Byplanlægger/GIS-koordinator

Kom og bliv en del af en ambitiøs kommune i vækst

Virksomhed:

Vallensbæk Kommune

Arbejdssted:

Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Ansøgningsfrist:

17/01/2022

Vil du være en del af arbejdet med en omfattende udbygning og byudvikling i en kommune med en stigende befolkningstilvækst? Trives du med at have ansvar og indflydelse, og er du god til dialoger med borgerne, virksomheder, foreninger og andre interessenter? Så har vi en ledig stilling som byplanlægger med det daglige ansvar for kommunens GIS.

Vil du arbejde i en dialogbaseret og dynamisk kommune med gode arbejdsforhold?

Sammenlignet med mange andre kommuner er vi relativt få personer på hvert felt, og derfor lægger vi vægt på at have et fagligt miljø, hvor vi sparrer med kollegaerne også uden for vores egen specifikke fagkompetence. Dette opfatter vi som en styrke, da vores samlede faglige viden bliver større end den enkeltes kernekompetencer.

Vi har en løbende dialog med det politiske niveau og den øvrige organisation for at sikre, at kommunens sagsbehandling på vores område er i samklang med Kommunalbestyrelsens politiske visioner og målsætninger.

Vi er en afdeling, hvor ansvarlighed og faglig stolthed er i højsædet. Vi er præget af en åben og uhøjtidelig omgangstone og af, at vi gerne vil arbejde i og for fællesskabet.

Om opgaverne

Du vil komme til at deltage i arbejdet med at udarbejde nye lokalplaner for at kunne realisere nye udviklingsprojekter, hvor ældre områder omdannes til nye og tidssvarende boligområder. Samtidig arbejder vi på at forny vores plangrundlag, som tiden er løbet fra med det mål at skabe fremtidens boligby, hvor grønt byliv med central beliggenhed er i fokus.

Udarbejdelse af nyt plangrundlag sker efter en forudgående dialogproces med borgere, erhvervsliv og andre interessenter.

Du vil også skulle bidrage til udarbejdelse af overordnet planlægning som kommuneplan og i det daglige samtidig skulle løse ad hoc-opgaver, der knytter sig til plan- og geodataområdet.

På geodataområdet har du som GIS-koordinator det daglige ansvar for kommunens GIS og geodata, og du skal:

 • varetage driften af kommunens GIS-systemer, herunder opsætning og vedligehold af data, brugerstyring, kontakt til leverandører, m.m.
 • have fokus på GIS som et effektivt værktøj for sagsbehandlingen i kommunen,
 • være den drivende kraft i forhold til anvendelsen af GIS som analyse- og visualiseringsværktøj,
 • deltage i arbejdet med vedligeholdelse af GeoDanmark-data samt diverse datavask- og ajourføringsopgaver af øvrige grunddata.

Vi bruger Qgis (desktop), Spatial suite (web) og Cognito Access (analyse).

Om dine kompetencer

Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, der har givet dig en bred faglig indsigt i fysisk planlægning og geoinformatik, og at du har god forståelse for samspillet mellem borgere, virksomheder, politikere og administration.

Det er vigtigt, at du kan omgås mange forskellige typer mennesker, at du er en god kommunikator med en god relationel forståelse og har erfaring med dialogprocesser.

Vi er her for borgernes skyld, så du er professionel og ambitiøs på borgernes og virksomhedernes vegne og kan bevare overblikket i en hektisk hverdag.

Endvidere lægger vi vægt på, at:

 • du har erfaring med samspillet mellem flere relevante lovområder i forbindelse med byplanlægningen – planloven, bygningsreglementet, vejlovene, naturbeskyttelsesloven m.v.
 • du er fagligt velfunderet, er nytænkende og har blik for udviklingsmuligheder
 • du er velformuleret i skrift og tale – med erfaring i at skrive oplæg og indstillinger til politiske sager i et klart og forståeligt sprog,
 • du har grundlæggende viden og erfaring med anvendelse af geodata og GIS,
 • du har godt kendskab til QGIS og Spatial suite fra arbejde, studie eller stærke forudsætninger for at sætte dig ind i disse,
 • du trives med at have ansvar for dine egne arbejdsområder,
 • du tænker i helheder og har øje for videndeling, er fleksibel og kan samarbejde bredt.

Du kan læse mere i vores medarbejder- og ledelsesgrundlag om, hvad vi i øvrigt forventer af dig som medarbejder i vores nærværsorganisation.

Præsentation af organisationen

Vallensbæk Kommune er en nærværsorganisation, hvor der er fokus på dialog, relationer, netværk og tværfagligt samarbejde med inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Vallensbæk adskiller sig fra andre kommuner ved at have en flad struktur, hvor der er kort fra ide til handling, og hvor der er mulighed for at træffe hurtige beslutninger.

Nærvær, dialog og tillid er værdierne i nærværsorganisationen, og vi bruger vores størrelse som vores styrke. Vi skal nå de politiske mål, og vi er til for at løse kerneopgaven og det er det, hele nærværsorganisationen handler om. I nærværsorganisationen er det politikerne, der definerer de mål, vi skal arbejde med.

Om det praktiske

Ansættelsen sker efter forhandling og jf. gældende overenskomst på området. Tiltrædelse den 1. marts 2022 eller snarest muligt.

Ansøgningsfristen er søndag den 17. januar 2022. Der afholdes 1. samtale den 19. januar og for de kandidater, der går videre til 2. samtale, afholdes den samtale den 26. januar 2022.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik, afdelingsleder Colette Josiassen på tlf. 27 27 43 13 eller via mail til cj@vallensbaek.dk.

Søg stillingen

Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på “søg stillingen” eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +