Byggesagsbehandler til Center for Teknik og Borgerservice

Gribskov Kommune søger en byggesagsbehandler til et spændende job med jura og byggeri. Hvem kan sige nej til at blive en del af et fantastisk godt team? Vi værdsætter vores hverdag, fordi samarbejdet er godt og bare fordi Gribskov Kommune er et godt sted at arbejde. Vi prioriterer faglig sparring og godt humør - både i teamet og på tværs af fagligheder. Hos os er der politisk lydhørhed for god servicering af virksomheder og borgere, og det interne arbejdsmiljø vægtes højt, hvilket bl.a. ses i opnormering af antallet af byggesagsbehandlere det seneste år. Kom til os og oplev det.

Virksomhed:

Gribskov Kommune

Arbejdssted:

Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Ansøgningsfrist:

15/09/2022

Om jobbet

To af vores dygtige medarbejdere skal flytte hhv. til udlandet og til en anden landsdel på grund af familiemæssige forhold. Vi søger derfor en ny byggesagsbehandler vores skønne team.

Udtalelser fra vores to kolleger, som har opsagt deres jobs

”Det er et fantastisk team, som hjælper hinanden og har det sjovt sammen. Her fejres de små succeser, og medarbejdertrivsel vægtes højt. Man bliver taget utroligt godt imod som ny medarbejder og føler sig både velkommen og respekteret uanset hvor meget erfaring, man har. Der er mange forskellige faglige baggrunde, som alle bidrager med deres viden, så teamet står stærkt og lærer af hinanden.”

”Man glæder sig hver morgen til at komme på kontoret og møde alle de skønne kollegaer. Det er ikke sådan at man ærgrer sig over at skulle tage på arbejde. Alle kollegaer i teamet er klar til at hjælpe og guide, hvis man har brug for noget, selv hvis ens mentor ikke er tilstede eller til rådighed.”

Vi ser gerne at du har en uddannelse som jurist, ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller lign. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som byggesagsbehandler (men det er ikke et krav) samt med jura og byggeriets forskellige faser og problemstillinger.

Om arbejdsstedet

Vi har et vedvarende fokus på arbejdet med effektiviseringer, nedbringelse af sagsbehandlingstider og prioritering af sagerne. Vi lægger stor vægt på en sparringskultur, og på såvel det interne som det udadrettede samarbejde. Vi har et tæt samarbejde med den øvrige del af det tekniske område. Vi lægger vægt på en god servicekultur, så borgere og virksomheder sikres en god oplevelse i kommunen. Særligt er der stort fokus på at forbedre forholdene for erhvervslivet, og således et særligt fokus på god og hurtig sagsbehandling af vores erhvervssager. Vi har en helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang til opgaverne og er løsningsorienterede.

En af de ting, dine kommende kollegaer vægter højest, er at bevare de gode relationer kollegaer imellem samt de stærke kollegiale fællesskaber, som kendetegner Team Byg, Landzone & Miljø. Vi lægger stor vægt på en god tone og respektfuld omgang med hinanden. Vi har en meget værdsat kultur hvor det er muligt at dele både gode og dårlige oplevelser og hvor vi kollegaer i mellem har en humoristisk og humørfyldt hverdag.

Du bliver ansat i Center for Teknik og Borgerservice, hvor Team Byg, Landzone og Miljø hører til. Teamet består af 28 medarbejdere, og vi har et stærkt fagligt miljø. I byggesagsteamet er vi 16 byggesagsbehandlere, tre administrative sagsbehandlere og en jurist.

Vores byggesagsbehandler varetager bl.a. følgende opgaver:

 • Byggesagsbehandling af byggeri i forhold til byggelovgivning og anden relevant lovgivning. Sidstnævnte handler især om planloven, naturbeskyttelsesloven og vej- og miljølovgivningen, hvor sagsbehandleren enten selv eller i samarbejde med andre skal sikre, at vilkår og tilladelser i henhold til anden lovgivning indgår i byggesagsbehandlingen.
 • Behandling af dispensationer i forhold til bygningsreglementet/byggeloven og planloven.
 • Sikre lovliggørelse af ulovligt byggeri, evt. ved udstedelse af påbud og politianmeldelse.
 • Sagsbehandling vedrørende udstykning og andre matrikulære forhold.
 • Generel vejledning til borgere og virksomheder om muligheder i forhold til byggerier.
 • Politisk betjening af relevant udvalg (primært Udvikling, By- og Land).
 • Opfølgning på mangelskrivelser.
 • Screening af byggesager sammen med administrativ sagsbehandler.

Vores administrative sagsbehandlere varetager følgende byggetekniske opgaver:

 • Den primære borgerkontakt.
 • BBR-indberetninger.
 • Screening af byggesager.
 • Færdigmeldinger.
 • Ibrugtagningstilladelser.
 • Vores jurist varetager følgende opgaver:
 • Fordeling og prioritering af sager.
 • Sparring med byggesagsbehandler om juridiske problemstillinger.
 • Gennemlæsning af afgørelser i visse sager.
 • Skimmelsvampsager.
 • Koordination af dispensationer fra lokalplaner.

Byggesagsområdet har stor politisk bevågenhed, og vi har derfor været så heldige det seneste år at få opnormering på byggesagsområdet. Vi anvender LEAN-baserede principper med fælles digitale reolsystemer i vores prioritering af sager ud fra princippet om at løfte i flok.

Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede. Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med godt samarbejde og gensidig respekt.

Om dig

Du kan lide at finde gode løsninger og har lyst til at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Du kan lide at anvende din viden om bygninger og regler herom i konkrete sager og finde balancerede løsninger i samarbejde med eksterne og kolleger.

Du lægger vægt på at være produktiv i sagsbehandlingen, men har samtidig sans for at finde en passende balance ift. en kompetent og systematisk sagsbehandling, hvor der tages højde for individuelle forskelle. Det er derfor vigtigt, at du er god til at identificere ansøgers ønsker og levere
den relevante service.

Vi forventer, at du har konkret viden om – eller interesse for – byggelovgivning, og gerne også anden relevant lovgivning, f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven og planloven.

Du er fagligt engageret og evner at sætte dig ind i løsningen af nye problemstillinger. Du er god til at samarbejde og skabe netværk, også med folk med andre faglige baggrunde. Du er velformuleret, klar og tydelig i din formidling – mundtligt såvel som skriftligt. Du evner at omsætte regler og formulere
afgørelser på en enkel og forståelig måde. Du er i stand til at arbejde selvstændigt med evne til at træffe beslutninger. Du kan arbejde i et travlt miljø, hvor det er nødvendigt at kunne prioritere mellem opgaverne, og kan bevare overblikket også selvom der er mange bolde i luften. Samtidig er du humoristisk og humørfyldt, så du er med til at sprede god energi til kollegaer og samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst. Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid med tiltrædelse 1. november 2022 eller efter aftale.
Vi har flekstid, og det er muligt med hjemmearbejdsdage efter aftale.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte teamleder Anne Skelmose Juhl på telefon 72 49 67 94. Send gerne en sms, så ringes der tilbage.

Ansøgningsfrist og samtaler

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 15. september 2022 kl. 23.00. Vi afholder første samtale 19. september 2022, hvor vi også udvælger kandidater til anden samtale, som vi afholder 22. september 2022.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen ‘Søg stillingen’.

Gribskov Kommunes værdier

Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Kontakt

Teamleder Anne Skelmose Juhl tlf 72 49 67 94

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +