Byggeteknisk projektleder

Naturhistorisk Museum Aarhus er i transformation mod at blive et nyt, internationalt Nature & Science Museum med en central beliggenhed på Aarhus Ø.

Virksomhed:

Naturhistorisk Museum Aarhus

Arbejdssted:

Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist:

04/01/2022

Transformationen strækker sig over flere faser og i den nuværende fase, handler det om at få en byggeteknisk projektleder på plads, som er tovholder for tekniske forundersøgelser, navnlig i forhold til:

 • eksterne analyser af bygningers statik, bæreevne, forandrings-potentiale, klimaskal, bygningsautomatik m.v.
 • analyser af bl.a. kravsspecifikation
 • plan for udbud, når dette bliver relevant
 • sparringspartner for bygherrerådgiver og totalrådgiver
 • øvrig kontakt til konsulentfirmaer, arkitekter og andre rådgivere, Aarhus Kommune m.fl.
 • medlem af museets ”task force”
 • overblik over budgetter, faser og processer

Herudover har vores kommende byggetekniske projektleder i høj grad følgende kvalifikationer:

 • evner til at kunne vurdere ovenstående tekniske aspekter ved en bygning
 • tilstrækkelige evner til at agere bygherrerådgiver, indtil en sådan tilknyttes projektet
 • skal kunne kvalitetstjekke de eksterne rådgivere
 • struktureret, initiativrig og velformuleret
 • velbefaren inden for bygherrerådgivning, arkitektur, økonomi eller andre relevante områder

Vores byggetekniske projektleder kendetegnes desuden ved at være:

 • ansvarlig
 • engageret
 • dialogorienteret
 • selvstændig

Alt det praktiske:

 • Stillingen er foreløbigt en projektansættelse med tiltrædelse snarest muligt og projektafslutning 31.08.2024, men med mulighed for forlængelse
 • Stillingen ønskes besat snarest muligt
 • Stillingen er berammet til 37 timer om ugen
 • Stillingen er en stabsfunktion under museumsdirektøren på Naturhistorisk Museumb Aarhus
 • Den byggetekniske projektleder refererer til museumsdirektøren og drifts- og administrationschefen
 • Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og pågældende faglige organisation

Frister & forløb:

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt gerne Henrik Ochsner på mail ho@nathist.dk, hvorefter du vil blive kontaktet.

Ansøgningsfrist: mandag d. 3. januar 2022
Ansøgning sendes til: ansoegning@nathist.dk
Kandidater til samtale får besked: mandag d. 10. januar 2022
Kandidatsamtaler: 1. runde er mandag d. 17. eller onsdag d. 19. januar. 2. runde torsdag d. 20. januar

Om Naturhistorisk Museum Aarhus

Naturhistorisk Museum er en selvejende museumsvirksomhed under museumsloven. Museets drift er baseret på årlige bevillinger fra Kulturministeriet, Aarhus Universitet & Aarhus Kommune samt på museets egne indtægter, navnlig fondsbevillinger. Museet beskæftiger i Aarhus op på Molslaboratoriet i alt cirka 50 personer fordelt på 35 årsværk inden for formidling, forskning, samlinger, salg og kommunikation, teknik og administration.

Museets strategi 2030 er centreret om udviklingen af en moderne museumsvirksomhed af internationalt format – placeret i et nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø – læs mere her og se inspirationsvideoen:
www.naturhistoriskmuseum.dk/nytmuseum

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +