Byggesagsbehandler til Herlev Kommune

Vil du være med til at sikre byggesagsbehandling af høj kvalitet i en by i udvikling?

Virksomhed:

Herlev Kommune

Arbejdssted:

Herlev Bygade 90, 2730 Herlev

Ansøgningsfrist:

23/11/2021

Spændende og udfordrende arbejdsopgaver

Herlev Kommune er en veldrevet kommune i vækst. Vi oplever en stor stigning i antallet af nye borgere, hvilket øger behovet for flere boliger. Derfor er vi i gang med at udvikle vores sydlige erhvervsområde til et nyt kraftcenter for boliger, caféliv samt andre publikumsorienterede aktiviteter. Samtidig har vi Herlev Hospital, som er under forandring, en ambitiøs udvikling af vores bymidte med flere butikker, herunder et stort erhvervstårn og boliger. Som byggesagsbehandler i Herlev Kommune vil du derfor få mange spændende og udfordrende opgaver.

For at komme i mål med opgaverne opnormerer vi, og vi søger derfor en ekstra byggesagsbehandler til teamet.

Hvem er du?

Din vej til jobbet kan være mangeartet, og vi forestiller os, du har en faglig byggeteknisk baggrund som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende.

Vi forestiller os, at du er relativt selvkørende som byggesagsbehandler og samtidig kan behandle forespørgsler og dispensationssager inden for planområdet. Kan du skabe god dialog finde løsninger i vores mange lovliggørelsessager, vil dette også være en fordel.

Desuden forestiller vi os, at du:

 • Har et solidt byggefagligt kendskab med indsigt i bygge- og planlovgivning samt bygningsreglementet.
 • Har fokus på muligheder og løsninger, når du omsætter kompleks lovgivning til forståelige afgørelser.
 • Er serviceminded og god til at kommunikere på et jordnært og forståeligt sprog.
 • Synes, at tæt dialog med borgere, virksomheder, politikere og kolleger giver mening.
 • Ser digitalisering som en integreret del af opgaveløsningen, og har gerne kendskab til eller erfaring med et eller flere sagshandlingssystemer som f.eks. SBsys.

Du tænker byggesagsbehandlingen ind i en planlægningsmæssig og politisk kontekst. Derfor lægger vi også vægt på, at du er god til at skabe relationer og er samarbejds- og løsningsorienteret.

Med andre ord er vi på jagt efter en byggesagsbehandler, der med overblik, teknisk kunnen og en ukompliceret tilgang til opgaveløsningen, kan være med til at hjælpe Herlev Kommune i mål med de spændende udviklingsprojekter, vi står overfor, men som samtidig vil være en aktiv medspiller omkring den daglige drift.

Vi tilbyder

 • Et område med stor politisk og organisatorisk bevågenhed og strategisk vigtighed for Herlev Kommune.
 • Indflydelse og faglige udfordringer.
 • Kompetente kolleger, som sætter videndeling, kvalitet og samarbejde højt.
 • Et godt socialt miljø med en uformel og konstruktiv omgangstone, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden.
 • Gode kollegaer og sociale arrangementer såsom kanoture, biografture og teamdage med forskellige sociale og faglige aktiviteter.
 • Stor fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse.

Hvem er vi?

Team Byg er et stærkt team, hvor fagligheden er i højsædet og præget af et godt og konstruktivt samarbejde med centerets øvrige teams. Teamet består af 5 medarbejdere og en teamleder. Det er et dynamisk team, hvor vi supplerer hinandens fagligheder og arbejder sammen om opgaveløsningen.

Teamet behandler bl.a. byggesager, klagesager, dispensationer og administrerer BBR-registret, m.fl. Herudover administrerer teamet kommunens lokalplaner i tæt samarbejde med vores byplanlægningsafdeling, der står for udarbejdelsen af lokalplanerne.

Team Byg er en del af Center for Teknik og Miljø. Centerets opgaver er, at varetage myndigheds- og driftsopgaver samt projekter inden for miljø, jord, affald, vand, byggeri, GIS og geodata, trafik, parker, natur og vandløb samt renholdelse og serviceopgaver. Vores projekt- og driftsteam står desuden for vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 23. november 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. november 2021 med 2. samtale den 29. november 2020.

Få mere at vide

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte Teamleder Jacob Uhrskov Egholm på tlf. 24 46 78 10 eller e-mail: Jacob.uhrskov.egholm@herlev.dk

Du kan læse mere om Herlev Kommune på www.herlev.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +