Byg­nings­sty­rel­sen søger as­si­ste­ren­de pro­jekt­le­der til spændende byg­ge­pro­jekt i Center for Byggeri

Vil du bidrage til at skabe nye, sammenhængende fysiske rammer for fremtidens Folketing, som er med til at sikre et velfungerende folkestyre, og kan du med din viden og dine kompetencer bidrage til at sikre effektive leverancer og fremdrift i et stort byggeprojekt med mange interessenter? Så er du måske den assisterende projektleder, vi mangler.

Virksomhed:

Bygningsstyrelsen

Arbejdssted:

Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V

Ansøgningsfrist:

01/09/2022

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed på universitets- og kontorområdet. Vi er inddelt i tre kerneforretninger: Byggeri, Udlejning og Facility Management. Dertil kommer vores støttefunktioner Stab og Center for Økonomi og IT. Sammen har vi et ansvar for at levere attraktive og veldrevne arbejdspladser til vores kunder og gøre det mere professionelt og effektivt, end hvis de selv skulle gøre det.

Som assisterende projektleder i Bygningsstyrelsen indgår du i Center for Byggeri, hvor Bygningsstyrelsens kompetencer inden for nybyggeri og større renoveringsopgaver, kvalitetssikring af byggeprojekteringsmateriale, risikohåndtering og udbud er samlet for at sikre en stærk bygherrefunktion. Centeret har fokus på at tilbyde kunderne omkostningseffektive løsninger, der skal gennemføres til aftalt tid, kvalitet og økonomi.

I afdelingen for byggeri er vi knap 30 projektledere, som ledes af en centerchef og fem teamledere. Vores projektportefølje er bred og spænder fra små- og mellemstore projekter til helt store projekter i milliardklassen.

Det er til et byggeprojekt for Folketinget, vi nu søger en dygtig og kompetent assisterende projektleder, der kan bistå den øvrige projektledelse i planlægning og eventuel gennemførsel af projektet. Bygningsstyrelsen arbejder sammen med Folketinget om et projekt vedr. renovering og transformering af Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen. Projektet er i de indledende faser og projektets endelige omfang og igangsættelse bliver dermed fortsat drøftet.

Stillingen

I stillingen som assisterende projektleder vil du høre til vores kontor på Kalvebod Brygge, men du vil bruge de fleste dage på et projektkontor på Slotsholmen, hvorfra det konkrete projekt styres. Her vil du sidde sammen med projektchefen, 2 andre projektledere samt en række specialister.

Du vil indgå i projektets projektteam. Din rolle vil være koordinerende og din opgaveportefølje bred. Herunder vil rollen indebærer en række administrative opgaver.

Du får derudover medansvar for, sammen med den øvrige projektledelse, at sikre projektets fremdrift og økonomi, og du skal løbende bidrage til afdækning og håndtering af risici samt forventningsafstemning med Folketingets administration. Herunder er det forventningen, at du vil få ansvaret for at udvikle og drive en bæredygtighedsstrategi for projektet sammen med styrelsens eksterne rådgivere. Dine opgaveløsning sker i et tæt samarbejde med projektchefen og dine andre kolleger, som vil sørge for, at du får den rette oplæring og løbende vejledning, så du kan udvikle dig fagligt med opgaverne.

Dine kvalifikationer

Den ideelle kandidat kan både være nyuddannet eller have et par års erfaring. Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt.

Som assisterende projektleder er det vigtigt, at du har kendskab til eller erfaring med rollerne i byggeriets faser, og at du har kompetencerne til løbende at orientere og afstemme forventninger med bestillerorganisationen, i dette tilfælde Folketingets administration, og projektteamet. Der er mange interessenter på et stort byggeprojekt, og du vil derfor have en stor samarbejdsflade både internt og eksternt. Vi lægger derfor vægt på, at du forstår vigtigheden af klar kommunikation, og at du kan formulere dig tydeligt på både skriftligt og mundtligt.

Derudover forventer vi at du:

  • har 1-2 års erfaring med offentligt byggeri
  • har viden om bæredygtigt byggeri
  • har politisk forståelse og trives med at arbejde inden for rammerne af en offentlig organisation
  • kan balancere i rollen som bygherren over for samarbejdspartnere
  • har økonomisk forståelse

Som person har du en naturlig autoritet og gennemslagskraft. Du trives med at med agere selvstændigt og tager ansvar for egne opgaver. Vi vægter også, at du arbejder struktureret og kan finde konstruktive løsninger i udfordrende situationer. Du vil indgå i et miljø med mange forskellige samarbejdspartnere, og det er derfor vigtigt, at du forstår at bringe egne og andres ressourcer, erfaringer og kompetencer i spil. Vi har en åben dialog om projekt og arbejdsopgaver, og vi ønsker derfor, at du er ærlig, proaktiv og bringer eventuelle udfordringer og spørgsmål frem på et tidligt tidspunkt, så disse hurtigt kan blive løst.

Om Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi har ansvar for at levere attraktive og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vi løfter vores opgave i en stærk bygherrefunktion gennem både nybyggeri og moderniseringer, ved at udleje statens ejendomme og ved at videreformidle private lejemål til de statslige institutioner. Derudover leverer vi FM-serviceydelser som reception, kantine og rengøring med videre til en del af de statslige institutioner.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i forskellige zoner, der hver på sin vis understøtter de forskellige arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. På samme måde ser vi hjemmet som endnu en mulig arbejdszone, som kan benyttes til de opgaver, der bedst løses her. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles ud fra din erfaring og kompetencer i henhold til relevant overenskomst. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektchef og teamleder Lisa Sørensen på tlf. 41 70 10 14. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 1. september 2022. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/. Vi forventer at afholde første runde samtaler den 9. september og anden runde den 15. september med tiltrædelse den 1. november eller efter aftale.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +