Byplanlægger med grønne ambitioner til Svendborg Kommune

Vi søger en ny kollega! - Hvis du vil være med til at skabe rammerne om Det Gode Liv og præge den fysiske udvikling i hele Svendborg Kommune, så læs mere her...

Virksomhed:

Svendborg Kommune

Arbejdssted:

Ramsherred 5, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist:

11/08/2022

Svendborg Kommune oplever en markant tilflytning, det kræver udvikling – men med omtanke. Som medlem af den internationale Cittaslow-bevægelse, har vi forpligtet os til at planlægge og udvikle vores kommune med udsyn og omtanke og med fokus på vores egns lokale særpræg.

Kommunalbestyrelsen i Svendborg er optaget af kommunens udvikling – og processen med at udarbejde en udviklingsstrategi på tværs af hele kommunen er i fuld gang. Målet er en ambitiøs udvikling af Svendborg Kommune med afsæt i styrkepositionerne natur, det maritime, kultur, uddannelse og turisme. Ligeledes er det væsentligt, at udviklingen tilgodeser både land og by. Det forfølger vi ved at arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for kvalitet og mangfoldighed i den fysiske udvikling. Det gælder både udviklingen i byområder med høj befolknings- og erhvervsvækst, samt i landområder og mindre byer, hvor væksten er mere beskeden.

Det er vigtigt for os, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Svendborg Kommune er med i DK2020 og har dermed forpligtiget sig til at arbejde ambitiøst for at nå Parisaftalens klimamål. Det stiller krav til, at vi som planafdeling formår at omsætte kommunens grønne ambitioner til en planlægning, der understøtter bæredygtige og klimavenlige løsninger. Det gælder både i forhold til planlægning for store VE-projekter og i forhold til at få den grønne tankegang integreret i vores bymiljøer.

Om stillingen

I planafdelingen arbejder vi med byplanlægning i alle dens mange afskygninger – fra det overordnede strategiske niveau til det helt konkrete. Opgaverne er bl.a. kommuneplan, udviklings- og helhedsplaner, lokalplaner, bebyggelsesplaner, arkitektoniske vurderinger, landskabsvurderinger, lokalområdeudvikling og landsbyfornyelse. Helt aktuelt oplever vi et stort behov for udarbejdelse af nye lokalplaner.

Som byplanlægger kan du forvente at komme til at arbejde med lokalplanlægning for både små og større byudviklingsopgaver. Hos os er du med fra start til slut i processerne; Fra idé til projekt, fra beslutning til færdig plan. Vi forventer derfor, at du både kan og vil arbejde selvstændigt og handledygtigt, så projekter og planlægning bliver fulgt helt til dørs.

Vi er optagede af den grønne omstilling, og vi leder derfor efter en profil, der kan understøtte den grønne dagsorden både i forhold til en strategisk byudvikling, hvor der tages hensyn og højde for klimadagsordenen og gennem lokalplanlægningen, hvor de grønne ambitioner skal gøres konkrete. Omstillingen til vedvarende energi er i den forbindelse et vigtigt område. Hvis du har erfaring og viden om planlægning for vindmøller og solenergianlæg, er det derfor en fordel.

Vi har en høj faglighed og et fælles ansvar for planopgaverne, som skabes i projektsamarbejder med kolleger på tværs af organisationen. Du forventes derfor at skulle bidrage med din faglighed bredt i opgaveløsningen, samtidig med, at du har direkte og selvstændig dialog med borgere, erhvervsliv og udviklere, og er ansvarlig for fremstilling af sager til politisk behandling.

Om dig

Du har en relevant akademisk uddannelse som fx arkitekt, landskabsarkitekt, landinspektør, geograf, urban designer eller tilsvarende byplanfaglig uddannelse.
Vi lægger vægt på, at du er initiativrig og selvstændig. Du er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt og du fremtræder troværdig og anerkendende, når du indgår i konstruktive dialoger med både udviklere, investorer, borgere og erhvervsliv, der kan have modsatrettede interesser. Det er vigtigt for dig at være en god og ordentlig kollega, der aktivt indgår i forpligtende fællesskaber.

Om os

Planafdelingen består af 10 planlæggere, en udviklingskonsulent og en afdelingsleder. Vi er en skøn blanding af erfarne kræfter og mange nye ansigter, som er kommet til de sidste par år. Fagligheden og engagementet er højt og vi skaber en afdeling, hvor trivsel og opgaveløsning hænger sammen. Som ny kollega får du derfor også rigtig gode muligheder for at præge afdelingens udvikling.

Afdelingen er præget af en uformel, men professionel opgavetilgang, som løses i tæt dialog med kolleger, borgere, erhvervsliv, interessenter og politikere. Vi har en flad struktur og vi lægger stor vægt på, at der er kort fra beslutning til handling.

Vi baserer vores samarbejde på tillid og vi synes helt grundlæggende, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Planafdelingen er en del af chefområdet Byg og Byudvikling, som omfatter ca. 45 medarbejdere fordelt på tre afdelinger: Plan, Byg & BBR og Havn & By. Du vil som byplanlægger have det nære opgavefællesskab i Plan, men vi har stor fokus på det tværgående samarbejde, både internt i Byg og Byudvikling og på tværs af den kommunale organisation. Byg- og Byudvikling er en del af direktørområdet Miljø og Teknik.

Ansøgningsfristen er torsdag den 11. august 2022

Vi afholder første samtale torsdag den 18. august og forventeligt anden samtale tirsdag den 23. august.
Tiltrædelse er den 1. oktober 2022.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesforhold forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation. Hos os er der mulighed for hjemmearbejdsplads og flextid.

Du får arbejdsplads på Frederiksø, på havnen ved Svendborg by. To minutters gang fra stationen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Birgitte Hjerrild på telefon 2423 1943 eller byplanlægger Maria Fallesen på 2499 0044. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Velkommen til Svendborg – Øhavets hovedstad!

Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer, rigt foreningsliv, samt folkeskoler i top og med særligt fokus på bevægelse og sport. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine godt 59.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +