Byplanlægger

Middelfart Kommune søger alsidig byplanlægger

Virksomhed:

Middelfart Kommune

Arbejdssted:

Middelfart

Ansøgningsfrist:

18/10/2020

Det går stærkt i Middelfart Kommune. Store by- og anlægsprojekter er undervejs og befolkningstallet stiger. Væksten er høj og vi har gang i adskillige udviklingsprojekter, både i by og land. Det stiller store krav til kommunens plangruppe, men også rigtig gode muligheder for at være med til at præge Middelfart i en spændende retning. Vi har derfor brug for en byplanlægger, der med energi og faglighed vil være med til at analysere, strukturere og planlægge opgaver, der kan understøtte denne udvikling.

Som vores nye byplanlægger kan du få afgørende betydning for den fortsat gode udvikling af byer og landsbyer og af vores borger- og virksomhedsservice på planområdet.

Hvad får du?

Du bliver en del af plangruppen, som består af syv planlæggere, der arbejder meget bredt med byudvikling og fysisk planlægning. Det er en eftertragtet plads der bliver ledig og det gør den, fordi en af vores dygtige kollegaer efter mange år i plangruppen skifter arbejdsspor.
Alsidigheden i arbejdet hos os er stor, men det er også nødvendigt, når vi gerne vil blive ved med at yde en god service for brugere og borgere, samtidig med at ambitionsniveauet på vegne af kommunen, er meget højt.

Teamet er tæt knyttet til den mere overordnede strategiske planlægning i udarbejdelse af henholdsvis planstrategi og kommuneplan, der udarbejdes i et bredt tværfagligt samarbejde med de øvrige kommuner i trekantsområdet.

”Broerne begynder her” er overskriften på den vision, som byrådet i Middelfart Kommune har sat som pejlemærke for vores arbejde og udvikling i kommunen. Opskriften er samarbejde, dialog og partnerskaber med andre for at fremme en positiv og bæredygtig udvikling af kommunen.

Vi forfølger visionen ved at arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for kvalitet og mangfoldighed i den fysiske udvikling. Det gælder både udviklingen i byområder med høj befolknings- og erhvervsvækst, samt i landområder og mindre byer, hvor væksten er mere beskeden.

Plangruppen beskæftiger sig med by- og områdefornyelsesprojekter i både byer og landdistrikter, og udarbejder konkrete forslag til lokalplaner, fornyelse og forskønnelse af offentlige byrum og kulturmiljøer i kommunen. Herudover arbejder vi indgående med at bevare den værdifulde byggede kulturarv i hele kommunen.

Afdelingen er præget af en uformel og professionel tilgang til opgaverne, som løses i tæt dialog med kolleger, borgere, erhvervsliv, interessenter og selvfølgelig politikerne. I Middelfart Kommune lægger vi stor vægt på at der er kort fra beslutning til handling og konkrete resultater er helt afgørende for os. Og så er vi en arbejdsplads, hvor der fokus på det gode samarbejde og godt arbejdsmiljø i både afdelingen og forvaltningen.

Hos os er du med fra start til slut i processerne; Fra idé til projekt, fra beslutning til udmøntning og til færdigt resultat. Vi forventer derfor, at du kan og vil arbejde selvstændigt og handlekraftigt, så projekter og planlægning bliver fulgt helt til dørs.

Blandt de opgaver vi beskæftiger os med lige nu er:

 • Udvikling, design og planlægning af nye bæredygtige boligområder i såvel Middelbart by og kommunens øvrige bysamfund
 • Byudviklingsplan for Middelfart Trafikhavn
 • Områdefornyelser i Nørre Åby og Ejby
 • KlimaHavnen – plan for sikring mod stigende havvand
 • Ny Kommuneplan 2021
 • Lokalplaner i alle skalaer, lige fra højhusbyggerier og genudnyttelse af et tidligere oliedepot til lokalplaner for mindre udstykninger og udstykninger for over 600 nye boliger
 • Boligudbygningsplan

Derudover har vi en travl og spændende hverdag, hvor administration og den daglige drift med borgerhenvendelser, dispensationer, landzonetilladelser, udstykninger og erhvervsservicering også fylder. Det samme gør de mange tværsektorielle samarbejder om alt fra multifunktionel jordfordeling, salg af erhvervsjord, byliv, attraktivitet og detailhandel.

Hvad får vi?

Vi søger en alsidig byplanlægger-profil, der evner at arbejde både struktureret og løsningsorienteret med den fysiske planlægning. Du kan sætte struktur, form og retning på planarbejdet, og gennem tværfagligt udsyn og nysgerrighed løse både de store visionære udviklingsopgaver, samt de mere driftsbetonede daglige opgaver på området. Du skal have lyst til at løfte opgaver i alle skala.

I Middelfart er vi optaget af grønne løsninger, så det er en fordel, hvis du har interesse for grøn planlægning – dvs. er optaget af natur og klima og landskabskvalitet i planarbejdet og kan omsætte det i konkrete projekter.

Dine kompetencer:

 • Du har en relevant akademisk uddannelse indenfor byplanlægning
 • Du er en erfaren planlægger, som naturligt sætter sig for bordenden
 • Du har forudsætninger og faglig indsigt for at kunne arbejde selvstændigt med planloven og dens muligheder og begrænsninger, herunder særligt kommune- og lokalplanlægning. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med planlægning i forhold til detailhandel
 • Du har gode kommunikative evner i såvel tekst og tegning/grafik, og kan formidle kompliceret fagligt stof på en let forståelig måde i dialogen med kollegaer, politikere, borgere og eksterne samarbejdspartnere
 • Du har lyst og evner til at styre processer med mange aktører og interessenter
 • Du er udadvendt med fokus på god dialog i forhold til borgere, virksomheder, politikere og andre afdelinger og evner at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du kan bevæge dig ubesværet fra strategisk byplanlægning til hands-on opgaveløsning
 • Du er optaget af at dele og få ny viden, så projekter og planer løftes til et nyt niveau.

Det praktiske

Vi tilbyder en fuldtidsstilling. Din løn og andre vilkår forhandles i henhold til overenskomst med baggrund i din uddannelse og erfaring. Tiltrædelse er den 1. december 2020.

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +