Byggesagsbehandler

Vil du være del af et team og en arbejdsplads, hvor den individuelle frihed, det tværfaglige samarbejde og en aktiv deltagelse er i fokus? Brænder du for at give borgerne en god oplevelse via en fair og ordentlig service? Vil du være med til at nørde byggeloven, lokalplaner og byggetegninger sammen med os andre? Så er du måske den kollega vi søger til byggesagsteamet.

Virksomhed:

Frederikssund Kommune

Arbejdssted:

Torvet 2, 3600 Frederikssund 47 35 10 00

Ansøgningsfrist:

03/09/2023

Jobbet

Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor vi hver dag har mange spændende og forskellige opgaver. Du kommer ikke til at føle dig alene, når du bliver en del af byggesagsteamet. Vi sørger for, at du får en grundig introduktion til opgaverne. I det daglige sparrer vi med hinanden. Du får derfor rig mulighed for personlig og faglig udvikling.

I byggesagsteamet er kerneopgaven byggesager. Herudover træffer vi afgørelser fra lokalplaner og servitutter, behandler adressesager, udstykning, indberetning til BBR, indeklimasager samt diverse andre ad hoc-opgaver. Afhængig af dine kompetencer og interesser, vil du få mulighed for at fordybe dig i flere af teamets opgaver. Byggesagsteamet er en del af Byg og Miljø, der består af to teams – et byggesagsteam, herunder landzone og BBR, samt et miljøteam.

Du vil blive en del af teamets vagtordning, hvor vi skiftes til at besvare mails og screene nye byggeansøgninger og af og til tage vagttelefonen. Vi har fleksible arbejdstider og der er mulighed for at arbejde hjemme. Vi sidder på 1-2 mandskontorer. Vi holder til på Kongensgade 18 i Slangerup. Der er under 5 min. gang fra busstationen, hvor der er flere gode forbindelsesmuligheder med offentlig transport, og hvor eksempelvis 600S kører hvert kvarter.

Dine primære opgaver vil være:

 • Behandling af byggeansøgninger.
 • Fortolkning og administration af lokalplaner og anden lovgivning.
 • Indberetning i BBR.
 • Dialog med borgere via telefon og på skrift.
 • Tværfagligt samarbejde med andre afdelinger

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse, som fx ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør, landinspektør, planlægger, geograf eller tilsvarende.
 • Er struktureret og god til at fuldføre dine opgaver.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv og engageret holdspiller.
 • Er god til at kommunikere, både skriftligt og mundtligt.

Derudover er det en fordel, hvis du:

 • Har grundlæggende kendskab til plan- og byggelovgivningen.
 • Har erfaring med byggesagsbehandling.
 • Er fortrolig med relevante IT-systemer.
 • Har erfaring med at være en del af en politisk styret organisation.

Teamet – sådan arbejder vi

Vi er et ungt og dynamisk byggesagsteam. Vi ser vores faglige og personlige forskelligheder som en styrke. Vi sætter en ære i at have en faglighed, ordentlighed og et stort engagement. Derfor arbejder vi hele tiden aktivt med at styrke teamet og blive bedre. Vi har sammen udviklet tre leveregler, der karakteriserer vores måde at tænke og arbejde på:

 1. Faglighed. Vi er fagligt nysgerrige og deler viden, fordi vi ønsker at levere de bedste løsninger for vores borgere. Det kræver, at vi er opdaterede på viden og spiller hinanden bedre.
 2. Engagement. Vi er engageret i vores opgaver og hinanden, fordi det sikrer kvaliteten i opgaveløsningen.
 3. Samarbejde. Vi samarbejder om at lykkes, fordi det skaber bedre løsninger i en foranderlig verden og gør det sjovere at komme på arbejde.

Sammen om Frederikssund

Alle medarbejdere i Frederikssund Kommune kender mottoet ’Sammen om Frederikssund’. Bag ordene er en strategisk retning for organisationen, for hvordan vi tænker og arbejder. ’Sammen om Frederikssund´ er et flerårigt udviklingsarbejde, der understøtter vores fælles mål. Der arbejdes aktivt indenfor 3 udviklingsspor:

 1. Mennesker – Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource. Vi vil i fællesskab sikre høj faglighed samt skabe gode og fleksible rammer for udførelse af arbejdet. Stærke arbejdsfællesskaber samt åbenhed og tillid skal bidrage til, at vi i fællesskab kan tage ansvar og handle.
 2. Opgaver – Samfundet forandrer sig, og derfor forandrer kerneopgaverne sig også. I Frederikssund Kommune er vi nysgerrige på, hvad forandringerne betyder for vores opgaveløsning. Vi har fokus på, hvad der skal bevares, og hvad der skal udvikles og forbedres. Derved kan vi levere de bedste resultater og kvalitet i opgaveløsningen for borgere og virksomheder.
 3. Relationer – Mange forskellige kompetencer skal i spil for, at vi lykkes med at levere kvalitet og resultater for borgerne og virksomhederne. Vi er afhængige af, at der er en god dialog med vores omverden – de gode løsninger finder vi i fællesskab.
  Det er dermed ikke kun i byggesagsteamet, at du vil opleve en aktiv og inddragende tilgang til arbejdspladsen. Du vil som ny medarbejder hurtigt stifte bekendtskab med ’Sammen om Frederikssund’ og blive klogere på, hvordan du bliver en positiv medspiller i udviklingen.

Send os din ansøgning

Stillingen er fast og på fuldtid.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Lønnen fastsættes efter kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du har lyst til at blive en del af byggesagsteamet, så skal vi have din ansøgning senest den 3. september 2023.

Vi holder ansættelsessamtaler den 11. september 2023. En eventuel 2. samtale vil blive 18. september 2023.

Ring til byggesagsbehandler Rasmus Bo Rasmussen på telefon 47 35 23 59 eller centerchef Thomas Martinsen på telefon 23 88 53 78, hvis du vil høre mere om stillingen.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +