Bygge- og projektchef

Frederiksberg Kommune søger en ny enhedschef for vores Bygge- og Projektenhed

Virksomhed:

Frederiksberg Kommune

Arbejdssted:

Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Ansøgningsfrist:

14/08/2023 12:00

Vil du være leder for én af hovedstadens mest kompetente bygherreenheder og bidrage til den ambitiøse udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde? Kan du skabe og bevare overblikket over flere komplekse byggeprojekter, mange bygherrer og understøtte kommunes politikker og strategier? Så søger Frederiksberg Kommune en ny enhedschef for vores Bygge- og Projektenhed.

Frederiksberg har sin helt egen identitet, der i høj grad er skabt ved gennem generationer at stille høje krav til bygninger og bymiljøer. Frederiksberg er samtidig hovedstadens grønne hjerte med meget høje ambitioner om bæredygtighed og biodiversitet, samt bygninger og byrum der giver høj livskvalitet. De høje ambitioner gælder både når vi planlægger for private byggeprojekter, og når vi selv bygger.

Bygge- og Projektenheden varetager kommunens egne byggeprojekter, der spænder vidt fra nye plejecentre, modernisering af skoler og facilitetsudvikling til kultur og fritidsaktiviteter. Når vi bygger nyt, er det næsten altid i forlængelse af arkitektkonkurrencer eller lignende. Og når vi moderniserer og renoverer, er det i respekt for de bevaringsværdier, som præger mange kommunale bygninger.

Udover høje krav til det endelige resultat stilles der også store krav til processerne omkring vores byggeopgaver. Det gælder både i forhold til betjening af det politiske niveau men også inddragelse af brugere og borgere. Der stilles ligeledes høje krav til styring af økonomien og de komplekse kontraktforhold, som der er omkring et byggeprojekt. Herunder at sikre overholdelse af pris, kvalitet, tidsfrister, arbejdsklausuler mm.

Du skal lede en enhed med 10 dygtige projektledere, der i høj grad arbejder selvstændigt med byggeprojekterne. Enheden har et højt fagligt niveau, høj grad af trivsel og arbejder sammen på kryds og tværs. Som chef er din primære opgave at støtte dine medarbejdere i deres opgavevaretagelse og fastholde og udvikle deres faglige og kollegiale miljø. Du skal samtidig sikre overordnet koordinering med de fagområder, som vi bygger til, og de kolleger der efterfølgende skal drifte bygningerne. Desuden skal du sikre rettidig information og gode beslutningsgrundlag til direktion og politisk niveau. En nødvendig kompetence er desuden at kunne håndtere eventuelle voldgiftssager i samarbejde med dygtige jurister.

Vi tilbyder dig:

 • et ansvarsfuldt lederjob med stor indflydelse på fremtidens byggeri bl.a. på Frederiksberg Hospitalsområde
 • en spændende arbejdsplads med store, komplekse byggeprojekter
 • et stærkt politisk mandat til at arbejde for kvalitet – både i forhold til arkitektur og bæredygtighed
 • et unikt samarbejde i enheden og med kolleger i organisationen på et meget højt fagligt niveau
 • en dynamisk afdeling baseret på samarbejde og tillid
 • en enhed med god trivsel og et rigtig godt sammenhold
 • et moderne kontormiljø på et smukt gammelt rådhus
 • at være en del af et stærkt lederteam, der sidder sammen og støtter hinanden

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med – eller stor motivation for – at lede en faglig stærk medarbejdergruppe
 • har en stærk byggefaglig baggrund – fx som arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør
 • har erfaring med bæredygtigt byggeri og kender til bæredygtighedscertificering
 • har stærke samarbejdsevner og kan skabe gode relationer til de mange forskellige parter
 • forstår at arbejde i en politisk styret organisation og kan tænke strategisk og på tværs
 • har gennemslagskraft, kan sætte dig for bordenden og har stærke forhandlingsevner
 • har gode formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • kan bidrage positivt i afdelingens lederteam

Som person er du:

 • mere til tillid end kontrol – lader projektlederne arbejde selvstændigt og er klar til at bakke dem op
 • struktureret og ordentlig og samtidig fleksibel og pragmatisk
 • tilgængelig for dine medarbejdere og interesseret i deres ve og vel
 • god til at skabe overblik, sætte retning og guide dine medarbejdere mod målet
 • robust og god til at bevare roen – også når der er pres eller konflikter af forskellig art
 • god til at prioritere, og modig når det gælder

Kommunen:

Frederiksberg er en ambitiøs og visionær kommune i fortsat vækst, hvor vi bygger og renoverer for cirka 250 millioner kroner om året. Næste store byudviklingsområde er Frederiksberg Hospitalsområde, som kommunen har købt bl.a. med henblik på placering af kommunale funktioner. Det vil være Bygge- og Projektenheden, der står for disse projekter. På Frederiksberg bor man tæt, og det stiller store krav til byggeprojekterne. Vores byggerier er af høj arkitektonisk kvalitet, ligesom vi har stor fokus på at indtænke de klimamæssige udfordringer i vores projekter.

By, Byggeri og Ejendomme:

By, Byggeri og Ejendomme er en afdeling under By-, Kultur- og Miljøområdet med ca. 90 medarbejdere fordelt på fire enheder. Samarbejdet på tværs af enhederne og mellem de forskellige fagligheder gør afdelingen unik og i stand til at levere en høj faglig kvalitet. De fire enheder er: Byggeri- og Arkitektur, Byudvikling, Ejendomsservice- og Drift samt Bygge- og Projektenheden, som du vil blive chef for.

Bygge- og Projektenheden:

Du vil skulle lede Bygge- og Projektenheden og de 10 engagerede, fagligt stolte og energiske medarbejdere. Vi er hovedsageligt arkitekter og bygningskonstruktører. Vi lægger vægt på, at alle trives på en uformel omgangstone og på, at der er respekt og arbejdsglæde i hverdagen.

Ansøgningsfrist:

14. august 2023

Kontaktperson:

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos afdelingschef Jesper Dahl på telefon: 28 98 41 21 eller mail: jeda02@frederiksberg.dk

Frederiksberg Kommunes ledelsesgrundlag sætter en tydelig retning for god ledelse. Læs om de grundlæggende værdier for god ledelse og de tre centrale spørgsmål, som alle ledere i Frederiksberg Kommune skal arbejde med.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +