Byplanlægger

Ambitiøs byplanlægger til strategisk byudvikling og lokalplanlægning i Furesø Kommune.

Virksomhed:

Furesø Kommune

Arbejdssted:

Værløse

Ansøgningsfrist:

19/04/2021

Vil du være med til at udvikle Furesø Kommune i samarbejde med borgere, virksomheder og interessenter?

Furesø Kommune er en grøn bosætningskommune med stort politisk fokus på at skabe velfungerende boligområder, stærke lokalsamfund og moderne bymidter. Furesø byråd har vedtaget 8 mål for, hvordan Furesø Kommune skal udvikle sig frem mod år 2030. Målene skal være med til at fastholde, at Furesø om 10 år fortsat er en attraktiv kommune at bo og leve i.

Der er flere større og spændende byudviklingsprojekter på tegnebrættet. Værløse bymidte og Farum bymidte skal udvikles til levende mødesteder skabt af handelsliv, kulturliv og hverdagsliv. Kommuneplanen skal igennem en fuld revision og skal for første gang være digital.

Kommunen har udviklet Furesømodellen for Borgerinddragelse, som lægger vægt på tidlig og tæt dialog og samarbejde med vores engagerede borgere, foreninger og virksomheder. Det sætter en ambitiøs ramme for at udvikle nye modeller for inddragelse og giver plads til at teste nye metoder af.

Planteamet

Du bliver en del af planteamet i afdelingen Plan og Byg. I planteamet har du, i samarbejde med 6 kollegaer, ansvaret for lokalplaner og udviklingsprojekter, der fremmer levende og trygge lokalsamfund og bykvalitet. Teamet bidrager også til forskellige strategier og politikker, som f.eks. på boligområdet. En del af teamets opgaver omfatter digitalisering af planer, hvor første skridt er den nye digitale kommuneplan. Tidlig og god involvering af grundejere, interessenter og borgere er et naturligt fokus i såvel store som mindre planer.

Planteamet har et ambitiøst og fagligt fællesskab. Vi prioriterer tid til sparring og har som mål, at hver enkelt plan bidrager til teamets faglige udvikling. Teamet er gode til at samarbejde både internt i teamet, på kryds og tværs af rådhuset og med eksterne samarbejdspartnere. I teamet får du bl.a. som din første opgave ansvaret for at drive byudviklingen af Fremtidens Værløse Bymidte.

Om dig

Du brænder for planlægning og byudvikling, er fagligt dygtig og evner at få alle aktører med om bord i byudviklingen. Du har blik for arkitektur og byrum, og hvilke krav det enkelte sted stiller til god arkitektur. Du sætter samtidig en ære i gode processer og i at omsætte det til administrerbare planer, der er solidt forankret i planloven.

Vi forestiller os, at du:

  • Er en erfaren byplanlægger eller arkitekt
  • Har kendskab til Planloven
  • Har erfaring med byudviklingsprojekter
  • Er god til at kommunikere både skriftligt og mundligt
  • Har erfaring med eller lyst til at facilitere og udvikle borgerinddragelse
  • Har interesse for brug af GIS og data
  • Har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor arkitektur, byplanlægning eller lignende.

Organisationen

Du bliver ansat i Plan og Byg-afdelingen, som består af 20 medarbejdere fordelt på:

  • Planteamet, som varetager overordnet byplanlægning med bl.a. kommuneplan, lokalplaner og boligpolitik.
  • Byggesagsteamet, som behandler konkrete ansøgninger om byggesager, dispensationer og forespørgsler vedr. lokalplaner og BBR.
  • Det almene boligområde, som håndterer myndighedsbehandling i forhold til alment byggeri (skema A, B og C) og tilsyn med almene boliger.

Plan og Byg er forankret i Center for By og Miljø. Vi dækker det samlede plan- og myndighedsområde med afdelingerne Natur og Miljø, Vej og Park og Driftsgården.

Vi sætter pris på en kultur, der er funderet på en høj grad af tillid og godt humør, hvor vi sammen udvikler Center for By og Miljø til en god og spændende arbejdsplads, der skaber løsninger sammen med vores interessenter.

Vi holder til i et nyt rådhus på Stiager 2 i Værløse. Vi sidder i åbne storrumskontorer med fleksible pladser, og vi har bl.a. en god kantine. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
Afdelingsleder for Plan & Byg, Anny Toftkær, 7216 5893.

Ansøgningsfrist er den 19. april kl. 9. Vi afholder 1. samtaler 21. april 2021. Evt. 2. samtale den 23. april.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +