Bygningsansvarlig

Bygningsansvarlig med stærk restaureringserfaring søges til Amalienborg, Eremitagen og Gråsten Slot.

Virksomhed:

Kulturministeriet - Slots og Kulturstyrelsen

Arbejdssted:

Hammerichsgade, København.

Ansøgningsfrist:

07/06/2021

Har du restaureringsfaglighed som spidskompetence? Deler du gerne ud af din viden og yder dit til, at kommende generationer også får glæde af nogle af Danmarks vigtigste slotte? Så læs videre her.

Om jobbet

Slots og Kulturstyrelsen har ansvar for en vigtig del af Danmarks fysiske kulturarv, herunder de kongelige slotte. Vi sikrer, at bygningerne restaureres, vedligeholdes og udvikles – både arkitektonisk, teknisk og økonomisk forsvarligt.

Slots og Kulturstyrelsens Center for Slotte og Haver arbejder på at bevare og udvikle kulturarven til glæde for nuværende og kommende generationer, og det gør vi sammen i en kombination af stærke fagligheder. Du vil som bygningsansvarlig få Amalienborg, Eremitageslottet og Gråsten Slot som dit hovedansvarsområde, hvor du sammen med landskabsarkitekter, gartnere, teknikere og administrative medarbejdere udgør et team, der i fællesskab vedligeholder, udvikler og forvalter ejendommene.

En af dine væsentlige opgaver bliver at udfylde rollen som bygherre/bestiller og i samarbejde med både styrelsens Center for Restaurering og Projektering og eksterne rådgivere at gennemføre vedligeholdelses- og genopretningsarbejder for at bevare ejendommene bedst muligt.

Du får en vigtig ekstern samarbejdsflade, hvor du skal indgå i en løbende dialog med Kongehuset omkring ejendommene og sikre, at vedligeholdelses- og genopretningsarbejderne bliver afstemt med brugerne.

Vi har et ambitiøst og stærkt fagligt fælleskab og en høj grad af hjælpsomhed, sparring og god stemning mellem de forskellige medarbejdere, der alle har en forkærlighed for den særlige portefølje af kulturejendomme, slotte og haver, som styrelsen samlet set har ansvaret for.

Der er et tæt samarbejde med de øvrige centre og enheder på ejendomsområdet, der i sin helhed varetager alle funktioner relateret til bygningsdrift- og vedligehold. Ejendomsområdet er under udvikling, og der kan løbende komme justeringer i ansvars- og opgavefordeling.

Om dig

Du er uddannet arkitekt eller har tilsvarende kvalifikationer. Du har en både pragmatisk og strategisk tilgang til bevaring af historiske ejendomme, og du har solid erfaring med planlægning og gennemførelse af restaureringsarbejder. Du kan planlægge langsigtet og styre vedligeholdelsesindsatser sikkert i mål. Du kommunikerer klart og tydeligt i både skrift og tale, og evner at skabe gode samarbejdsrelationer og netværk både internt og eksternt. Der vil blive lagt vægt på, at du kan bidrage aktivt til at udvikle styrelsens faglige praksis på restaureringsområdet og vil indgå aktivt i en rolle som sparringspartner for kollegerne. Det er vigtigt, at du kan indgå i et miljø, hvor man både kan inspirere og lade sig inspirere af hinanden og har professionelt overblik og godt humør – også ved spidsbelastninger.

Du:

• Har erfaring med projektledelse og gerne kendskab til ejendomsdrift
• Har stærke kompetencer og erfaring inden for restaurering og bygningshistorie
• Kan begå dig blandt mange interessenter og finde løsninger
• Trives og udvikles i et tværfagligt miljø
• Er åben for nye måder at løse gamle problemer på

Det er en fordel, hvis du har viden om kulturhistorie.

Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om en fuldtidsstilling som indplaceres afhængig af ansøgers erfaring og kompetencer. Tiltrædelse per 1. september 2021 eller snarest muligt. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevante organisation.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.

Arbejdssted er Hammerichsgade, men arbejdet kræver en del tilstedeværelse på ejendommene.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Anne Kathrine Kirkegaard på tlf.: 33 95 49 84 eller på mail akk@slks.dk.

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk.

Ansøgning

Ansøgningen sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job 2021 senest d. 7. juni 2021. Du bliver guidet gennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen”.

Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 23.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +