Byplanlægger i Helsingør

Helsingør kommune har det hele, levende kulturarv, rig natur, kystbyer, landsbyer og en af nordens bedst bevarede bykerner. Vi har mange kvaliteter at tage udgangspunkt i når vi byudvikler, og har mange projekter i gang, derfor søger vi en visionær byplanlægger til Helsingør BYLAB.

Virksomhed:

Helsingør Kommune

Arbejdssted:

Stengade 59, 3000 Helsingør

Ansøgningsfrist:

07/11/2022

Helsingør BYLAB

Helsingør er fyldt med oplevelser både for borgerne og for alle dem, der besøger os. Sammen med politikere, borgere, interessenter og vores nye Arkitekturråd skaber og udvikler Helsingør BYLAB rammerne for en attraktiv, bæredygtig og mangfoldig kommune og by.

Vi arbejder med at styrke samarbejdet med borgere, erhvervsliv, udviklere og investorer, bl.a. ved at bruge kommunens arkitekturpolitik, og derigennem sikre en planlægning, der giver en god by for alle.

Vi søger en byplanlægger, der brænder for byudvikling, projektledelse og borgerinddragelse.

Hvad bliver dine opgaver?

Du bliver en del af et hold, der arbejder med byudvikling i bredeste forstand. Opgaverne omfatter arbejde med planprojekter fra vision til endelig plan. Du får en stor kontaktflade i og uden for organisationen – til borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere. Alle projekter udformes i løbende dialog med kolleger, eksterne parter og det politiske niveau.

Du vil primært komme til at arbejde med:
Projektledelse i forbindelse med helhedsplanlægning og lokalplanlægning
Projektledelse eller deltagelse i tværgående udviklingsprojekter eller kommunale arealudviklingsopgaver.
Borgerinddragelse og dialog med bygherrer i forhold til at understøtte Byrådets Vision 2030, Arkitekturpolitik og høje ambitioner om bæredygtig byudvikling
Fagbidrag til tværgående projekter, Arkitekturrådet, kommuneplan og planstrategi
Udarbejdelse af byrådsindstillinger, plandokumenter, analyser mv.
Udtalelser og dialog i sager inden for allerede lokalplanlagte arealer
Vidensdeling og sparring med kollegaer

Vores forventning

Vi forventer, at du har en faglig baggrund inden for fysisk planlægning – arkitekt, urban designer eller lignende, og har godt kendskab til byudvikling, arealudvikling, planprocesser, gældende lovgivning samt dens muligheder og begrænsninger.

Vi forventer at du:

 • Er en dygtig projektleder og har evnen til at overskue komplekse problemstillinger og processer – gerne i en politisk ledet organisation.
 • Er kreativ, engageret, samarbejdsorienteret og har mod til at træffe beslutninger
 • Bidrager professionelt til et fagligt og dynamisk arbejdsmiljø
 • Har evne og lyst til daglig dialog og samarbejde med projektudviklere og borgere
  Er god til at kommunikere klart både mundtligt, skriftligt og visuelt.
 • Brænder for byudvikling, planlægning og arbejdet for det gode bymiljø
 • Arbejder med Microsoft Office og gerne DK-Plan, Q-GIS og 3D-programer f.eks. SketchUp.
 • Har et godt humør og lyst til at bidrage til den gode stemning i Helsingør BYLAB

Vi tilbyder

Et spændende job med gode udfordringer i en afvekslende hverdag, på en arbejdsplads med gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone.

Du får:

 • Et selvstændigt og udviklende job med mange udfordringer og arbejde på tværs af fagområder
 • Mange interessante og fagligt udfordrende byudviklingsprojekter og planopgaver
 • Et stærkt fagligt miljø
 • Engagerede kolleger og en stor kontaktflade
 • En kommune med mange forskellige bysamfund og en fantastisk natur
 • En arbejdsplads midt i en Danmarks smukkeste købstæder
 • Mulighed for hjemmearbejde

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Arbejdsstedet er ”Helsingør BYLAB”, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør.

Hvem er vi?

Helsingør BYLAB er kommunens byudviklingsenhed, der indgår i Center for By, land og Vand.

Helsingør BYLAB arbejder strategisk og helhedsorienteret ud fra en målsætning om at skabe en attraktiv kommune, der kan tiltrække nye borger, turister og virksomheder.

Vi er tre teams med i alt 15 medarbejdere:

 • Team Byudvikling
 • Team Geodata
 • Team Medborgerskab og Boliger

Team Byudviklings kerneopgaver er lokal- og kommuneplanlægning, borgerinddragelsesprocesser, VVM-redegørelser, miljøvurderinger, kulturmiljøopgaver, helhedsplanlægning og større byudviklingsprojekter.

Arbejdsområdet har stor politisk bevågenhed, og kommunikation og dialog med både interne og eksterne interessenter er en stor del af den daglige opgavevaretagelse.

Helsingør Kommune er er karakteriseret ved et højt fagligt ambitionsniveau, en uformel tone og en positiv tilgang til vores arbejde.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Leder af Helsingør BYLAB, Dennis Larsen tlf. 25312555.

Læs mere om Helsingør Kommune på www.helsingorkommune.dk.

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning senest den 7. november 2022.

Du søger stillingen via Helsingør kommunes e-rekrutteringssystem på hjemmesiden www.helsingor.dk via knappen ”Ansøg”.

Mærk ansøgningen BYUDVIKLER.

Vi forventer, at samtalerne vil finde sted den 16. og 18. november med henblik på ansættelse pr. 1. januar 2023.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +