Byplanlægger

Herlev Kommune søger byplanlægger

Virksomhed:

Herlev Kommune

Arbejdssted:

Herlev

Ansøgningsfrist:

11/12/2020

Har du lyst til at arbejde med udviklingen af lokalplaner, og samtidigt udvikle dig som byplanlægger og projektleder? Har du erfaring med lokalplanlægning, og har du bygnings- og by-arkitektoniske evner samt forståelsen for at arbejde i en politisk styret organisation? Og har du lyst til at være med til at udvikle Herlev med fokus på fremgang og fællesskab i en bæredygtig by? Så er en stilling som byplanlægger hos os måske noget for dig?
Herlev er i rivende udvikling. Flere og flere flytter til, og planområdet står centralt og meddefinerende for udviklingen af Herlev Kommune. Kommunalbestyrelsen har nyligt vedtaget Planstrategi 2019, hvor bæredygtighed er omdrejningspunkt. En stor del af retningen for dit arbejde og opgaver med lokalplaner, er at kvalificere denne bæredygtige udvikling.

Vi har mange store og spændende aktuelle projekter: En ny bymidte, byomdannelse af Erhvervskvarteret, Modernisering af Herlev Hallerne, udvikling af Hjortespring, udvikling af Herlev stationsområde, et nyt plejecenter, udviklingsprojekter i forbindelse med den kommende letbane og et større antal projektidéer, vi skal opstarte lokalplaner for.
Opgaverne stiller store krav til afdelingens proceshåndtering, faglighed og inddragelsen af aktører for at få de bedst mulige løsninger. Du skal særligt være med til at løfte de mange forestående lokalplanopgaver.

Du vil komme til at indgå i forskellige samarbejder om byudviklingsprojekter og lokalplaner, og du vil i det daglige arbejde have en stor kontaktflade, både internt til de mange faglige medarbejdere i forvaltningen samt eksternt til udviklere og borgere.
Grundet den nuværende pandemi, vil en opdeling af din arbejdstid hjemme og på rådhuset i Herlev formentlig være nødvendig.

Om Center for By og Kultur, og Byplanafdelingen

Som medarbejder i Center for By og Kultur bliver du en del af en central enhed, som arbejder for opfyldelsen af de politiske ambitioner. Centerets ansvarsområde er opgaver inden for kultur og fritid, erhverv samt byudvikling. Samlet er der i alt ca. 120 ansatte i centeret, hvoraf de 14 er ansat på rådhuset i tre teams indenfor Erhverv, Kultur og Fritid, og Byplan.

Byplanafdelingen består af fem byplanlæggere og en leder, som står for den samlede byudvikling i Herlev Kommune. Vi er meget engagerede i opgaverne og er dygtige til at sætte forskellige fagligheder i spil. Med individuelle spidskompetencer bidrager vi til et højt fagligt niveau.

I afdelingen er der en stærk social sammenhængskraft, og der lægges vægt på at løfte opgaverne i fællesskab. Vi arbejder tæt sammen og har gode faglige diskussioner, der udvider vores horisont og er med til at skabe et stærkt sammenhold og givende lokalplanprocesser. Vi har en god sammensætning af erfarne og yngre planlæggere. Vi sidder til dagligt sammen i et mindre storrumskontor på Herlev rådhus.

Vores forventninger til en kommende kollega

Vi søger en dygtig, initiativrig og procesorienteret byplanlægger. Du vil blive projektleder for arbejdet med lokalplaner, indgå som sparringspartner i forbindelse med andre lokalplaner. Sammen med dine kolleger i centeret og byplanafdelingen, vil du bidrage til at understøtte en bæredygtig udvikling af byen, som er med til at sikre gode rammer for oplevelser og muligheder for Herlevs borgere, foreninger og virksomheder.

Vi arbejder i afdelingen på tværs af hele organisationen for at skabe de bedst mulige processer, der sikre helhed fra idé til plan og fra plan til byggeri. En tilgang og et arbejde du bliver en vigtig del af.

Det er vigtigt, at du er udadvendt og positiv af natur samt har let til et smil og ikke tager alting for højtideligt. Du brænder for byudvikling og har en stærk faglighed. Du skal kunne trives i et miljø, hvor vi bidrager til den fælles faglige udvikling og læring, og hvor der er plads til at komme med nye ideer og løsninger. Du har derfor let ved at indgå i mangfoldige samarbejder. Du tør at tage et standpunkt, men accepterer at andre kan have et andet. Du afsøger input til løsninger og opgaver bredt, men er også bevidst om betydningen af at kunne eksekvere og tidsstyre dine opgaver. Du har en fleksibel indstilling og tager ansvar for at få løst opgaverne i samarbejde med kollegaer. Du forstår at bidrage med din faglighed i mellem det overordnede strategiske blik for helheden og det detaljerede blik i den konkrete plan. Du er god til mundtligt og skriftligt at formidle og kommunikere faglighed til forskellige typer af modtagere. Du forstår at kunne eksekvere på opgaverne og følge dem til måls.

Du skal have;

  • flere års erfaring med at udarbejde lokalplaner.
  • et stærkt kendskab til planlovgivningen og støttelovgivninger.
  • en relevant uddannelse. F.eks.: arkitekt, geograf, landinspektør, landskabsarkitekt.
  • erfaringen med at arbejde i en politisk styret organisation.
  • erfaring med at udarbejde digitale lokalplaner i DKplan og Plandata.dk.
  • erfaring som projektleder for planlægnings- og udviklingsprojekter med synlige resultater.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er fuld tid og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Lønnen aftales efter principperne om Ny løn.

Stillingen er til besættelse primo 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 11. december.

Ansættelsessamtale

Indkaldes efter behov.

Få mere at vide

Du kan læse mere om kommunen på herlev.dk, og du er meget velkommen til at kontakte leder af Byplanafdelingen Rasmus K.P. Rasmussen på tlf. 30 70 17 28 eller på tlf. 44 52 64 21.

Ansøgning

Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +