Arkitekt til ledelsesunderstøttende arbejde

Herunder arbejde med verdensarvsområdet. Har du erfaring med projektledelse, og har du bred interesse for verdensarv og kulturhistoriske helheder? Vi søger en erfaren akademisk medarbejder - en arkitekt eller tilsvarende - til ledelsesunderstøttende arbejde, herunder til at forestå arbejdet med verdensarv og andre strategiske opgaver i nært samarbejde med ledelsen.

Virksomhed:

Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdssted:

Fejøgade 1, 2. sal, 4800 Nykøbing Falster

Ansøgningsfrist:

22/05/2022

Om jobbet

I Center for Kulturarv, Fredede Bygninger, arbejder vi med bygningsfredning, UNESCO Verdensarv og kulturarv i planlægningen. Opgaverne spænder fra den overordnede planskala til den mindste bygningsdetalje og omhandler både bevaring og udvikling.

En væsentlig del af jobbet er at strukturere håndteringen af verdensarvsområdet og at varetage opgaven som national focal point.

Herudover vil arbejdet også omfatte andre organisatoriske opgaver.

Om dig

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, at du har en bred kulturhistorisk viden og er bekendt med verdensarvsområdet. Du har erfaring i at arbejde med komplekse organisationer og har gode engelskkundskaber.

Du mestrer både overblik og detalje i opgaveløsningen og er god til – og kan lide – at samarbejde med andre faggrupper. Du er nysgerrig og udviklingsorienteret, men også god til at holde næsen i sporet i forhold til myndigheds- og sagsbehandling. Du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt og kan både arbejde selvstændigt og samarbejde nært med kolleger og chefer.

Det er en fordel, hvis du erfaring med offentlig forvaltning og forståelse for vilkårene i et politisk styret system.

Desuden forventer vi, at du:

  • har erfaring med projektledelse
  • har evnen til at gå i dialog med forskellige typer interessenter
  • har en løsningsorienteret tilgang til opgaverne
  • har evnen til at etablere gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
  • er robust og kan klare et til tider højt arbejdspres

Vi tilbyder

Du får 20 dygtige kollegaer i Bygningsfredningsfagområdet, som er engagerede og stolte af at være med til at passe på kulturarven i Danmark. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige områder i Center for Kulturarv i vores hyggelige lokaler i Nykøbing Falster. Atmosfæren er god, tonen venlig og afslappet, og selv om vi har meget at se til, er der også fokus på udvikling og trivsel.

Om Center for Kulturarv

Center for Kulturarv arbejder med fredning af bygninger, fortidsminder, arkæologi, arkitektur, UNESCO Verdensarv og med rådgivning af kommuner om planlægning. Centerets ca. 60 medarbejdere er fordelt i fagområderne Fortidsminder og Fredede Bygninger samt et ressourceteam. Centeret ledes af to enhedschefer og en teamleder. Du vil referere til enhedschef Merete Lind Mikkelsen i Fredede Bygninger

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsansættelse som special- eller chefkonsulent afhængig af kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.
Arbejdsstedet er Nykøbing Falster, hvor styrelsens opgaver vedrørende kulturarv er placeret.

Information og ansøgning

Du kan læse mere om os på www.slks.dk. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt enhedschef Merete Lind Mikkelsen på 33 73 33 01/ mlm@slks.dk.

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 22. maj 2022. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 22.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Slots- og Kulturstyrelsen er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få omkring 500 kolleger, der er fagligt dedikerede og højt specialiserede inden for en lang række områder. Vi arbejder med kultur til gavn for borgerne, og vi lægger vægt på faglighed, høj kvalitet og godt samarbejde. Vi formidler vores viden, yder rådgivning og administrerer tilskudsmidler. Vi servicerer Kulturministeriet og -ministeren, og driver og vedligeholder nogle af landets mest markante slotte, kulturejendomme og slotshaver. Vi har desuden en myndighedsopgave og træffer afgørelser om landets kulturarv. Vores hovedkontor finder du i hjertet af København, og vi har medarbejdere over hele landet, bl.a. i vores Center for Kulturarv i Nykøbing Falster, og på kulturinstitutioner og de kongelige slotte.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +