Bygningskonsulent til Frederikssund Provsti

Menighedsrådene i Frederikssund Provsti og Frederikssund Provstiudvalg søger en bygningskonsulent på fuld tid til en nyoprettet stilling. Frederikssund Provstiudvalg er ansættende myndighed, provsten for Frederikssund Provsti er daglig leder og det daglige arbejdssted er Frederikssund Provstikontor (Stenløse).

Virksomhed:

Frederikssund Provsti og Frederikssund Provstiudvalg

Arbejdssted:

Stenløse

Ansøgningsfrist:

06/03/2023

Om jobbet

Frederikssund Provstis 25 sogne (fordelt på 18 menighedsråd) dækker samlet ca. 374 km2 og spænder geografisk og mentalt fra Storkøbenhavns udkant til landsognene i Hornsherred. Provstiets bygningsmasse er meget forskelligartet – vi har 26 kirker, hvoraf 22 er fra middelalderen og én fra renæssancen. Hertil kommer 15 sognehuse, 21 præsteboliger (bygget mellem 1830 og 2021) samt driftsbygninger og kapeller på 24 kirkegårde.

Det overordnede formål med at ansætte en bygningskonsulent er at optimere og kvalitetssikre vedligeholdelse, ombygning og nyopførelse af bygninger i provstiet. Konsulenten skal således støtte, rådgive og være behjælpelig, når menighedsrådene skal løse opgaver inden for bygningsområdet. Ledelsesansvaret ligger hos menighedsrådene, og der er ikke knyttet ledelsesansvar til stillingen som bygningskonsulent. Det vil være et krav, at konsulenten har en faglig baggrund som bygningskonstruktør, arkitekt, bygningsingeniør eller lignende. Dokumenteret erfaring med vedligeholdelse af gamle bygninger og deres inventar i samarbejde med Nationalmuseet og Den kongelige Bygningsinspektør vægter tungt, og kendskab til folkekirken som arbejdsplads vil også have betydning. Der er i høj grad tale om en stilling med krav og forventninger til specifik viden og erfaring. Det vil i mange situationer være en fordel med en empatisk tilgang til kommunikation og store samarbejdsevner.

Bygningskonsulenten er selv med til at definere og videreudvikle sin stilling. Som udgangspunkt skal konsulenten:

  • over en årrække udarbejde tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for samtlige kirkelige bygninger (herunder præstegårde) i provstiet, så bevillingerne til bygningsvedligeholdelse kan prioriteres bedst muligt;
  • yde rådgivning til menighedsrådene i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse af bygninger. Fx kunne dette handle om energirenovering eller gennemgang af kontrakter mellem menighedsråd og arkitekter eller entreprenører;
  • koordinere og styre mindre byggeprojekter (op til ca. ½ mio. kr.) efter menighedsrådenes ønske. Det er ikke hensigten, at menighedsrådene skal kunne trække på bygningskonsulenten ved styring af helt små opgaver (under 50 tkr.); Forhandle fælles rabataftaler mellem menighedsrådene og håndværkere / rådgivere m.v.;
  • etablere et arkiv over byggetegninger og andet materiale vedrørende bygningerne i provstiet som supplement til menighedsrådenes egne arkiver;
  • bistå menighedsrådene ved udarbejdelsen af byggeregnskaber;
  • etablere og facilitere erfagrupper for kirkeværger m.fl.;
  • deltage i relevante netværks- og temamøder på provsti-, stifts- og landsplan;
  • deltage i de årlige budgetsamråd og i forbindelse med dette udarbejde og fremlægge årsberetning for bygningskonsulentens virksomhed.

Bygningskonsulenten er omfattet af funktionærloven og ansættes efter overenskomst for akademikere i staten. Bygningskonsulenten indplaceres i ny løn efter overenskomstens §§ 4 og 8. Der gives rådighedstillæg efter overenskomstens bilag 6, punkt 9. Basisløn ligger i intervallet 296.864 kr. til 395.331 kr. om året (pr. 1. oktober 2022) med tilsvarende rådighedstillæg 41.743 kr. til 64.832 kr. om året (pr. 1. oktober 2022). Hertil kommer pension efter overenskomstens regler. Indplaceringen afhænger af ansøgerens uddannelse og anciennitet. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Bygningskonsulenten skal have en meget fleksibel indstilling til at deltage i møder om aftenen og i weekenden som del af arbejdstiden. Det er en forudsætning, at bygningskonsulenten benytter egen bil til eksterne møder, og udgifterne til dette godtgøres efter statens takster.

Der vil være mulighed for hjemmearbejdsplads efter aftale med den daglige leder.

Ansøgning

Ansøgning med cv og relevante bilag skal sendes til Frederikssund Provstiudvalg på provstiudvalgets officielle mailadresse frederikssund.provsti@km.dk. Ansøgninger modtaget på papir vil ikke blive taget i betragtning. Der vil blive indhentet referencer og straffeattest.

Ansøgningsfristen er mandag 6. marts 2023 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag 15. marts og fredag 17. marts 2023 mellem kl. 10.00 og 14.00.

Tiltrædelse sker snarest muligt efter nærmere aftale mellem parterne.

Yderligere oplysninger om stillingen
kan fås hos provst Eskil S. Dickmeiss, telefon 2345 1829.

Kontakt

Provst Eskil S. Dickmeiss,
på tlf.: 2345 1829

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +