Byggesagsbehandler til behandling af boligbyggeri i Aalborg Kommune

Det går fortsat stærkt med byggeriet i Aalborg Kommune, og derfor søger vi en sagsbehandler med særlige kompetencer indenfor boligbyggeri.

Virksomhed:

Aalborg Kommune

Arbejdssted:

Boulevarden 13, 9000 Aalborg

Ansøgningsfrist:

13/08/2023

Aalborg Kommune har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger. I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.

Samtidig har byrådet fokus på at yde god service og nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager. Vi søger derfor en byggesagsbehandler, der vil være med til at understøtte denne udvikling, så godt byggeri, udvikling og erhvervsservice går hånd i hånd.

Stillingen er placeret i afdelingen Byggeri med i alt 41 ansatte, og vi arbejder i fem teams; team byg-adm, team erhverv, team bolig, team land og team by. Hvert team har et fagligt og geografisk ansvarsområde. Den ledige stilling er placeret i team bolig. Hvert team arbejder som et selvstyrende team, hvor teamet med teamlederen i spidsen refererer til afdelingsleder og forvaltningsgrenchef.

Om jobbet

Den primære opgave er byggesagsbehandling og koordinering af øvrig myndighedsbehandling, samt vejledning inden for henholdsvis bygge- og planlov. Du bliver en del af et team, hvor vi blandt andet arbejder med enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse, byggemodninger og garager, carporte mv. samt udstykningssager. Sagsbehandlingen foregår digitalt, og det er derfor vigtigt, at kontakten til kunderne er nærværende og kompetent.

Faglig profil

Som vores nye medarbejder skal du bidrage med en borgervenlig og professionel sagsbehandling, hvor du bliver ansvarlig for dine byggesager fra start til slut. Det er afgørende, at du har lyst og kompetencer til at vejlede ansøgere med mange forskellige baggrunde, så de står tilbage med en god oplevelse i mødet med bygningsmyndigheden. Du skal desuden have overblik og evne at se konkrete projekter i en større sammenhæng herunder foretage en helhedsvurdering både i forhold til det ansøgte, naboerne og området.

Der vil særligt blive lagt vægt på:

 • Relevant uddannelse som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende
 • Erfaring med byggesagsbehandling
 • Byggeteknisk forståelse og evne til at koble den tekniske forståelse med relevante lovgivninger og myndighedsprocesser
 • Erhvervserfaring gerne indenfor rådgivning, projektgranskning og projekt- og procesledelse
 • Kendskab til relevant lovgivning herunder bygningsreglement, byggeloven og planloven
 • Evne til at se projektet fra ansøgers perspektiv og indgå i konstruktiv dialog om projektet
 • Evne til at indgå i et tværgående samarbejde indenfor myndighedsarbejde

Personlig profil

 • du skal fungere som ansøgerens kontaktperson i Aalborg Kommune og koordinere samarbejde og sagsgang gennem hele processen (én indgang til Aalborg Kommune)
 • du er god til dialog og formidling
 • du er serviceminded og kundeorienteret
 • du skal tage ansvar, arbejde selvstændigt med opgaverne og være resultatorienteret
 • du har let ved at tilegne dig ny viden og lyst til at dele viden med kolleger
 • du tør træffe beslutninger og tage ansvar
 • du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale

Vi tilbyder

 • en dynamisk og travl arbejdsplads med mange forskellige opgaver
 • et spændende og afvekslende job med mulighed for i høj grad at planlægge eget arbejde
 • et projektorienteret arbejdsmiljø, der hver dag byder på nye udfordringer, men også indeholder rutineopgaver
 • et opgave- og procesrelateret arbejde, der fordrer en fleksibel tilgang
 • gode kollegaer, der sætter både faglighed i opgaveløsningen og et godt arbejdsklima højt
 • mulighed for faglig og personlig udvikling

Løn-og ansættelsesforhold

Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen med ansættelse 1. oktober 2023 eller efter aftale.
Der er flekstidsordning. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os hvis der er behov for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt.
Du kan kontakte teamleder Johanne Mahler på tlf. 2520 2022 eller afdelingsleder i By og Land, Torben Kjeldgaard Larsen på tlf. 9931 2215

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 13. august 2023. Vi forventer, at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Ansøg” og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

By og Land

I By og Land arbejder vi hver dag for at udvikle en harmonisk kommune. Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Sammen med borgerne ønsker vi at gøre Aalborg til den bedste kommune at leve, bo og arbejde i – både lige nu, men også i fremtiden. En kommune, hvor vi benytter, udvikler og værdsætter vores byer og unikke landskaber.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +