Byggesagsbehandlere

Københavns Kommune søger byggesagsbehandlere til enheden Afslutning af Byggesager i Teknik- og Miljøforvaltningen

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

27/11/2020

Har du gode kommunikationsevner, både i skrift og tale, og har du lyst til at formidle og gøre fagligt stof forståeligt på flere niveauer?

Afslutning af Byggesager er en del af i Område for Bygninger (OBY), der hører til under afdelingen Bygge-, Miljø-, og Parkeringsmyndigheden (BPM). Her foretager vi den afsluttende byggesagsbehandling af alle Københavns byggesager, store som små, og kontrollerer, at arbejdet opfylder vilkårene i de udstedte byggetilladelser. Enheden varetager ligeledes tilsynsrollen og påser, at ulovligt byggeri bliver bragt i orden. Vi vejleder borgere og virksomheder i byggesagsprocessens tekniske samt praktiske forhold.

Til dette arbejde har vi brug for 4 nye byggesagsbehandlere til enheden for Afslutning af Byggesager.

Hvem er du?

I Afslutning af Byggesager skal du være i dialog med såvel privatpersoner som professionelle rådgivere. Det kræver, at du har veludviklede kommunikationsevner i både skrift og tale, samt du har en lyst til at formidle og gøre fagligt stof forståeligt på flere niveauer. Du skal følge op på byggesager og sørge for, at det, der bliver bygget, er i overensstemmelse med bygningsreglementerne, og det vi har udstedt byggetilladelse til. Som udøvende myndighed skal du være præcis og have en god situationsfornemmelse. Du skal være løsningsorienteret og samtidig evne at kunne sige fra.

Vi forventer, at du har en baggrund som arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør, eller lignende, og at du vil være med til at skabe rammerne for København som en levende by med liv, kant og ansvar. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du også har kendskab til Bygningsreglementet, Byggeloven og Planloven. Derudover er du engageret og forandringsparat. Du har en god omstillingsevne og tager initiativ og ansvar. Vi forventer, at du er en holdspiller, der ikke er bange for at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.

Jobbet

Du får din en egen sagsportefølje med en god blanding af store og mindre byggesager, som du på sigt selvstændigt kan løse. Du kan også altid sparre med kollegaerne i enheden. Din dagligdag består i høj grad af at vejlede borgere og private virksomheder med at føre en byggesag til endelig afslutning eller i forbindelse med lovliggørelse af et forhold. Det betyder, at du skal bruge din viden på tværs og i samspil med en række aktører – både i forvaltningen samt ude i byen.

Herudover kommer du til at følge op på igangværende byggesager såsom nybyggeri, om- og tilbygninger, altansager, enfamiliehuse samt erhvervs- og boligbyggeri. Som myndighed skal du påse, at anmeldelser om ulovligt byggeri bliver bragt i orden, hvilket ofte også kræver eftersyn ude af huset. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at du bevarer roen og holder fokus på at få ejendommens ejere og evt. rådgivere til at bringe ulovligheder i orden.

Vi arbejder i storrumskontor med gode kollegaer, som altid kan hjælpe med sparring og spørgsmål. De første tre måneder vil være fokuseret på en grundig oplæring i enhedens arbejdsmetoder og de forskellige fagsystemer for at sikre en hurtig og effektiv indslusning i dagligdagen. I coronatid er vores kontorlokaler underlagt grundig rengøring, men vi har også gode muligheder for hjemmearbejde.

Vi tilbyder

Du får en travl og attraktiv arbejdsplads med flekstid, der skaber rammerne for en god balance mellem arbejds- og privatliv, herunder

  • Et uformelt arbejdsfællesskab og gode kollegaer
  • Samarbejde på tværs af enheder om at skabe det bedste København
  • Mulighed for netværk og god indsigt i Københavns udvikling
  • Stor indsigt i byggelov og reglementer samt diverse byggeanvisninger
  • Godt samarbejde med professionelle rådgivere
  • Et højt fagligt arbejdsmiljø med muligheder for personlig og faglig udvikling
  • 37-timers arbejdsuge inkl. fleksordning og en lækker kantine i huset

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsesdato er den 1. februar 2021 eller snarest herefter. Arbejdstiden udgør i gennemsnit 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere ansat i kommuner eller på overenskomst for bygningskonstruktører indgået mellem Teknisk Landsforbund, Konstruktørforeningen og KL. Afhængig af dine kvalifikationer kan der med den faglige organisation forhandles tillæg efter principperne om Ny Løn.

Mere information

Yderligere kontakt samt evt. spørgsmål kan rettes til enhedschef Kevan Hansen på 2113 1380.

Medsend motiveret ansøgning, CV og evt. eksamensbeviser og referencer.

Søg via ovenstående link senest fredag den 27. november 2020

Vi forventer at holde samtaler i uge 49 og 50.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +