Byggesagsbehandler med flair for den gode dialog

Silkeborg Kommune søger en engageret og serviceorienteret byggesagsbehandler, der vil hjælpe virksomheder og borgere med at få deres byggerier godkendt og medvirke til, at vi får byggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

Virksomhed:

Silkeborg Kommune

Arbejdssted:

Søvej 3, 8600 Silkeborg

Ansøgningsfrist:

13/05/2022

Der er fortsat fart på byudviklingen i Silkeborg Kommune. Nye boligprojekter skyder op i Silkeborg by og omegnsbyerne, og der er mange spændende erhvervsprojekter med både højhuse og etablering af større virksomheder. Derfor søger vi en kollega til vores byggesagsteam. I Silkeborg Kommune vil vi være en god samarbejdspartner for dem, der vil bygge og bo i vores kommune. Samtidig arbejder vi for at passe på og udvikle de helt særlige kvaliteter, der kendetegner Silkeborg Kommune og få mere kvalitet ind i vores bygninger og byområder.

Du bliver en del af Team Byg med 14 dygtige og engagerede kollegaer. Vi garanterer en hverdag med masser af ansvar og udfordringer, faglig sparring og en uformel omgangstone.

Om stillingen:

Vi søger en kollega, der motiveres ved at levere gode bygge- og planafgørelser i et borger- og virksomhedsrettet fokus, hvor det er vigtigt, at der bliver lyttet til ønsker samtidig med at lovens anvisninger følges.

I stillingen vil du komme til at arbejde med mange forskellige typer af byggerier, og afhængig af dit erfarings- og kompetenceniveau vil vi tilpasse det konkrete jobindhold.

Dine arbejdsopgaver:

 • At gennemføre myndighedsbehandling af byggeansøgninger med henblik på tilladelser efter Byggeloven og anden lovgivning, herunder Planlovning.
 • At kunne gennemføre en god forhåndsdialog og servicere borgere med råd og vejledning. Du vil komme til at drøfte løsninger på bygningsmæssige problemstillinger med både professionelle rådgivere og med private bygherrer uden faglig indsigt.
 • At afgøre dispensationssager inden for Planlovens område, og alt afhængig af hvordan vi disponerer opgaverne i teamet, kan der være kondemneringssager inden for Byfornyelsesloven.
 • At deltage i udarbejdelse af sagsfremstillinger til de politiske udvalg.
 • At bidrage til teamets samlende opgaveportefølje efter behov.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med varierende opgaver og indflydelse på opgaveløsning.
 • Teambaseret arbejdsform i selvstyrende teams med mulighed for indflydelse på udvikling og arbejdsprocesser.
 • Et stærkt fagligt miljø, gode kolleger og en uformel omgangstone.
 • Gode muligheder for faglig- og personlig udvikling.
 • 37 timers arbejdsuge inkl. frokost, flekstidsordning, kantineordning, sundhedsordning mm.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en uddannelse som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende.
 • Er digital parat og har erfaring med relevante byggesagsprogrammer, ESDH, Adobe pro mm. (vi anvender KMD Nova).
 • Har dokumenteret erfaring med myndighedsbehandling af byggesager.
 • Arbejder struktureret ud fra de aftalte rammer for sagsbehandlingen.
 • Er service- og løsningsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Er udadvendt, åben for sparring og har gåpåmod.
 • Sammen med dit team tager ansvar for opgaverne og evner at følge dem i mål.
 • Er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Yderligere information:

Stillingen er placeret hos Byg og Informatik, der er en sektion med 41 medarbejdere i Teknik- og Miljøafdelingen. Opgaverne i Byg og Informatik er organiseret i fire teams, og du vil blive tilknyttet ”Team Byg”, hvor der foruden dig er 14 medarbejdere.
Se evt. https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Teknik-og-Miljoeafdelingen/Informatik-og-Byg

Jobbet er på 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Stillingen ønskes besat 1. august 2022 – evt. 15. august 2022, hvis dette ønskes.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Byg- og Informatikchef Jakob Kirkegaard på tlf. 2420 7762 eller fagkoordinator Michael Lund på tlf. 8970 1475.

Ansøgningsfrist fredag 13. maj 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag 23. maj 2022 fra kl. 13.00 og frem.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik ovenfor på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +