Byplanlægger

I Greve Kommune skaber vi rum for det gode liv - tæt på storbyen, tættere på naturen. Har du lyst til at være med på rejsen og præge den fysiske udvikling af kommunen? Så er jobbet som byplanlægger noget for dig.

Virksomhed:

Greve Kommune

Arbejdssted:

Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Ansøgningsfrist:

27/06/2023

greve-kommune-logo

Greve Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Det skal i høj grad ske ved at udvikle og omdanne små og større områder i den eksisterende by. I Planteamet er det vores opgave at sikre, at det sker med respekt for de kvaliteter kommunen allerede rummer, og med blik for de muligheder, som åbner sig, når vi laver om på den planlagte by. Vi søger derfor en ny kollega, som kan bidrage aktivt med forskellige typer af opgaver inden for planområdet.

Om jobbet

Som byplanlægger kommer du til at arbejde med både små og større byudviklingsopgaver, hvor du får en bred berøringsflade ud i organisationen, alt fra specialiserede fagområder til de forskellige ledelsesniveauer.

I planteamet er vi optaget af, at den politiske retning fra planstrategien tænkes ind i alle lo­kalplaner og beslutninger om større ændringer af byen, så vi sikrer, at hver lokalplan giver sit bidrag til byudviklingen.

Vi har brug for en kollega, som kan bidrage aktivt til dette arbejde, hvor opgaverne bl.a. indfatter:

 • Udarbejdelse af lokalplaner i samarbejde med øvrige kollegaer samt tilhørende bygherrekontakt
 • Indgå i tværkommunalt samarbejde om en ny anlægslov for Køge Bugt Strandpark
 • Håndtering af eksterne og interne forespørgsler på planområdet
 • Dialog med borgere, erhvervsliv, developere og andre interessenter
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk behandling

Du vil også komme til at indgå i det kommende arbejde med kommuneplanen. Herudover forventer vi også, at du deltager aktivt i teamets (faglige) udvikling, hvor vi bl.a. har fokus på at sikre gode lokalplaner, der er til at administrere efter samt gode lokalplanprocesser.

Om dig

Du er en skarp byplanlægger med styr på planfagligheden. Du har en god forståelse for det at være i en kompleks kommunal organisation, hvor mange hensyn skal tænkes ind og bringes i spil. Vi lægger vægt på, at du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og at du kan indgå i konstruktive dialoger med både developere, investorer, borgere og erhvervsliv, der kan have modsatrettede interesser. Vi er gode til at bruge hinandens styrker og lægger vægt på, at du både kan arbejde selvstændigt og ved, hvornår du skal inddrage andres viden og søge råd.

Derudover lægger vi vægt på:

 • At du har erfaring med planområdet, herunder lokalplanlægning
 • At du har en god forståelse for myndighedsrollen
 • At du kan tænke i løsninger i samspil med andre fagområder, som giver en bedre by for borgerne
 • At du kan vurdere bebyggelsesplaner
 • Kan projektplanlægge, styre processer og i den forbindelse indtænke det politiske niveau
 • At du har lyst til at være med i et engageret team, hvor vi bruger vores forskelligheder som en styrke

Du har en relevant akademisk uddannelse som fx arkitekt, landskabsarkitekt, landinspektør, ingeniør, geograf, urban designer eller tilsvarende byplanfaglig uddannelse.

Om os

I Greve Kommune er der højt til loftet og kort vej til beslutningerne. Vi lægger vægt på, at vi har det rart og sjovt med hinanden, og at vi har en uformel og respektfuld omgangstone, kaffe på kanden og en god balance mellem familie- og arbejdsliv. Hos os vil du få:

 • Afvekslende opgaver og faglige udfordringer, der løses i samarbejde med engagerede kollegaer
 • Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
 • Et godt og uformelt arbejdsklima med dine kollegaer
 • En arbejdsplads med tværgående indsatser og plads til aktive bidrag i arbejdet
 • Mulighed for hjemmearbejde i op til to dage om ugen, herunder fast om fredagen.

Vi ser det som en styrke, at vi er en enhed i Center for Teknik & Miljø, der består af 2 teams indenfor henholdsvis byplanlægning (Planteamet) samt vejområdet og kommunale grønne arealer (Vej- og Landskabsteamet).

Vi sætter pris på socialt sammenhold, og har desuden en aktiv personaleforening, som arrangerer alt fra fester til landskamp-ture. Herudover er der adgang til kantine samt frugtordning.

Yderligere oplysninger

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Anna Ravn på telefon 4397 9818 eller byplanlægger John Jeppesen på telefon 4397 9452. Du kan læse mere om Greve Kommune og Center for Teknik & Miljø på vores hjemmeside www.greve.dk.

Forventet tiltrædelse er senest den 1. september 2023. Da vi snart går ind i sommerferien, så har vi valgt at holde samtalerne i juli måned (den 3. juli og evt. 2. samtale den 5. juli 2023). Derfor er ansøgningsfristen onsdag den 27. juni 2023.

Der er tale om en fast stilling med en arbejdsuge på 37 timer med flexordning. Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst, med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Greve Kommune

Greve Kommune er en grøn forstad, som er ved at være fuldt udbygget, og derfor skal den eksisterende by omdannes og den oprindelige planlægning retænkes. Det er en udvikling der sætter fokus på det fysiske miljø til synlig gavn for borgere og virksomheder. Der lægges bl.a. vægt på at udvikle nuancerede boligområder, skabe flow og forbindelser i byen samt sikre liv mellem bygningerne. Det er også en udvikling, der har fokus på at udnytte de naturværdier, der findes i kommunen med den lange kyststrækning, nye skovområder samt sammenhæng med de store rekreative og friluftsmæssige vigtige støttepunkter i Køge Bugt Strandpark og Hedeland.

Kontakt

Byplanlægger Anna Ravn
på tlf.: 43 97 98 18

Byplanlægger John Jeppesen
på tlf.: 43 97 94 52

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +