Byplanlægger

Engageret byplanlægger til Team Plan og Byudvikling.

Virksomhed:

Hørsholm Kommune

Arbejdssted:

Hørsholm

Ansøgningsfrist:

16/03/2020 23:59

Engageret byplanlægger til Team Plan og Byudvikling

Vil du være med til at skabe grundlaget for Hørsholm Kommunes fremtidige udvikling? Har du lyst til at arbejde tværfagligt og dialogorienteret med byudviklingsprojekter? Og har du lyst til at sikre en høj kvalitet i lokalplaner? Så har vi jobbet til dig.

Om stillingen

Vi søger en ny kollega, der kan bidrage aktivt til arbejdet med kommune- og lokalplanlægning, helhedsplanlægning, borgerinddragelsesprocesser, arealudvikling samt byudviklingsprojekter. Der er aktuelt en stor efterspørgsel på lokalplaner, dels i form af byudviklingsprojekter, der kræver nyt plangrundlag og dels i form af byplanrevisioner, som en del af en politisk ambition om et bedre og enklere administrationsgrundlag. Byudviklingsprojekter er blandt andet områder i Bymidten, langs Usserød Kongevej og området ved Kokkedal Station. Områderne er udpeget i kommunens fortætningsstrategi i Kommuneplan 2017-29. Vi arbejder desuden med bæredygtighed som et centralt tema i udviklingen af kommunen.

Du vil ligeledes bidrage til teamets øvrige plan- og myndighedsopgaver, besvarelse af eksterne og interne forespørgsler samt forhåndsdialog, ligesom du vil indgå i den faglige og tværgående sparring i teamet. Vi tilbyder et spændende job med en travl og afvekslende hverdag, hvor du kommer til at bidrage til den fremtidige udvikling af Hørsholm Kommune. Du vil få mulighed for at arbejde både selvstændigt og indgå i tværfaglige samarbejder med andre centre og teams på rådhuset.

Om dig

Vi forventer at du har en faglig baggrund indenfor fysisk planlægning, f.eks. arkitekt, ingeniør, urban designer, geograf el. lignende og har kendskab til byudvikling, planprocesser, gældende lovgivning samt dens muligheder og begrænsninger. Vi forventer at du:

  • har planfaglig indsigt og min. 3 års erfaring med lokalplanlægning
  • har politisk tæft, og erfaring med servicering af det politiske niveau
  • har fokus på kvalitet i arbejdet, kan vurdere projekter og gå i faglig dialog om gode løsninger
  • er en struktureret og dialogorienteret projektleder
  • er god til at kommunikere og formidle – skriftligt såvel som mundtligt og meget gerne også visuelt
  • kan overskue komplekse opgaver og flere på en gang
  • kan se mulighederne, tage initiativ til at gribe dem og ansvaret for at realisere dem

Om os

Center for By og Miljø er placeret på Hørsholm Kommunes Rådhus og centeret har ca. 60 medarbejdere. Vi er en arbejdsplads med en åben og uformel omgangstone, og du vil få dygtige og imødekommende kolleger. I Team Plan og Byudvikling er der blevet mulighed for at forøge teamet med endnu en medarbejder. Du bliver en del af et team på 5 kompetente kolleger.

I Team Plan og Byudvikling arbejder vi aktuelt med en ny plan- og udviklingsstrategi for kommunen, der skal følges op af en ny kommuneplan. Vi har derudover en masse spændende projekter i gang og i pipeline, projekter på forskellige stadier, fra visions- og idéniveau til lokalplanfasen. I forbindelse med kommunens udviklingsprojekter og – planer, er behovet for bedre og tidlig borgerinddragelse blevet tydelig, derfor arbejder vi med at give borgerinddragelsen mere kvalitet. Blandt andet med digital inddragelse i form af BorgerLab.

Mere viden

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og vi har fleksibel arbejdstid. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer efter principperne i Ny Løn. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23 og 24 marts 2020. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teamleder for Plan og Byudvikling Rikke Krogsgaard Jakobsen på telefon 48492470 og mail rkj@horsholm.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +