Københavns Kommune søger tre arkitektfaglige medarbejdere til energirenoveringer og fremtidssikring af københavnernes boliger

Københavns Kommune har sat et ambitiøst klimamål om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Det kan du være med til at gøre til virkelighed. Samtidig skal vi sammen sikre, at de boliger i København, som fortsat mangler eget toilet, bad eller fjernvarme får den rette hjælp. Gennem byfornyelsesindsatsen er vi med til at skabe en bæredygtig hovedstad, der er attraktiv at bo og leve i for københavnerne. 

Virksomhed:

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Arbejdssted:

Njalsgade 13, 2300 København

Ansøgningsfrist:

11/01/2022

 Om jobbet

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor vi arbejder med bygningsfornyelse af København – særligt i de udsatte byområder og i byens ældre bygningsmasse.

Vi administrerer flere forskellige puljer, som kan søges af københavnerne. Puljer, som skal sikre, at vi kan skabe en sammenhængende og mangfoldig by, hvor boligstandarden hæves, energiforbruget sænkes og arkitekturen bevares. En del af vores renoveringsprojekter er udviklingsprojekter, der afprøver nye bæredygtige løsninger. Vi er ikke udførende rådgivere, da bygherre/ansøger har egne rådgivere tilknyttet renoveringssagerne, men fordi vi yder økonomisk støtte, har vi stor mulighed for at præge renoveringerne.

Vi gennemfører flere udviklingsprojekter, bl.a. for EU, som er rettet mod at fremme cirkulær økonomi og øge motivationen for energirenoveringer hos ejendomme med højt energiforbrug og dårlig energimærkning. Der vil i 2022 være fokus på at have en tæt dialog med disse ejendomme, som ligger rundt i hele København.

Dit daglige arbejde vil dels bestå af sagsbehandling af offentligt støttede bygningsfornyelsessager, hvor vi bl.a. sikrer den arkitektoniske kvalitet og et CO2 reducerende aftryk i projekterne. Derudover vil du kunne indgå i udvalgte udviklingsprojekter og eventuelt deltage i tværgående projektgrupper, som er rettet mod den lokale indsats i de udsatte byområder i København.

Væsentlige opgaver i stillingerne

Etablering af en tæt dialog med potentielle ansøgere til puljerne.

Sagsbehandling af byfornyelsessager fra ansøgning til byggeregnskab og udbetaling af støtte, både ved de mindre vinduesrenoveringer i støjplagede ejendomme, ved etablering af toilet og baderum i enkelt lejligheder og ved de større helhedsrenoveringer.

Bidrage til at styrke og kvalificere bæredygtige tiltag i renoveringssager, særligt inden for energi og genanvendelse af materialer.

Løbende formidling – til københavnere, professionelle rådgivere, ansøgere og politikere.

Projektleder på kommende projekter.

Om dig

Vi søger tre arkitektfaglige medarbejdere, der kan indgå i et team af medarbejdere med høj faglighed og stort engagement. Som vores ny kollega forventer vi, at du er udviklingsorienteret, selvkørende og har en stærk arkitektfaglig profil. Du skal være udadvendt og kunne samarbejde på tværs internt i kommunen, men også eksternt med københavnere, ansøgere og de tekniske rådgivere.

Du skal kunne lide at formidle til et bredt publikum; både vores ambitioner for byen og de konkrete muligheder for hjælp og støtte. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at du har stærke sociale kompetencer og er en god kollega.

Dine kvalifikationer

  • Arkitektfaglige kompetencer med relevant erfaring indenfor bygningsrenovering/gennemførsel af byggeprojekter samt bæredygtige løsninger.
  • Erfaring med sagsbehandling, projektledelse, omverdeninddragelse og formidling.
  • Udviklingsorienteret og med lyst til at præge morgendagens dagsorden for byfornyelsen af København.
  • Viden og erfaring med DGNB er en fordel.
  • Erfaring fra eller viden om arbejdet i en kommune eller anden politisk styret organisation er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilbyde

Et alsidigt job i en spændende organisation med gode kolleger. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde med god kollegial sparring og ledelsesmæssig opbakning.

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der er tale om to faste fuldtidsstillinger og en midlertidig stilling på tre år. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer inkl. frokostpause. Arbejdssted er Islands Brygge, 2300 København S.

Stillingerne ønskes besat fra 1. marts 2022 eller om muligt tidligere.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte arkitekt Karin Pagh Bakhti på 2912 7439 eller enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Søg via linket senest tirsdag den 11. januar 2022

Vi afholder samtaler i perioden mellem uge 2 og 4.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +