By­plan­læg­ger eller spe­ci­al­kon­su­lent til kompleks by­plan­læg­ning i Plan, Teknik og Miljø

Aarhus Kommune er i rivende udvikling og går i disse år fra at være en stor by til at være en storby. Teknik og Miljø spiller en central rolle i at rammesætte udviklingen, og vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i Plan og Byggeri med en mulighed for at være med til at bidrage til dette arbejde.

Virksomhed:

Aarhus Kommune

Arbejdssted:

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Ansøgningsfrist:

26/04/2022

Vi søger en dygtig og ambitiøs byplanlægger eller specialkonsulent indenfor kompleks byplanlægning, der med stor erfaring i projektledelse og fysisk planlægning kan træde ind i denne virkelighed og blive en del af vores projektlederteam. Vi har brug for en profil, der forstår de politiske processer og samarbejder i en stor kommune, og som er i stand til at koordinere og styre store planopgaver inden for de rammer, der er fastlagt for opgaven. Du bliver en del af en afdeling i udvikling, og du skal bidrage til at løse de ambitiøse mål, som byrådet i Aarhus har sat for byens udvikling og vækst.

Konkret vil din opgave være at løse særligt komplekse helhedsplaner og store lokalplaner, dvs. planer som:

 • indeholder særlige forventninger ift. de kommunale, økonomiske interesser (kommunal arealudvikling)
 • har særlige politiske og/eller strategiske hensyn i forhold til byrådets prioriteringer herunder mål om vækst
 • har flere udviklere med modsatrettede interesser, herunder statslige ejere og myndigheder
 • har en høj tæthed og forskelligartede politiske ønsker

Du bliver en del af et team på ca. 11 projektledere i afdelingen for Helhedsplanlægning. Arbejdet foregår i et tværfagligt miljø med dygtige medarbejdere fra hele Teknik og Miljø, eksterne konsulenter samt fra øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.

Din profil:
Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag

 • En relevant akademisk byplanfaglig uddannelse som fx byplaningeniør, arkitekt o.lign.
 • Godt kendskab til emner som byplanlægning, planprocesser, planlov samt dens muligheder og begrænsninger
 • Analytiske evner i forhold til at kunne se stedets potentiale og omsætte dette til konkrete løsningsforslag ud fra mange forskelligrettede hensyn
 • Projektledelseserfaring fra en større organisation, privat eller offentlig, og med tilsvarende fagligt indhold, herunder forståelse for de politiske beslutningsprocesser
 • Relevant erfaring med at styre lange og komplekse processer med mange interne og eksterne fagligheder og interessenter, der kan have forskellige dagsordner

Personlige kompetencer

 • En struktureret og systematisk arbejdsfacon med gode analytiske evner. Overblik og struktur er således en forventning.
 • Processtærk, hvor det forventes, at du kan kommunikere med alle, på en klar og velargumenteret men også respektfuld facon.
 • Blik for de utraditionelle samarbejder, skabe rum for løsninger på tværs af fagligheder og flair for både at lytte og foreslå nye veje til løsninger.
 • Empati og evne til hurtigt at sætte sig ind i udfordringer af både faglig karakter og samarbejdsrelaterede. En god portion humør vil også blive vægtet positivt.

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder en plads i en forvaltning, hvor dit bidrag gør en forskel for Aarhus. Du vil blive en del af en god, travl og spændende hverdag i en magistratsafdeling med mange forskellige opgaver og udfordringer – et sted hvor du kan udvikle dig og sætte dit aftryk. Du kommer til at arbejde i en afdeling, som er tæt på borgerne, tæt på det politiske og i centrum af byudviklingen i Aarhus.

Byrådets visioner for byens udvikling og vækst medfører en øget tilgang af ønsker til ny byudvikling, omdannelse af nedslidte erhvervsområder til blandede byformål, ændringer i udsatte boligområder samt store og små ønsker til fysiske forandringer generelt i hele kommunen.

Samtidig er der stigende forventninger til at balancere politiske visioner, borgerinteresser, markedsmæssige realiteter, stramme budgetter og evnen til at udvikle og sikre den gode byplanmæssige helhedsløsning fra første spæde ide til realisering.

I Plan arbejdes der med udarbejdelse af helhedsplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, kommuneplantillæg og der bidrages ind i den overordnede kommuneplanlægning og politikker. Der er løbende et tæt samspil med det politiske niveau, som udgøres af rådmanden, Teknisk Udvalg og byrådet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Som specialkonsulent forudsættes det, at medarbejderen har viden, kompetence og erfaring, som rækker ud over det forventelige i en basisstilling. Der ligger en forventning om, at medarbejderen har en dyb og indgående forståelse for den måde, organisationen fungerer på, organisationens behov, samt hvordan man kan arbejde proaktivt både i og med organisationen, så man opnår optimale resultater. Kompetencen har en strategisk betydning for organisationen.

Specialkonsulenten forventes at arbejde på et højt fagligt niveau og med opgaver, der kræver en høj selvstændig ansvarsvaretagelse og det forventes at erfaring og fagligt niveau ligger ud over, hvad andre i organisationen generelt har.

Hvis du vil vide mere:

Er du velkommen til at kontakte: Områdechef for Plan og Byggeri Eva Møller Sørensen, 4187 3737.

Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 26. april 2022.

Bemærk at vi blot har behov for et motiveret CV med relevant joberfaring og relevante referencer. Ansøgere bedes anføre en fortrolig e-mail adresse i ansøgningen. Vi er desuden interesseret i at høre, hvor ansøgerne har set annonceringen.

Ansættelsesprocessen

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og der gennemføres samtaler i uge 19. Alle der har været til samtale, får en hurtig tilbagemelding fra Planchefen.

Efter ansættelsen

Der er tre måneders prøvetid. Efter ca. 6 ugers ansættelse afholder Udviklingskonsulenten en opfølgningssamtale med den nyansatte og Planchefen, for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start.

Om os

Gode informationer og relevante link – Bilagssamling

Århusfortællingen: https://aarhus.dk/media/16234/aarhusmaal-og-aarhusfortaelling-2018-2021.pdf

Planstrategi 2015: https://aarhusplanstrategi2015.dk/

Kommuneplan 2017: https://aarhuskommuneplan2017.dk/

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +