Byplanlægger til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune er i rivende udvikling, og står i dag overfor en række spændende planer og projekter med bl.a. etablering af Esbjerg Strand som en ny bydel, udvikling af kommunens bymidter samt realisering af større erhvervsprojekter. Herudover er Esbjerg med indgåelse af The Esbjerg Declaration helt central i omstillingen til grøn energi.

Virksomhed:

Esbjerg Kommune

Arbejdssted:

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Ansøgningsfrist:

11/08/2022

Med Vadehavet som nærmeste nabo og status som Danmarks Energimetropol, arbejder vi målrettet med at skabe en bæredygtig og attraktiv by, hvor grøn energi, spændende arkitektur og udviklingsprojekter er på dagsordenen.

Vi søger derfor en ny kollega til By & Arealudviklingsafdelingen, som skal være med til at realisere Esbjerg Kommunes store ambitioner.

Hvem søger vi?

Vi søger en energisk og målrettet kollega, der kan arbejde struktureret og kreativt med den fysiske planlægning og byudvikling.

Du får blandt andet mulighed for at arbejde med:

 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning
 • Byudviklingsprojekter
 • Projekt- og procesledelse
 • Aktør- og borgerinvolvering

Du skal have gåpåmod, og kunne samarbejde med borgere, bygherrer og kolleger inden for rammerne af de politiske visioner og strategier. Du skal have både evne og lyst til at navigere i flere forskellige processer på samme tid.

Det er en fordel, hvis du har planfaglig erfaring og en planfaglig uddannelse, men nyuddannede kan også være relevante til stillingen. Vigtigst er, at du er den helt rigtige person.

Hvad får du?

Vi tilbyder en hverdag, hvor du sammen med engagerede kolleger bliver en del af projekter og planer om byudvikling i Esbjerg By og Esbjerg Kommune.

Du får mulighed for at være med i mange forskellige typer og størrelser af planer, og du kan være med i hele processen og arbejde med planerne helt fra idéfase over politisk behandling, offentlig høring og borgerinddragelse til vedtagelse af endelige planer. Heldigvis bliver de fleste planer i Esbjerg Kommune også realiseret, så du kan også følge planerne helt til der er opført bygninger, anlæg og friarealer.

Din dagligdag vil være præget af kontakt til mange offentlige og private samarbejdspartnere, og du får indgående kendskab til Esbjerg Kommunes byudvikling og mulighed for at skabe et bredt netværk i kommunen og i planlæggermiljøet.

Esbjerg Kommune er i rivende udvikling, og står i dag overfor en række spændende planer og projekter med bl.a. etablering af Esbjerg Strand som en ny bydel, udvikling af kommunens bymidter samt realisering af større erhvervsprojekter. Herudover er Esbjerg med indgåelse af The Esbjerg Declaration helt central i omstillingen til grøn energi.

Med Vadehavet som nærmeste nabo og status som Danmarks Energimetropol, arbejder vi målrettet med at skabe en bæredygtig og attraktiv by, hvor grøn energi, spændende arkitektur og udviklingsprojekter er på dagsordenen.

Vi søger derfor en ny kollega til By & Arealudviklingsafdelingen, som skal være med til at realisere Esbjerg Kommunes store ambitioner.

Hvem er vi?

I By & Arealudvikling er vi godt 30 medarbejdere, og vi er en af fire afdelinger i Teknik & Miljø. De fleste har en planlægningsmæssig baggrund, men med forskellige uddannelser og erfaring. Aldersmæssigt er vi nogle i den sidste del eller midt i arbejdslivet, men der er også mange yngre kollegaer i afdelingen.

Hvad forventer vi af dig?

 • Relevant planlægningsmæssig baggrund som byplanlægger, arkitekt, urban designer, landinspektør e.lign. er en fordel
 • Har blik for både detalje og helhed i fysisk planlægning
 • Kan formulere dig klart og tydeligt i tekst og tale så vel som visuelt
 • Kan lide at have ansvar og at arbejde både selvstændigt og på tværs af fagmiljøer
 • Er åben og udadvendt i opgaveløsningen
 • Kan trives i en politisk og organisatorisk virkelighed med mange interesser
 • Trives i opgavefællesskaber og nyder multifunktionelle løsninger

Ansættelsesvilkår, ansøgning og yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen som byplanlægger, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Bjarne Lanng på telefon 7616 0597 / 3033 6586.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse i stillingen skal der afleveres straffeattest, og der vil blive indhentet referencer.

Alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 11. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 18. august på Rådhuset i Esbjerg.

Ansøgningen sendes elektronisk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +