Byplanlægger til Brønderslev kommune

Brønderslev kommune er i disse år i en rivende udvikling og det sætter store krav til måden vi indretter os på. Vi tror på, at den bedste udvikling og vækst sker gennem samskabelse og kvalitet i planlægningen.

Virksomhed:

Brønderslev Kommune

Arbejdssted:

Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

Ansøgningsfrist:

15/08/2023

Brønderslev-Kommune

Planteamet i Plan og Byg søger en ny kollega i et barselsvikariat, der vil hjælpe til med at skabe de bedste rammer for det gode liv i Brønderslev kommune.

Teamet består af 8 engagerede medarbejdere, der arbejder med lokalplanlægning, kommuneplantillæg, miljøvurderinger, landzonetilladelser, bevarings- og fredningsværdige bygninger, matrikulære udstykninger, planstrategi og klimahandlingsplan. Fordi arbejdsopgaverne spænder så bredt, er det også forskellige fagligheder der indgår i opgaveløsningen, ligesom der er mange snitflader til andre grene af forvaltningen.
Du skal særligt være med til at spille ind i lokalplanlægning, strategisk områdeudvikling og andre planfaglige opgaver. Afhængigt af dine kompetencer og interesser kan der være rum til, at fordybe sig i flere af teamets mange spændende opgaver.

Lokalplaner

De visionære tanker og strategier for den gode by og det bebyggede miljø kan ikke stå alene. Det skal også kunne realiseres. Igennem lokalplanlægningen omsættes værdierne og målene for den gode by til bestemmelser. For os er den gode lokalplan en balance mellem byudviklingen, arkitekturen og juraen.

Vi udarbejder lokalplaner med stor variation i både skala, type og anvendelse. Dette sker i tæt samarbejde med andre fagligheder i forvaltningen, afdelingsleder og developere.

En anden vigtig opgave bliver sagsbehandling med udgangspunkt i planloven. Du kan komme til at arbejde med en bred vifte af sagsbehandling som planvurderinger, landzonesager, udstykningssager, forespørgsler og lign. Du kommer til at vejlede borgere og ansøgere med udgangspunkt i at afdække muligheder indenfor planloven.

I planteamet bestræber vi os på, at alle skal kunne udarbejde en lokalplan og vi sørger naturligvis for oplæring og de nødvendige faglige kompetencer.

Strategisk områdeudvikling

Vi arbejder aktivt for at styrke og udvikle de mindre byer og lokalområder i kommunen. Centraliseringen mod storbyerne har skabt stærke modbevægelser gennem aktive tilvalg af tætheden til naturen, pladsen og fællesskaberne der i høj grad kendetegner livet i landdistrikterne. Ligeledes ser vi også en stigende interesse for nye boformer og bofællesskaber.

Som planlægger inden for landdistriktsudvikling er der her muligheden for at bidrage til, at vores landsbyer og lokalområder indfrier deres unikke og store potentialer. Vi arbejder med udvikling i alle skalaer, lige fra det analytiske og strategiske i kommuneplanen til det nære og konkrete i samskabelse med borgerne.

Vi er i øjeblikket optaget af områdefornyelse i henholdsvis Flauenskjold og Asaa, der samlet set skal fornyes for over 5 mio. Kr. En del af jobbet kan derfor også omhandle at søge midler gennem fonde og puljer til udvikling i landdistrikterne.

Her kan du se vores aktuelle områdefornyelser

Vi tilbyder

Hos os får du mulighed for at bruge dine kompetencer i en bred vifte af opgaver, men det vigtigste er, at du har interessen og brænder for dit fag. Der er mulighed for at arbejde med flere dele af vores opgaveportefølje som beskrevet ovenfor, eller dele heraf. Vi vægter personlig udvikling og ansvar højt.

Du kommer til at indgå i et fagligt, men også uformelt fællesskab i en lille organisation, hvor der er meget kort fra tanke til handling. Vi vægter højt, at der arbejdes i makkerpar, så du ikke kommer til at føle, at stå alene med opgaverne.

Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø med øje for både den enkelte og på fællesskabet. Det betyder blandt andet, at vi giver mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde. Vi vægter også en arbejdsplads, hvor vi er nærværende og opmærksomme på hinanden. Vi har en uformel omgangstone med godt humør og respekt for hinanden.

Planteamet består af i alt 8 dygtige kollegaer. Vi er både arkitekter, urban designere, civilingeniører, landinspektører samt landskabsarkitekter og sætter stor pris på den store faglige bredde i vores Team. Planteamet spiller en vigtig rolle i virkeliggørelsen af Byrådets vision om godt sted at leve, hvor nøgleordene er en balanceret udvikling og bosætning i by og land på tværs af hele kommunen samt vores unikke natur og landskaber.

Din profil

Du trives med udviklingsopgaver, og kan begå dig i spændingsfeltet mellem lokale samfundsaktører og en politisk styret organisation.

Din baggrund kunne typisk være som urban designer, arkitekt, ingeniør eller landinspektør. Men andre baggrunde kunne sagtens have interesse, såfremt du kan se at det er lige præcis dine kompetencer der kan medvirke til en god opgaveløsning i stillingen.

Du har mod på og lyst til at arbejde med fysisk planlægning og anvende planloven som led i udvikling af kommunen.

Det er nødvendigt at du har stærke kommunikationsevner i både skrift og tale, og kan tage ansvar i de samarbejdsrelationer du indgår i. Samtidig må du gerne være god til at finde løsninger frem for begrænsninger.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en midlertidig stilling på 37 timer om ugen, der løber i 11 måneder fra tiltrædelse.

Vi har en lokal aftale om Flextid, som indebærer mulighed for hjemmearbejdsdage.

Du vil få administrativt arbejdssted på rådhuset i Dronninglund, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse.

Ansøgning

Ansøgning sendes via det kommunale ansøgningssystem Emply senest den 15. august 2023. Vi håber, at du kan starte hurtigst mulig eller 1. oktober 2023. Yderligere oplysninger om stillingerne får du ved henvendelse til afdelingsleder Peter Toftemark på peter.toftemark@994545454.dk

Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 22. august 2023

Brønderslev Kommunes medarbejdersyn bygger på følgende

  • Vi er “I samspil med borgerne”, hvilket vi støtter op gennem vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig.
  • I Brønderslev Kommune og på den enkelte arbejdsplads, er det både naturligt, legitimt og velset, at medarbejdere viser interesse for og debatterer arbejdspladsens forhold gennem dialog og samarbejde.
  • Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune.
Kontakt

Afdelingsleder Peter Adam Toftemark Lauridsen
peter.toftemark@994545454.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +