Byplanlægger til Lokalplanteamet

Vær med til at forme fremtidens Aarhus sammen med Teknik og Miljø. Kan du lede lokalplanprojekter og er du god til dialoger med både naboer og byudviklere? Så er du meget interessant for os.

Virksomhed:

Aarhus Kommune afd. Lokalplanlægning og VVM

Arbejdssted:

Karen Blixens Boulevard 7, 8220, Brabrand

Ansøgningsfrist:

25/09/2022

Aarhus Kommune er i rivende udvikling. Det betyder flere ønsker til ny byudvikling, til omdannelse af nedslidte erhvervsområder, til ændringer i udsatte boligområder samt store og små ønsker til fysiske forandringer generelt i hele kommunen. En stor og spændende udvikling som Teknik og Miljø bidrager til og planlægger for.

I Lokalplanteamet bliver du en del af et team på ca. 10 projektledere, der indgår i en afdeling med i alt ca. 16 medarbejdere. Afdelingen er en del af området, Plan og Byggeri, med ca. 160 medarbejdere.

Den primære opgave bliver projektledelse for udarbejdelsen af lokalplaner. Vi er i fuld gang med at indføre større fokus på by- og landskabsarkitektonisk stedsanalyse som grundlag for planarbejdet, og i højere grad at anvende skitsering som dialogværktøj.

Som projektleder bliver din opgave at:

 • Styre en bred vifte af lokalplaner i mål. Herunder udarbejde byrådsindstillinger og formidling til politisk niveau.
 • Sikre at lokalplaner lever op til de politiske målsætninger og visioner
 • Gå i dialog med ansøgere, naboer og andre interessenter samt gennemføre offentlighedsfaser, herunder udarbejde informations-/debat-materiale, tilrettelægge borgermøder m.v.

Vi tilbyder

 • Arbejde i et tværfagligt miljø med dygtige kolleger i Teknik og Miljø og eksterne konsulenter.
 • En god, travl og spændende hverdag i en magistratsafdeling med mange forskellige opgaver og udfordringer – et sted hvor du kan udvikle dig og sætte dit aftryk. Du kommer til at arbejde i en afdeling, som er tæt på borgerne, tæt på det politiske og i centrum af byudviklingen i Aarhus.
 • At du lærer at balancere politiske visioner, borgerinteresser, markedsmæssige realiteter, stramme budgetter og evnen til at udvikle og sikre den gode byplanmæssige helhedsløsning fra ide til realisering.

Du har…

 • En relevant akademisk byplanfaglig uddannelse som fx arkitekt, byplaningeniør o.lign.
 • Godt kendskab til emner som byplanlægning, planprocesser samt planlovens muligheder og begrænsninger
 • Analytiske evner i forhold til at læse stedets potentiale og omsætte dette til konkrete løsningsforslag ud fra mange forskelligrettede hensyn
 • Projektledelseserfaring fra en større organisation, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Erfaring med at styre lange og komplekse processer med mange interne og eksterne fagligheder og interessenter, der kan have forskellige dagsordner

Jobbet kræver at du arbejder struktureret og systematisk og har gode analytiske evner. Du har blik for de utraditionelle samarbejder, skaber rum for løsninger på tværs af fagligheder, og ikke mindst – har du empati og evne til hurtigt at sætte dig ind i udfordringer af både faglig og samarbejdsrelateret karakter.

Vil du med på holdet?

Så tryk på ansøgningsknappen nedenfor og send os en ansøgning og CV senest den 25. september 2022. Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Afdelingsleder for Lokalplanlægning og Miljø Lisbeth Roi på telefon 51178707 eller Afdelingsleder for Lokalplanlægning og VVM Hanne Broe på telefon 20119718

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi forventer at holde samtaler i ugerne 39, 40 og 41. Læs mere om Teknik og Miljø, hvad du kan forvente af rekrutteringsprocessen og vores generelle løn og ansættelsesvilkår her.

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Kontakt

Afdelingsleder Lisbeth Roi
på tlf.: 89 40 40 51

Afdelingsleder Hanne Broe
på tlf.: 20 11 97 18

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +