Byplanlægger

Furesø Kommune søger byplanlægger til lokalplanlægning og byudvikling

Virksomhed:

Furesø Kommune

Arbejdssted:

Værløse

Ansøgningsfrist:

10/01/2021

Vil du være med til at udvikle Furesø Kommune i samarbejde med borgere, virksomheder og interessenter?

Furesø Kommune er en grøn bosætningskommune med stort politisk fokus på at skabe velfungerende boligområder og bymiljøer med arkitektur, der skaber livskvalitet. Som en del af planteamet skal du være med til at skabe byudvikling, som fastholder kommunen som en attraktiv, grøn og bæredygtig kommune.

Der er flere større og spændende byudviklingsprojekter på tegnebrættet, og den nye kommuneplan skal revideres fuldt ud og skal for første gang være digital.

I vores hverdag arbejder vi for en grøn omstilling med afsæt i FN’s verdensmål med fokus på at mindske ulighed og styrke klimaindsatsen.

Kommunen har udviklet Furesømodellen for Borgerinddragelse, som lægger vægt på tidlig og tæt dialog og samarbejde med vores engagerede borgere, foreninger og virksomheder.

Planteamet

Du bliver en del af planteamet i afdelingen Plan og Byg. I planteamet har du i samarbejde med 6 kollegaer ansvaret for lokalplaner og udviklingsprojekter, der fremmer levende og trygge lokalsamfund og bykvalitet. Teamet bidrager også til forskellige strategier og politikker, som f.eks. på boligområdet. En del af teamets opgaver omfatter digitalisering af planer, hvor første skridt er en hel ny digital kommuneplan. Tidlig og god involvering af grundejere, interessenter og borgere er et naturligt fokus i såvel store som mindre planer og forskellige driftsopgaver.

Planteamet har et ambitiøst og fagligt fællesskab. Vi prioriterer tid til sparring og har som mål at hver enkelt plan bidrager til teamets faglige udvikling. Teamet er gode til at samarbejde både internt i teamet og på kryds og tværs af rådhuset og med eksterne samarbejdspartnere.

Om dig

Du brænder for planlægning og byudvikling, er fagligt dygtig og evner at få alle aktører med om bord i byudviklingen. Du har blik for arkitektur og byrum, og hvilke krav det enkelte sted stiller til god arkitektur. Du sætter samtidig en ære i at omsætte det til administrerbare planer, der er solidt forankret i planloven.

Vi forestiller os, at du:

 • Har stor fortrolighed med planloven
 • Som udgangspunkt er erfaren byplanlægger
 • Som udgangspunkt har erfaring med administration efter planloven
 • Har god arkitektonisk forståelse til at kvalificere projekter
 • Er god til at samarbejde med kolleger, grundejere, interessenter og borgere
 • Har erfaring med eller lyst til at facilitere og udvikle borgerinddragelse
 • Kan lide at arbejde projektorienteret
 • Har erfaring med data, digitalisering og GIS
 • Kan lide at arbejde i en politisk organisation
 • Har let ved at formulere dig og har fokus på modtageren
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor arkitektur, byplanlægning eller lignende.

Organisationen

Du bliver ansat i Plan og Byg-afdelingen, som består af 20 medarbejdere fordelt på:

 • Planteamet, som varetager overordnet byplanlægning med bl.a. kommuneplan, lokalplaner og boligpolitik.
 • Byggesagsteamet, som behandler konkrete ansøgninger om byggesager, dispensationer og forespørgsler vedr. lokalplaner og BBR.
 • Det almene boligområde, som håndterer myndighedsbehandling i forhold til alment byggeri (skema A, B og C) og tilsyn med almene boliger.

Plan og Byg er forankret i Center for By og Miljø. Vi dækker det samlede plan- og myndighedsområde med afdelingerne Natur og Miljø, Vej og Park og Driftsgården.

Vi sætter pris på en kultur, der er funderet på en høj grad af tillid og godt humør, hvor vi sammen udvikler Center for By og Miljø til en god og spændende arbejdsplads, der skaber løsninger sammen med vores interessenter.

Vi holder til i et nyt rådhus på Stiager 2 i 3500 Værløse. Vi sidder i åbne storrumskontorer med fleksible pladser, og vi har bl.a. en god kantine.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
Afdelingsleder for Plan & Byg, Anny Toftkær, 7216 5893.

Ansøgningsfrist er den 10. januar. Vi afholder 1. samtaler 18. januar 2021, og evt. 2. samtale den 22. januar 2021.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +