Byplanlægger

Haderslev Kommune søger byplanlægger

Virksomhed:

Haderslev Kommune

Arbejdssted:

Haderslev

Ansøgningsfrist:

20/05/2020

I Haderslev Kommune er der godt gang i aktiviteterne, og vores erhvervsliv står ikke tilbage for udviklingen. Derfor oplever vi en stor efterspørgsel på plangrundlag både til boligbyggeri og erhverv i lille og stor skala.
Vi søger derfor en erfaren byplanlægger, der har godt styr på processen omkring udarbejdelse af lokalplaner. Din rolle bliver at koordinere det tværgående samarbejde, sikre den nødvendige faglighed og en glidende proces.

Haderslev Kommune består af hovedbyen Haderslev som er gammel garnisonsby med en skøn middelalder bydel. Centerbyerne Vojens og Gram er placeret dels i midten og dels længst vestpå i den langstrakte kommune.
Der er flere store og skønne naturarealer lige fra den østvendte kystlinje til plantagerne i vest. Vi har flere attraktive virksomheder og attraktioner herunder blandt andet Skrydstrup Flyvestation og en af Danmarks største campingpladser.

I Haderslev Kommune vil vi helhedstænkningen, og derfor består Afdelingen for Planlægning af både planlæggere, trafikplanlæggere og naturplanlæggere.
Vi er 20 engagerede og kompetente medarbejdere, der arbejder tæt sammen og tilsammen besidder en bred vifte af faglighed. Vi hjælper og støtter hinanden i en travl hverdag, hvor der skabes plads til fordybelse og sjov. Vi vil hinanden.

Med dig på holdet vil vi være 13 planlæggere, som arbejder med kommune- og lokalplanlægning, plan- og landzoneadministration, byudvikling, bevaringsværdige bygninger, klima, VVM, miljøvurdering og energiplanlægning.

Arbejdsområder
Udarbejdelse og administration af lokalplaner vil være dit omdrejningspunkt.
Til nogle lokalplaner vil der også skulle udarbejdes kommuneplantillæg og det arbejde vil også være din opgave. Du skal kunne tage ansvar for opgaven fra start til slut. Og faktisk også bagefter når lokalplanen tages i brug og der kommer spørgsmål til den og alle de andre lokalplaner, vi har.
Du vil få en bred samarbejdsflade internt i huset og eksternt, hvor du vil skulle arbejde sammen med fx rådgivere, projektudviklere og bygherrer.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:
Udarbejde lokalplaner og kommuneplantillæg herunder varetage tovholderfunktionen for de deltagende parter
Sikre den politiske proces fra opstartssag til endelig vedtagelse af plangrundlag
Håndtere besvarelse af borgerhenvendelser relateret til planlægningen
Udarbejde sagsfremstillinger i forbindelse med planlægningen.

Dine faglige kompetencer
Vi forventer, at du har:
En baggrund som arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, byplanlægger eller lignende
Nogle års erfaring med udarbejdelse af lokalplaner gerne i offentligt regi
Erfaring med elektroniske værktøjer, herunder Adobe-pakken og GIS
Gode formidlingsevner, både mundtligt, skriftligt og grafisk
Lyst til en åben og serviceorienteret dialog med borgere og virksomheder.
Et grundigt kendskab til planloven.

Dine personlige kompetencer
Som person forventer vi, at du er:
Struktureret, serviceorienteret, tillidsvækkende og troværdig
Udadvendt og trives i en dynamisk dialog med kolleger, borgere og virksomheder
God til at få dine opgaver afsluttet – helt afsluttet
Empatisk, lyttende og uhøjtidelig.

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads, hvor vi ikke går af vejen for at prøve noget nyt.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel er omdrejningspunktet. Vi har en åben og uformel omgangstone.
I Teknik og Miljø arbejder vi aktivt for at skabe muligheder for, at mennesker kan leve et godt liv og virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fællesskabet – dette arbejde vil du blive en naturlig del af.
I planafdelingen glæder dine kolleger sig til at byde dig velkommen.
Vi sætter en ære i at planlægningsarbejdet sker på et højt fagligt niveau og ser frem til at udvikle kommunens plangrundlag sammen med dig. Hos os får du en arbejdsdag med masser af udfordringer og ansvar fra dag ét.
Dit daglige arbejdssted vil være “Schaumanns Klædefabrik”, Simmerstedvej 1A, Haderslev.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.

Tiltrædelsestidspunkt: 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Vil du vide mere?
Så kontakt endelig afdelingsleder for Planlægning, Christina Vedel-Birch Andersen, telefon 20 23 84 74 mail cvba@haderslev.dk eller fagkoordinator Mie Søgaard Rasmussen, telefon 23 71 98 87 mail msra@haderslev.dk.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV samt relevante bilag via knappen “Send ansøgning” senest onsdag den 20. maj 2020 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 25. maj 2020.

Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har indført røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +