Bygningsarkitekt

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane er en bygherreorganisation, der gennemfører store internationale anlægs- og transportprojekter med fokus på bæredygtig kollektiv transport for hovedstadsområdets borgere og besøgende.

Virksomhed:

Metroselskabet I/S Engineering (ENG)

Arbejdssted:

Region Hovedstaden

Ansøgningsfrist:

19/04/2023

Det er en spændende og travl periode for selskabet, hvor vi de næste år er i gang med dels en udvidelse af metroen til Sydhavn og dels byggeriet af Letbanen på tværs af hovedstadsområdet langs Ring 3.
På den korte bane står vi overfor store reinvesteringer i den eksisterende metro og i et længere perspektiv står Metroselskabet og Hovedstadens Letbane for udvikling af fremtidige transportprojekter til understøt-telse af Københavns fortsatte udvikling, blandt andet M5 til Lynetteholm.

Du bliver en del af arkitektteamet der er et team i enheden Engineering. Vi er 6 arkitekter, der er med i alle faser af anlægs- og designopgaver i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.
Overordnet beskæftiger vi os med projekteringsledelse af arkitektrådgivere på nye metro- og letbaneprojekter. Med teknisk projektgranskning, med projektopfølgning og tilsyn.
Af opgaver vi de sidste år har arbejdet med er, blandt andet, undersøgelser af nye metrolinjer til M5 Lynetteholm samt undersøgelser af nye letbane linjer i tilknytning til L3. Et projekt til bedre omstigning på Frederiksberg station og et projekt med bedre angivelse af spornumre i hele metrosystemet.
I de kommende år er færdiggørelsen af M4 Sydhavn og Letbanen, de projekter der fylder mest. Du vil i den første tid, blive tilknyttet færdiggørelsen af Sydhavns metroprojekt.

Jobbet vil i perioder primært indeholde styring og løsning af større og mindre byggeprojekter på eksisterende metrostationer. Men også arkitektfaglig sparring på nye metro- og letbaner vil blive en del af arbejdsopgaverne.

Af kommende større projekter er videreførelsen af M4 i Nordhavn og M5-Lynetteholm projektet. Da
den første del af metroen er 20 år gammel vil en del større renoverings- og ombygningsprojekter også optage teamet.

Bæredygtighed og biodiversitet vil også være en del af din hverdag. Metroselskabet har en målsætning om at reducere vores CO2 aftryk i alle vores anlægsprojekter. For at kunne påvirke vores nærmiljø har vi foretaget en biodiversitets screening af nærområdet til vores system.

Kvalifikationer

Vi ønsker at du har følgende kvalifikationer:

  • Relevant uddannelsesmæssig baggrund som f.eks bygningsarkitekt e.l.
  • Minimum 10 års relevant erhvervserfaring
  • Projektledererfaring fra byggeprojekter
  • Gerne have erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
  • Gode kommunikationsevner. Sproget er dansk, men engelsk er en fordel.
  • Gode samarbejdsevner

I blødere ord, søger vi en meget alsidig person. Du må gerne være hjemme i den digitale verden samt gerne kunne agere i en CAD – BIM verden. Du skal kunne agere i konceptudviklingen og have styr på den tekniske del af faget.

Vi tilbyder

Vi tilbyder attraktive arbejdsforhold i et internationalt miljø. I Engineering er vi på nuværende tidspunkt 8 nationaliteter samlet. Du vil få gode kolleger og spændende opgaver – og ikke mindst en vigtig plads i den fortsatte udvikling af København.

Send venligst din ansøgning snarest og inden den 19. april. Vi holder løbende samtaler og afslutter rekrutteringen, når den rette kandidat er fundet.

For yderligere oplysninger kan du kontakte teamleder Jesper Malmkjær på tlf. 21 42 64 71 eller HR-partner Anne-Louise Winter på tlf. 33 11 17 00.

Kontakt

Teamleder Jesper Malmkjær
på tlf.: 21 42 64 71

HR-partner Anne-Louise Winter
på tlf.: 33 11 17 00

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +