Byplanlægger til den store skala i Odense Kommune

Til vores kommuneplanteam søger vi en nysgerrig byplanlægger, som kan indgå i vores team og bidrage til at fastholde og udvikle vores ambitiøse kommuneplan. Som byplanlæggere arbejder vi med udviklingen i den store skala. Lyder det som noget for dig, så læs videre.

Virksomhed:

Odense Kommune

Arbejdssted:

Odense

Ansøgningsfrist:

07/09/2022

Som byplanlæggere arbejder vi med at fastlægge rammerne for byens vækst og byens omdannelse. Vi arbejder i feltet fra at koordinere og holde styr på de arealer, som er til rådighed for kommunens udvikling, ned til den lille skala, hvor vi sætter fokus på æstetik og kvalitet i byens omdannelse.

Vores kommuneplan skal sikre de rette og smukke rammer for det gode og sunde liv for borgerne, trivsel og vækstmuligheder for virksomheder og fastholdelse og udvikling af de grønne strukturer, som samlet set understøttes af en ambitiøs klimadagsorden.

Om jobbet

Du kommer til at være en del af et team bestående af 4 personer, hvis hovedopgave er kommuneplanområdet. Udover det tilbagevendende arbejde med kommuneplanrevision indeholder stillingen forskellige ad hoc planopgaver. Du kommer til at indgå i dialog med både interne fagkollegaer, politikere og eksterne samarbejdspartnere. Teamet består af forskellige fagligheder, som giver dynamik i det daglige samarbejde – en dynamik vi håber kan suppleres med din faglighed, idet vi i forventer du har lyst til at analysere, koordinere, har rumlig forståelse, kan arbejde med forståelse for byens æstetik, udvikle og planlægge på et højt fagligt niveau i tæt samarbejde med resten af teamet.

Det er en fordel, dog ikke et krav, at du har erfaring med at arbejde med byudvikling i en større skala eller i en kommuneplanmæssig kontekst og har kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation.

Kommuneplanteamet er organisatorisk en del af kontoret for Arealudvikling og Salg, Byudvikling, By- og Kulturforvaltningen. Du kommer til at bidrage til den samlede forvaltnings arbejde med at understøtte Odenses rejse på vej – fra stor dansk by til Danmarks grønneste storby.

En udvikling, som du kan læse om på Odense Kommunes hjemmeside, og hvor flere fyrtårnsprojekter er på vej – særligt afledt af, at byrådet har besluttet, at Odense skal være klimaneutral i 2030.

Om os

I By- og Kulturforvaltningen arbejder vi med alt fra byudvikling, kulturelle begivenheder, drift af kommunens ejendomme, veje og parker til lokalplaner, og erhvervsudvikling. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Landskabsarkitekter, rengøringsassistenter, ingeniører og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte en bæredygtig fremtid for Odense.

Med vores brede opgaveportefølje spiller vi i By- og Kulturforvaltningen en helt central rolle i Odenses udvikling mod at blive en storby med omtanke og i at sikre de bedste rammer for velfærden. Vores fælles mål i forvaltningen er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi. Med andre ord arbejder vi for at gøre en forskel for borgerne i Odense. Som medarbejder i By- og Kulturforvaltningen er du med til at gøre den forskel, som er så vigtig for velfærden – uanset om du drømmer om at gøre forskellen for den enkelte borger i hverdagen eller for os alle sammen for fremtiden.
Om dig

Du har en relevant videregående uddannelse – det kan være arkitekt, urban designer, landskabsarkitekt, geograf, landinspektør, byplanfaglig ingeniør eller anden relevant lang videregående uddannelse.

Personlige kompetencer

 • God til at kommunikere og formidle, samarbejde og finde løsninger
 • Garvet eller nyuddannet – vigtigst er, at du brænder for fysisk planlægning
 • Har rumlig forståelse og har sans for en helhedsorienteret tilgang
 • God til at sætte dig ind i nyt stof
 • Begejstret for at udvikle kompetencer i forhandling og dialog med mange parter
 • Evt. kendskab til markedsaktørernes behov og ønsker for arealer til projektudvikling
 • Indsigt i eller optaget af at lære om planloven og de vilkår, der omgiver planområdet
 • Holdspiller

Vi tilbyder

Du bliver en del af et team, der:

 • Er ambitiøst for at udvikle de fysiske rammer for Odense Kommunes fremtidige udvikling gennem den fysiske planlægning
 • Sammen med vores fagkollegaer er solidt funderet i en organisation præget af højt fagligt miljø, hvor du også får mulighed for at udvikle din faglighed
 • Er placeret i smukke rammer på Odense Slot – 5 minutter fra banegården
 • Er ved at opstarte arbejdet mod den nye kommuneplan og der er mulighed for justere opgaverne til dine spidskompetencer
 • Er samarbejdsorienteret i tilgangen til opgaveløsningerne både med interne og eksterne parter.
 • Løn og ansættelsesvilkår
 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid (37 timer), og det er en specialiststilling. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022.

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte byplanlægger Jesper Lundstrøm på 2362 9605, byplanlægger Merete Hvid Dalnæs på 5142 8902 eller kontorchef for Arealudvikling og Ejendomshandel Pia Bay Christiansen på 6551 2653.

Du kan du kan dykke ned i vores kommuneplan på Odense Kommunes hjemmeside.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 7. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. september 2022.

Søg stilling

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Kontakt

Byplanlægger Jesper Lundstrøm tlf. 23629605


Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +