund, fik jeg en unik mulighed for at bringe min faglighed i spil, når det skal afklares om et ansøgt byggeri er ønskeligt for et givet sted. Hvis man fascineres af at kunne kombinere sin viden om arkitektur med et juridisk- og politisk rum, er der gode muligheder for en spændende hverdag. Byggesagsbehandling kan godt lyde som noget med lange tjeklister og meget faste regler, men det var min oplevelse, at der er et stort rum for arkitektfaglige vurderinger, hvis man forstår at finde en juriske holdbare begrundelse. Det er i høj grad byggesagsbehandleren der binder trådene sammen.”

Om arbejdsstedet

Vi har de seneste år haft stort fokus på at arbejde med effektiviseringer og på at nedbringe sagsbehandlingstider, hvilket har betydet, at vi nu er godt med i sagsbehandlingen af nye ansøgninger.

Vi lægger stor vægt på en sparringskultur, og på såvel det interne som det udadrettede samarbejde. Vi har et tæt samarbejde med den øvrige del af det tekniske område. Vi lægger vægt på en god servicekultur, så borgere og virksomheder sikres en god oplevelse i kommunen. Særligt er der stort fokus på at forbedre forholdene for erhvervslivet, og således et særligt fokus på god og hurtig sagsbehandling af vores erhvervssager. Vi har en helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang til opgaverne og er løsningsorienterede.

En af de ting, dine kommende kollegaer vægter højest, er at bevare de gode relationer kollegaer imellem samt de stærke kollegiale fællesskaber, som kendetegner Team Byg, Landzone & Miljø. Vi lægger stor vægt på en god tone og respektfuld omgang med hinanden. Vi har en meget værdsat kultur, hvor det er muligt at dele både gode og dårlige oplevelser og hvor vi kollegaer i mellem har en humoristisk og humørfyldt hverdag.

Du bliver ansat i Center for Teknik og Borgerservice, hvor Team Byg, Landzone og Miljø hører til. Teamet består af 28 medarbejdere, og vi har et stærkt fagligt miljø. I byggesagsteamet er vi 16 byggesagsbehandlere, tre administrative sagsbehandlere og en jurist.

Vores byggesagsbehandler varetager bl.a. følgende opgaver

 • Byggesagsbehandling af byggeri i forhold til byggelovgivning og anden relevant lovgivning. Sidstnævnte handler især om planloven, naturbeskyttelsesloven og vej- og miljølovgivningen, hvor sagsbehandleren enten selv eller i samarbejde med andre skal sikre, at vilkår og tilladelser i henhold til anden lovgivning indgår i byggesagsbehandlingen.
 • Behandling af dispensationer i forhold til bygningsreglementet/byggeloven og planloven
 • Sikre lovliggørelse af ulovligt byggeri, evt. ved udstedelse af påbud og politianmeldelse
 • Sagsbehandling vedrørende udstykning og andre matrikulære forhold
 • Generel vejledning til borgere og virksomheder om muligheder i forhold til byggerier
 • Opfølgning på mangelskrivelser
 • Screening af byggesager sammen med administrativ sagsbehandler
 • Hjælpe vores Planteam med at kvalitetssikre nye lokalplaner.

Vores administrative sagsbehandlere varetager følgende byggetekniske opgaver

 • Den primære borger kontakt
 • BBR-indberetninger
 • Screening af byggesager
 • Færdigmeldinger
 • Ibrugtagningstilladelser

Vores jurist varetager følgende opgaver

 • Fagkoordinator
 • Fordeling og prioritering af sager
 • Sparring med byggesagsbehandler om juridiske problemstillinger
 • Gennemlæsning af afgørelser i visse sager
 • Skimmelsvampsager
 • Interne juridiske kurser i teamet.

Byggesagsområdet har stort politisk bevågenhed og vi har derfor væres så heldige det seneste år, at få opnormering på byggesagsområdet. Vi anvender LEAN-baserede principper og vi optimerer hele tiden vores interne arbejdsprocesser og har fælles digitale reolsystemer i vores prioritering af sager ud fra princippet om at løfte i flok.

Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede. Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med godt samarbejde og gensidig respekt.

Om dig

Du kan lide at finde gode løsninger og har lyst til at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Du kan lide at anvende din viden om bygninger og regler herom i konkrete sager og finde balancerede løsninger i samarbejde med eksterne og kolleger.

Du lægger vægt på at være produktiv i sagsbehandlingen, men har samtidig sans for at finde en passende balance ift. en kompetent og systematisk sagsbehandling, hvor der tages højde for individuelle forskelle. Det er derfor vigtigt, at du er god til at identificere ansøgers ønsker og levere den relevante service.

Vi forventer, at du har konkret viden om – eller interesse for – byggelovgivning og gerne også anden relevant lovgivning, for eksempel forvaltningsloven, offentlighedsloven og planloven.

Du er fagligt engageret og evner at sætte dig ind i løsningen af nye problemstillinger. Du er god til at samarbejde og skabe netværk, også med folk med andre faglige baggrunde. Du er velformuleret, klar og tydelig i din formidling – mundtligt såvel som skriftligt. Du evner at omsætte regler og formulere afgørelser på en enkel og forståelig måde.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med evne til at træffe beslutninger. Du kan arbejde i et travlt miljø, hvor det er nødvendigt at kunne prioritere mellem opgaverne, og kan bevare overblikket også selvom der er mange bolde i luften. Samtidig er du humoristisk og humørfyldt, så du er med til at sprede god energi til kollegaer og samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst. Stillinger er som udgangspunkt på fuld tid, og tiltrædelse 1. juli 2023 eller efter aftale.
Vi har flekstid, og er en fleksibel arbejdsplads. Det er muligt med hjemmearbejdsdage efter aftale.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte byggesagsbehandler teamleder Anne Skelmose Juhl, telefon 72 49 67 94. Send gerne en sms, så ringes der tilbage.

Ansøgningsfrist og samtaler

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 11. maj 2023 kl. 23.00.
Vi afholder første samtale i uge 20, hvor vi også udvælger kandidater til anden samtale, som vi afholder uge 21.

Kontakt

Teamleder Anne Skelmose Juhl
Tlf. 72 49 67 94

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +